Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Миронова Л.М. Діяльність біржових ринків в умовах світової глобалізації
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
2-11-2012, 16:34

Миронова Л.М. Діяльність біржових ринків в умовах світової глобалізації

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336.748
© Миронова Л.М., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Діяльність біржових ринків в умовах світової глобалізації

Глобалізація є основною рисою розвитку фінансових систем сучасності, що характеризується складністю і розвиненістю інтернаціоналізаційних процесів, які в свою чергу виступає результатом поглиблення фінансових зв’язків країн. Саме ринок цінних паперів знищує межі між країнами, виходячи на світовий глобальний рівень, де здійснюється перерозподіл величезних світових фінансових ресурсів та їх потоків.
Глобалізаційні процеси нерозривно пов’язані з життям суспільства, інтенсифікацією торгівлі та темпами наукового-технічного розвитку. Глобалізація є передумовою динамічного розвитку національних економік та корпоративного сектора, адже вона є певним трампліном при досягненні міжнародних стандартів конкурентоспроможності та інтеграції до економічної спільноти .
Глобалізація видозмінила такий ринок, як біржовий. Адже, в останнє десятиріччя відбулось об’єднання багатьох загальновизнаних світових біржових майданчиків, у результаті чого підвищився якісний рівень та ефективність біржової торгівлі за рахунок гармонізації її правил, процедур.
У розвинутих країнах світу біржовий ринок уже давно є невід’ємною складовою економіки, на ньому реалізується третя частина товарів [1]. Перші біржі виникли, як результат прагнення учасників ринку удосконалити ярмаркову та оптову ринкову торгівлю, яка відбувалась, винятково, на регіональних рівнях. Нині біржа є однією з ключових економічних організацій, яка сприяє динамічному розвитку міжнародної торгівлі.
Біржова торгівля значно видозмінилась за рахунок використання строкових біржових контрактів, запровадження процедур біржового клірингу, застосування новітніх інформаційних технологій. Головною рушійною силою при запровадженні тих чи інших біржових механізмів та інструментів є прагнення учасників різних ринків отримати захист своїх економічних інтересів та прозорі й ефективні механізми ціноутворення.
Біржовий ринок - це ринок не лише регульований державою ззовні, а й ринок з досить жорстокою системою саморегулювання. На біржах дотримуються писаних і неписаних кодексів поведінки. Біржі є досить закритими організаціями, стати членом яких, як правило, важко [4].
Особливою епохою у розвитку світового біржового ринку стали останні два десятиріччя XX ст., адже в цей період на біржовому ринку почали масово впроваджуватись електронні інформаційні технології торгівлі, що дало змогу: зменшити рівень витрат, що супроводжують укладення біржового контракту; здійснювати миттєво укладання біржового контракту; підвищити ефективність процедур біржового клірингу; забезпечити кращу поінформованість кожного учасника біржового ринку, щодо його поточної кон'юнктури [3].
Важливим елементом досконалого біржового ринку є його регулювання, яке здійснюється з метою створення нормальних умов для діяльності всіх учасників ринку, захисту учасників ринку від недобросовісної конкуренції та шахрайства, забезпечення вільного і відкритого процесу ціноутворення на основі концентрації попиту та пропозиції, сприяння розвитку ринку, інноваційним процесам на ринку [4].
Викликом сьогодення біржовому ринку є глобалізація, під впливом якої, з метою підвищення економічної ефективності міжнародної торгівлі, здійснюється уніфікація та вдосконалення її інституціонального забезпечення.
Глобалізовані біржові ринки сприяють ефективнішому функціонуванню міжнародних фінансових, товарних та валютних ринків, які забезпечують потреби учасників міжнародної торгівлі. Маючи доступ до міжнародних біржових ринків, транснаціональні компанії та інші учасники міжнародної торгівлі розширюють межі своєї діяльності, а також користуються відповідними біржовими механізмами та інструментами, які сприяють підвищенню прибутковості.
Біржовий ринок в Україні є залежним від тенденцій на світових фондових біржах. Отже, лише із підвищенням активності світових ринків слід очікувати на позитивні зміни у вітчизняному ринку.

Список використаних джерел:
1. Шебаніна О. В. Біржовий ринок: ретроспектива розвитку, основні проблеми і напрями їх розв’язання./Шебаніна О.В//.-Економіка АПК.-2007.-№3.-С.104-109.
2. Третяк О. М. Біржовий ринок у контексті глобалізаційних явищ міжнародної економіки./Третяк О. М.//. Національний Вісник.-2010.-№ 15.-С.23-33.
3. Раровська В.В., Біржова діяльністі. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
4. Еш С.М. Фінансовий ринок.- К.:НУХТ.-2007.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^