Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Сорока В.М. Основні проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2982
  • Автор: kykysa
  • Дата: 4-11-2012, 21:03
 (голосов: 0)
4-11-2012, 21:03

Сорока В.М. Основні проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Сорока В.М., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Основні проблеми і перспективи розвитку фондового ринку України

Фондовий ринок є невід’ємним та важливим елементом фінансової системи ринкової економіки.
В Україні фондовий ринок формально існує вже понад п’ятнадцять років, з часу прийняття Закону України «Про цінні папери та фондову біржу».
Рівень розвитку фондового ринку залежить від діяльності на ньому фінансових посередників: банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.
Інфраструктура фондового ринку, незважаючи на складність та суперечливість перетворень, які активно проходять в Україні, має тенденцію до зростання та розвитку. Хоча протягом останніх років, у зв’язку з економічною кризою, спостерігається послаблення тенденції до зростання.
На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. Проблема аналізу фондового ринку транзитивної економіки має важливе теоретичне й практичне значення. У теоретичному плані особливості фондового ринку транзитивної економіки не одержали комплексного відображення в сучасній науковій економічній літературі. У світовій практиці потреби розвитку економіки обумовили еволюцію фондового ринку: його зростання, становлення, виникнення його сегментів й інститутів відбувалося на тлі соціально-економічного зростання [1].
Найважливішим джерелом залучення фінансових ресурсів на фондовому ринку виступають такі види цінних паперів, як акції, облігації підприємств та інвестиційні сертифікати. Обсяг торгівлі цінними паперами на фондовому ринку вже декілька років перевищує обсяги у таких сферах, як виробництво продукції сільського господарства, виробництво промислової продукції та будівництво [2].
На сучасному етапі розвитку біржової торгівлі в Україні існує ще багато невирішених проблемних питань, які потребують детальнішого вивчення. Це передусім стосується таких проблем, як:
– низький рівень капіталізації національного фондового ринку;
– недостатню пропозицію інструментів фондового ринку з прийнятними для інвесторів характеристиками щодо дохідності, ліквідності та захищеності, а також відносно незначним обсягом інвестиційного капіталу;
– низький рівень корпоративного управління на підприємствах-емітентах, недостатній рівень розкриття інформації про діяльність таких підприємств, відсутність прийнятної дивідендної політики;
– відсутність ефективного механізму захисту прав інвесторів, складність процедур реструктуризації і, як наслідок, обмеженість вторинного ринку (щодо ринку боргових цінних паперів);
– складність організації та проведення первинних публічних розміщень фінансових інструментів на українському фондовому ринку, що значно зменшує можливості доступу інвесторів до об’єктів інвестування;
– недостатню розвиненість ринків базових інструментів і недосконале законодавче регулювання в цій сфері, що зумовили фактичну відсутність ринку похідних цінних паперів;
– надто низький рівень прозорості фондового ринку: інформація, яка розкривається учасниками ринку про свою діяльність, не завжди є достатньою, актуальною та об’єктивною;
– невелику пропозицію інвестиційного капіталу на фондовому ринку [3].
Для вирішення існуючих проблем необхідно здійснити низку завдань і визначити механізм їх виконання:
1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку шляхом:
– суттєвого розширення пропозиції цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками;
– удосконалення засад функціонування боргового ринку та запровадження нових видів інструментів;
– покращення інформаційної прозорості фондового ринку України.
2. Удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного й ефективного функціонування шляхом:
– консолідації інформаційної та технологічної біржової системи фондового ринку;
– модернізації депозитарної системи України;
– підвищення вимог до професійних учасників фондового ринку.
3. Удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів шляхом:
– підвищення ефективності державного регулювання фондового ринку;
– збільшення можливостей регулятора;
– удосконалення саморегулювання на ринку цінних паперів;
– популяризації фондового ринку.
4. Податкове та валютне стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України шляхом:
– формування сприятливого податкового клімату для учасників фондового ринку;
– удосконалення та оптимізації режиму валютного регулювання операцій із цінними паперами в Україні [4].
Подальший розвиток фондового ринку залежить від конкретник заходів держави у сфері розбудови фінансової системи. Бо ефективна реструктуризація фінансової системи, подальший розвиток фондового ринку винятково на основі саморегуляції ринкових відносин є неможливими.
Таким чином,майбутній розвиток фондового ринку неможливий без реформування більшості складових ринку та усунення перешкод, що заважають цьому розвитку.
Має бути переосмислена та суттєво підвищена роль фондового ринку у залученні інвестиційних ресурсів та спрямуванні їх на оновлення виробничого потенціалу, створення умов для встановлення потужних інституційних інвесторів.
Список використаної літератури:
1. Вплив фінансових посередників на розвиток ринку цінних паперів в Україні.// Красова О.П.Фінансова політика та наукові регулювання 2008 с. 90-95.
2. Горяча О.Л. Проблеми функціонування та перспективи розвитку фондового ринку України / О. Л. Горяча // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 4(8). – с.101-106.
3. Гриценко Л.Л. Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації / Л.Л. Гриценко, В.В. Роєнко // Механізм регулювання економіки. − 2010. − № 2. – с.45-51.
4. Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напрямів розвитку / В. Огородник // Економіст. – 2008. – №8. – с. 31-33.

Посилання: Фондовий ринок країни

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^