Стратегічні орієнтири » Податкова система 2012 » Аблязова Е.К. Вплив валютного курсу на стан економіки
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 5359
  • Автор: Mari4kaSak
  • Дата: 7-11-2012, 20:23
 (голосов: 0)
7-11-2012, 20:23

Аблязова Е.К. Вплив валютного курсу на стан економіки

Категорія: Податкова система 2012

УДК 336
© Аблязова Е.К., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Вплив валютного курсу на стан економіки

Валютний курс має великий вплив на соціально-економічний розвиток країни і, відповідно, є важливим показником стабільності фінансового ринку. Проблема забезпечення стабільності валютного курсу є одною з основних проблем створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної економіки.
Цій темі присвячені праці таких вітчизняних науковців, як: Н.І. Гребеник, В.С.Стельмах, О.Т. Береславська, С.Я.Боринець, О.В.Дзюблюк, А.М. Мороз, О.А. Щербакова, Г.О. Пухтаєвич, М.І. Савлук та ін.
Валютним курсом є ціна одиниці іноземної валюти, виражена у національній грошовій одиниці[1]. Оскільки валютний курс формується під впливом попиту і пропозиції на відповідному ринку, то, відповідно, ціна валюти прямо залежить від попиту на неї, а обернено - від пропозиції на валютному ринку.
Зміни валютного курсу суттєво впливають на розвиток макроекономічних процесів у національній економіці та на зовнішньоекономічні позиції країни. Від валютного курсу залежить стан платіжного балансу, зовнішньої торгівлі, рух довгострокових та короткострокових капіталів тощо[2].
При зниженні курсу національної валюти експортери можуть реалізовувати продукцію за нижчими від світових цінами. Відповідно це призведе до збільшення експорту. Але зниження курсу національної валюти паралельно призведе і до зменшення імпорту, оскільки ціни на імпортні товари підвищаться , а це, в свою чергу, призведе до зростання цін в країні, і як наслідок зменшить імпорт. При таких умовах обсяг вітчизняного виробництва збільшиться і це призведе до економічного зростання та підвищення добробуту населення. Прибутки, які отримують іноземні інвестори в валюті країни, де знизився курс стає невигідно вивозити, і тому ці прибутки реінвестують або використовують для закупівлі вітчизняних товарів для подальшого експорту. Зниження курсу національної валюти має також і негативний наслідок, яким є збільшення обсягу державного боргу,який був виражений в іноземній валюті[4].
Підвищення курсу національної валюти сприятиме зменшенню експорту товарів, оскільки ціни на національні товари підвищуються. Кількість імпортованих товарів збільшується з метою перепродажу їх за високими цінами, що призводить до занепаду вітчизняного виробника. Відбувається вивезення прибутків іноземних інвесторів. Сума боргу, вираженого в іноземній валюті зменшується, оскільки вона знецінюється[4].
Також не менш важливим показником, ніж зміна фізичних обсягів експорту і імпорту, є показник «умови торгівлі» - відношення експортних і імпортних цін для даної країни. Так, зміна курсу валюти на 1% призводить до зміни імпортних цін на 0,8% і експортних – на 0,1-0,6% в залежності від країни. Отже, за рівних умов зниження курсу національної валюти погіршує «умови торгівлі», а його підвищення – поліпшує. Ці фактори в сукупності визначають вплив валютного курсу на торговий баланс країни [3].
Коливання курсу валют також можуть впливати на національну економіку таким чином[3]:
• падіння курсу національної валюти може служити одним із факторів розвитку інфляції в країні;
• рiзко зростають ризики в міжнародній торгiвлі й інвестицiях, що значно ускладнює поточне і перспективне планування зовнiшньоекономiчних операцiй;
• пiдвищується iмовiрнiсть дестабiлiзуючих дій спекулянтiв, що може привести до великих економiчних витрат внаслiдок значного перевищення прибутковостi спекулятивних операцiй над середньою нормою прибутку в економiцi.
З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що коливання валютного курсу впливають на співвідношення експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток підприємств. Різкі коливання посилюють нестабільність міжнародних економічних, зокрема валютно-кредитних та фінансових відносин, спричиняють негативні соціально-економічні наслідки. Збільшення курсу гривні до курсу американської та європейської валют сприяє втраті українцями значної частини їх валютних заощаджень. Відповідно до цього необхідно приймати відповідні заходи для захисту заощаджень громадян, а також інтересів суб’єктів господарювання від підвищення курсів валют по відношенню до гривні. Для цього громадянам потрібно зберiгати свої валютнi цiнностi в банках та страхувати їх вiд зниження курсiв валют, а державi необхiдно застосовувати валютнi резерви для стабiлiзації валютних курсiв.
Список використаних джерел:
1. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна Національний банк і грошово-кредитна політика. Частина 1 [Електронний ресурс] - Режим доступу: ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/18/35/
2. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://library.if.ua/book/93/6450.html
3. Валютний ринок. Економіка і право. Статті та аналітика. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-17-01-31/2431-2011-08-19-17-08-56.html
4. Савлук М.І. Гроші та кредит. [Електронний ресурс] - Режим доступу: : http://studentbooks.com.ua/content/view/566/54/1/1
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^