Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Мудрик М. Аналіз діяльності ломбардів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 3584
  • Автор: Maryanochka.1992
  • Дата: 5-11-2012, 21:46
 (голосов: 0)
5-11-2012, 21:46

Мудрик М. Аналіз діяльності ломбардів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Мудрик Мар'яна
ЛНУ ім. І. Франка, Екф-47с, 05.11.12р.

В сучaсних умoвaх кpизи і нeстaбільнoї ситуaції в Укрaїні лoмбapди
стaли «пaличкoю-виручaлoчкoю» для тиx, кoму пoтрібнo швидкo i бeз прoблем
oтримaти грoші нa нeвeликий тepмiн. Зрoзумiлo, щo зa тaкe зaдoвoлeння
пoтрібнo будe плaтити, i нe мaлi кoшти. Тoму нe дивнo чoму лoмбaрдний бiзнeс
тaк стрімко прoцвiтaє.
Ломбарди - бізнес із високим рівнем рентабельності - 30-40%. Інвестиції в
даний бізнес окуповуються, як правило, за два-чотири роки.
Цей бізнес побудований на наданні людям кредитів за більш простою
процедурою, ніж банківський кредит. Саме тому, що отримати гроші більшості
людей хочеться швидко, послуги ломбардів завжди користувалися і будуть
користуватися попитом. При цьому для ломбарду ризик неповернення
кредитних коштів зведений до мінімуму, адже гроші видаються тільки під
заставу і на суму від 50% до 90% його оцінної вартості, залежно від виду
активу. За прогнозами експертів, ринок ломбардів, ще як мінімум кілька
років залишиться основним джерелом кредитування для населення і малого
бізнесу. Тож для бажаючих відкрити ломбард чітко простежується перспектива
успішного розвитку власного бізнесу[1].
У динамічному розвитку ринку ломбардів “винне” падіння рівня доходів
населення і криза банківського кредитування. Втім, все це було лише наслідком
впливу загальноекономічної кризи. Ломбардний бізнес до останнього часу був
найбільш динамічним сегментом фінансового ринку[2].
Питання діяльності ломбардів досліджували: Абакуменко О.В., Данилович
С. В. «Позиціонування ломбардів на ринку фінансових послуг», Обушна
О.М. «Зарубіжний досвід розвитку ломбардних послуг», Науменкова
С.В. «Сутність ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг», Бутенко
К. «Філософія про ломбардство».
Ломбарди в Україні можуть створюватися тільки в організаційно-правовій
формі повного господарського товариства.
Засновниками та учасниками повних товариств можуть бути як юридичні
так і фізичні особи. До особливостей повних товариств (на відміну від інших
видів господарських товариств) належить:
- найменування, окрім інших даних повинно містити прізвища або
найменування учасників товариства;
- повне товариство здійснює свою діяльність виключно на підставі
установчого договору.
Всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть
солідарну відповідальність по зобов`язанням товариства всім своїм майном.
Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах
здійснювати операції, суміжні з цілями діяльності повного товариства, а також
брати участь у будь-яких інших товариствах (крім акціонерних), що мають
однорідний з повним товариством предмет діяльності[3].

Протягом 2011 р. кількість діючих ломбардів в Україні зросла на 30
одиниць, з 426 до 456 установ. Тенденція зростання кількості ломбардів
пов’язана, перш за все, із забезпеченням ними першочергових потреб фізичних
осіб у грошових коштах та відсутності розвиненого кредитування зі сторони
банків.
На відміну від банків та кредитних спілок, ломбарди надають невеликі
за вартісними обсягами кредити. Так, за підсумками 2011 р. середній розмір
кредиту , виданого вітчизняними ломбардами, складав 780,2 грн., що на 31,2 %
більше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2010 р.
Динаміка обсягу виданих кредитів та середнього розміру кредиту за 2010 –
2012 рр. має тенденцію до зростання.
За результатами 2011 р. відбулась зміна структури залучених ломбардами
коштів. Так, якщо станом на 01.10.2011 р. на кредити банків припадало 53,4%,
а на кошти юридичних осіб – 46,6%, то станом на 01.10.2012 р. ці показники
складали 71,3% та 27,7% відповідно. Тобто ломбарди почали залучати більше
коштів на платній основі від банків, і менше – від юридичних осіб. Обсяг
коштів, які ломбарди залучають від фізичних осіб, є досить незначним[4].
Ломбарди залишаються одним з найбільш консервативних і стабільних
фінансових інститутів для фізичних осіб: вони орієнтовані на видачу дрібних та
короткострокових кредитів, виконують функцію соціально-економічних
стабілізаторів в умовах будь-яких економічних змін.
Діяльність ломбардів регулюється на сьогодні значною кількістю
нормативно-правових актів, які через недостатню правову визначеність
окремих норм негативно впливають на розвиток ломбардної діяльності в
Україні.
Зазначений Проект Закону України «Про ломбарди і ломбардну
діяльність» є однією з ланок удосконалення і розвитку фінансової системи
держави.
Досі не існує спеціального закону, який би повністю регулював створення
та діяльність ломбардів в Україні.
Прийняття Закону про ломбарди дозволить створити ефективну державну
систему регулювання правовідносин у сфері ломбардної діяльності, необхідні
правові механізми реалізації ломбардами визначених для них функцій та
забезпечить захист споживачів ломбардних послуг [5].
З метою розв'язання складних економічних, фінансових, організаційних
задач, що стоять перед ломбардними установами, необхідно врахувати досвід
зарубіжних країн та проводити подальші наукові дослідження[6, c. 84-87].

1. Святненко А. Ломбардний бізнес – причини популярності. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://news.finance.ua./ua/~/2/90/all/2010/11/23/217887.
2. Ломбардний бізнес в Україні: цифри і факти. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:

http://vlasnasprava.in/finansi/lombardnij-biznes-v-ukra%D1%97ni-cifri-i-fakti.html.
3. Українське агентство фінансового розвитку. Ломбардний бізнес та його проблеми в
Україні. [Електроннийресурс]. – Режим доступу:
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/033.htm.
4. Національне рейтингове агенство « Рюрік». Аналітичний огляд ринку
небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2011 р. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_2011.pdf.
5. Про ломбарди і ломбардну діяльність. Проект Закону України від 3 грудня
2008року N3433 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http: //www.rada.gov.ua
6. Обушна О.М.Зарубіжний досвід розвитку ломбардних послуг / О.М. Обушна //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2005. - №75-
76. - С. 84-87.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^