Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Йордан Х.І. Роль недержавного пенсійного забезпечення в соціальному захисті громадян України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-11-2012, 14:19

Йордан Х.І. Роль недержавного пенсійного забезпечення в соціальному захисті громадян України

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

ЛНУ ім. І. Франка
ЕкфМ-52с

У більшості країн світу, окрім державної системи пенсійного забезпечення існує і можливість отримання приватних пенсій завдяки участі в системі недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Недержавні пенсійні фонди (НПФ) у багатьох країнах світу – це один з головних інструментів, що використовують для покращення пенсійного забезпечення населення.
Недержавний пенсійний фонд – це фінансова установа, призначена для накопичення коштів на додаткову недержавну пенсію та здійснення пенсійних виплат учасникам фонду. Учасники НПФ – це люди, на користь яких сплачуються пенсійні внески до НПФ, а вкладники – це особи, які здійснюють такі внески (самі учасники, їх роботодавці, професійне об'єднання або члени сім'ї).
НПФ створюється, провадить діяльність і ліквідується згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». НПФ має статус неприбуткової установи, тобто не має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками фонду. Весь отриманий фондом інвестиційний дохід розподіляють тільки між його учасниками [2].
Будь-який НПФ створюється з єдиною метою: накопичення пенсії для своїх учасників, і ніякої іншої мети мати не може. Але відмінності між ними існують.
Так, всі НПФ поділяються на три види:
- відкриті – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути будь-які одна або кілька юридичних осіб (крім установ, фінансованих з державного бюджету), а учасниками – будь-які фізичні особи незалежно від місця і характеру їхньої роботи;
- корпоративні – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути юридичні особи-роботодавці і до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками таких фондів можуть бути винятково фізичні особи, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками і роботодавцями - платниками цього фонду;
- професійні – недержавні пенсійні фонди, засновниками яких можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні союзи (об'єднання професійних союзів), або фізичні особи, пов'язані за родом їхньої професійної діяльності. Учасниками такого фонду можуть бути винятков о фізичні особи, пов'язані за родом їхньої професійної діяльності, визначеної в статуті фонду [4].
У НПФ будь-якого виду існують вкладники – фізичні або юридичні особи, які здійснюють перерахування пенсійних внесків на свою користь, на корить своїх близьких або своїх співробітників, та учасники – громадяни, на користь яких здійснюються внески [3].
Питання щодо участі в НПФ як для громадян, так і для роботодавців є справою добровільною. З часом, після прийняття відповідного закону, для роботодавців буде запроваджено обов'язкову сплату пенсійних внесків до НПФ на користь тих працівників, які працюють у шкідливих та важких умовах праці. Такі обов'язкові пенсійні відрахування сплачуватимуться до професійних та корпоративних фондів.
Передбачені податкові пільги для працівників і роботодавців при сплаті внесків на недержавне пенсійне забезпечення, а також при здійсненні пенсійних виплат.
Функції НПФ виконуються відповідно до договорів про обслуговування фонду такими ліцензованими юридичними особами:
-
адміністратор НПФ – укладає пенсійні контракти з вкладниками, веде облік пенсійних внесків та інвестиційного доходу на індивідуальних пенсійних рахунках учасників, оформляє пенсійні виплати;
- компанії з управління активами (КУА) – забезпечують примноження пенсійних коштів шляхом їх інвестування в різні фінансові інструменти (акції, облігації, депозити та інші) відповідно до вимог законодавства;
- банк зберігач – контролює дотримання таких вимог, провадить операції з перерахування пенсійних коштів та забезпечує їх зберігання.
Пенсійні накопичення учасника НПФ формуються за рахунок пенсійних внесків, сплачених самим учасником, його роботодавцем або членами сім'ї, та інвестиційного доходу, отриманого в результаті інвестування коштів. Усі кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду (пенсійні внески та інвестиційний дохід), є власністю учасника НПФ незалежно від того, хто платив внески – сам учасник, його роботодавець або родичі. Тому ніхто інший, крім учасника, не може розпоряджатися цими коштами. Пенсійні кошти учасника можуть успадковуватись його спадкоємцями.
Додаткову недержавну пенсію можна одержувати поряд з державною. Розмір пенсійних виплат з НПФ визначається, виходячи з суми накопичених коштів учасника, яка залежить від розміру пенсійних внесків, терміну їх накопичення та розподіленого інвестиційного доходу.
Види пенсійних виплат:
- пенсія на визначений строк – виплачується у вигляді щомісячних або інших періодичних платежів по досягненні пенсійного віку. Учасник НПФ сам визначає пенсійний вік (у межах 45-65 р. для жінок, 50-70 р. для чоловіків) та строк виплат (10 або більше років).
- одноразова виплата – усі накопичені кошти виплачуються одноразово на вимогу учасника фонду у таких випадках: медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) чи настання інвалідності учасника фонду; якщо сума пенсійних накопичень учасника менше розміру, достатнього для мінімальних виплат протягом 10 років; виїзду учасника на постійне проживання за межі України; смерті учасника (отримують спадкоємці учасника).
- довічна пенсія – виплачується у вигляді періодичних платежів страховими організаціями, з якими учасник може укласти договір страхування довічної пенсії за рахунок коштів, перерахованих страховій організації з НПФ.
Держава здійснює постійний нагляд за діяльністю НПФ та суб’єктів системи: діяльність НПФ, адміністраторів та страхових організацій контролює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, діяльність КУА та зберігачів – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, діяльність зберігачів – Національний банк України.
Учасники НПФ можуть контролювати ефективність роботи фонду, отри-муючи інформацію про стан своїх накопичень (в тому числі і про інвестиційний дохід), та при необхідності переводити свої кошти до іншого НПФ.
Законодавчі вимоги щодо функціонування НПФ та багатоступеневий контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення спрямовані на забезпечення належного рівня захисту пенсійних заощаджень громадян [2].
Створення мережі НПФ – це позитивне явище розвитку пенсійної системи. Однак існує ряд питань, які не доведені до кінця, зокрема - гарантування вкладів зі сторони держави (по аналогії з банківським сектором). Проте у секторі недержавного пенсійного страхування гарантій зі сторони держави до цього часу не існує, здійснюється лише нагляд за діяльністю фондів.
Світова економічна криза значно впливає на розвиток пенсійної реформи в Україні. Фінансові проблеми банківського сектору зумовили недовіру до вкладень населення в банки, а відповідно, і до вкладів пенсій. Значна частина населення, згадуючи втрати заощаджень при розпаді Радянського Союзу, не довіряє банкам, не говорячи уже про страхові компанії. Відповідно, недержавні пенсійні фонди в умовах кризи або вже припинили своє існування, або зливаються з більш стабільними фондами. Тому, саме держава повинна завжди виступати надійним гарантом вкладів в недержавне пенсійне страхування як на рівні банківського, так і страхового секторів економіки [1].
Список використаних джерел:
1. В.М. Довбня, Н.В. Черевик. Роль недержавного пенсійного забезпечення в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Eir/2009_2/127-130.pdf
2. Базові принципи. Пенсійна реформа України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pension.kiev.ua/ index.php?option=com_content&task=view &id=11&Itemid=111
3. Недержавне пенсійне забезпечення. KINTO. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pf.kinto.com/ npf.html
4. Недержавні пенсійні фонди. Адміністратор пенсійного резерву. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://18-60.com.ua/nakopichuvalne-pensjne-zabezpechennja/nederzhavni-pensjni-fondi.html

Посилання: недержавне пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^