Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Чавс Х.В. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2012, 22:19

Чавс Х.В. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

© Чавс Х.В., 2012

Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів

В сучасній економіці створення ефективного ринку капіталу є найважливішим етапом реформування економіки країни. Будь-які перетворення в економічній сфері будуть незавершеними, якщо не буде створено конкурентоспроможного фінансового сектора і ринку капіталу. Оскільки, ринок цінних паперів є складовою ринку капіталу і невід’ємною частиною національної економіки, то розвиток ринку цінних паперів набуває важливого значення[2].
Сутність ринку цінних паперів та особливості його розвитку в Україні неодноразово досліджувалися вітчизняними науковцями. Зокрема, теоретичні і практичні питання розвитку ринку цінних паперів досліджують С.Липилина, В.Чернишук, І.Кривов'язюк, Ю.Лисенков, О.Мендрул, М. Самбірський , О.Мозговий, В.Оскольський, В.Савченко[3]. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх років.
Для детальнішого аналізу сучасного стану ринку цінних паперів розглянемо декілька головних показників розвитку ринку цінних паперів:
1) Обсяг торгів на ринку цінних паперів та ВВП. Так, у 2011 році обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив майже у 1,5 рази показник 2010 року і становив 2171,10 млрд грн, перевищивши таким чином обсяг ВВП країни на 854,50 млрд грн. Це свідчить про розвиток економіки держави в цілому та розвиток ринку цінних паперів.
2) обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти ринку капіталів у 2011 році сягнув 173,38 млрд грн, що більше майже у 2 рази, ніж у 2010 році (2010-92,91 млрд грн, 2009-137,10 млрд грн). Це свідчить про збільшення ролі ринку капіталів і ринку цінних паперів зокрема.
3) обсяг біржових контрактів з цінними паперами у 2011 році становив 235,44 млрд грн, що більше майже у 2 рази (або на 104,15 млрд грн) у порівнянні з 2010 роком (131,29 млрд грн).
4) станом на 31 грудня 2011 року загальний обсяг усіх зареєстрованих випусків цінних паперів становив 1 014,78 млрд грн. Варто зазначити, що у 2011 році національною комісією з цінних паперів і фондового ринку зареєстровано випуски емісійних цінних паперів на суму 179,17 млрд грн, у тому числі:
• акцій - 58,16 млрд грн;
• облігацій підприємств - 35,91 млрд грн;
• облігацій місцевої позики - 584,50 млн грн;
• опціонів - 3,44 млн грн;
• інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів - 75,75 млрд грн;
• акцій корпоративних інвестиційних фондів - 8,77 млрд грн. Ця динаміка є свідченням поступового подолання кризових явищ та стабільності роботи вітчизняного реального сектору економіки[1].
За даними на кінець 2011 року, усього національною комісією з цінних паперів і фондового ринку було зареєстровано випусків акцій на загальну суму 491,90 млрд грн.
Можна зробити висновок про те, що український ринок цінних паперів на сьогоднішній день перебуває на початковому етапі розвитку. Існує ще низка недосконалостей в його функціонуванні, але попри це він розвивається з позитивною динамікою.
Список використаних джерел:
1.Український фондовий ринок – 2011: впевненість, стійкість, зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/13400 15412.pdf
2. Вівчар О.Й. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні / О.Й. Вівчар // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. - №21.9. - С.178-182.
3. Андрущак І.М. Ринок цінних паперів в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/4_96084.doc.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^