Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Мушинська І.С. Суть лізингу, переваги та недоліки його застосування
Информація до матеріалу
 (голосов: 8)
7-11-2012, 21:39

Мушинська І.С. Суть лізингу, переваги та недоліки його застосування

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Мушинська І.С., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Суть лізингу, переваги та недоліки його застосування

Дефіцит фінансових ресурсів та часті кризові явища в світі тягнуть за собою проблему фінансового забезпечення розширеного відтворення основних засобів підприємств, розв’язання якої на даний час набуло особливої актуальності.
Одним із продуктивних шляхів залучення капіталу для підприємств, як свідчить зарубіжний досвід, є лізинг. Лізинг є досить складним і багатогранним економічним явищем, яке поєднує в собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування та інвестування фінансової та підприємницької діяльності.
Серед вітчизняних науковців, які вивчали цю проблему, слід зазначити: Грабельську О., Кулиняк І., Лісовську Н., Ярошевич Н., Антонів М.
Метою даного дослідження є висвітлення суті лізингу, а також визначення та оцінка основних переваг і недоліків використання лізингових послуг.
Лізинг – це багатоаспектне поняття, категорія з неоднозначним тлумаченням. Суть цього поняття досить вдало висловив Аристотель, який сказав: "Найчастіше багатство полягає у рентабельному використанні власності, а не у володінні нею як такою" [2].
Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм прояву цього нового кредитного інструмента. Різні літературні джерела подають неоднозначні визначення поняття "лізинг":
- підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений термін лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів;
- здача майна у тимчасове володіння та користування за певну плату;
- комерційна угода, між власником майна (орендодавцем) і орендарем про передачу майна в користування на обумовлений період за встановленою рентою;
- фінансово-орендна операція, яка забезпечує інвестування засобами виробництва за посередництва лізингової фірми або банку [1].
Лізинг як система підприємницької діяльності містить, як мінімум, три види організаційно-економічних стосунків: орендні, інвестиційні і торговельні, зміст кожного з яких окремо не вичерпує суті специфічних майново-фінансових лізингових операцій. Одні науковці розглядають лізинг як своєрідний спосіб кредитування підприємницької діяльності, інші – цілком ототожнюють його з довготерміновою орендою чи однією з її форм, що своєю чергою зводиться до найманих чи підрядних відносин, треті – вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва чи права користуватися чужим майном, а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто керування чужим майном за дорученням довірителя [2].
Для кращого розуміння поняття "лізинг", варто виділити наступні його ознаки: тип орендуючого майна визначається орендарем; присутність посередника, який бере на себе зобов’язання власника майна; термін лізингу близький до періоду амортизації майна; періодична, але гнучка виплата лізингових платежів; можливість викупу лізингового майна [1].
Лізинг є самостійною фінансовою послугою, в багатьох випадках він може замінити купівлю товарів у кредит. Це відбувається тоді, коли банк не хоче виступати кредитором надто специфічного товару-застави, який при потребі дуже важко реалізувати.
Рівень розвитку ринку лізингових послуг в Україні визначають чинники: нормативно-правове регулювання; державна підтримка; макроекономічні умови; стан інвестиційного ринку; можливості бухгалтерського обліку; система оподаткування [3].
Лізинг поширився у світовій практиці, оскільки задовольняє ті вимоги, які не задовольняють традиційні фінансові інструменти. На жаль, вітчизняні підприємства недостатньо розуміють переваги лізингу, що є однією із причин гальмування розвитку лізингу. Різноспрямовано бачать вітчизняні дослідники переваги та недоліки застосування лізингу, а це приводить до потреби їхнього узагальнення і систематизації. Лізинг є інноваційним для України інструментом залучення капіталу, має чимале значення у період економічної кризи. Під час економічних потрясінь, обмеженій купівельній спроможності, значному безробітті цей вид діяльності, завдяки своїй винятковій економічній природі спроможний зробити великий вклад у піднесення і розвиток національної економіки [4].
Звичайно лізинг характеризується як позитивними, так і негативними моментами для сторін, які беруть участь у ньому. Розглянемо переваги лізингу для лізингоотримувача:
- ризик втрати або пошкодження майна, що орендується, лежить на його власнику (лізингодавцю), якщо інше не встановлене договором;
- власник може здійснювати обслуговування і ремонт обладнання;
- лізинг модернізує устаткування і надає можливість лізингоотримувачу користуватись найсучаснішим обладнанням;
- лізингові платежі здійснюються не одноразово, а частинами у погоджені терміни;
- з точки зору оподаткування лізинг є вигідніший для лізингоотримувача;
- лізингові платежі здійснюються після того, як устаткування встановлене на підприємстві і досягло відповідної продуктивності;
- немає необхідності у заставі;
- можливість співпраці з потенційними інвесторами, оскільки у лізинговій угоді беруть
- участь щонайменше три сторони [1].
Переваги лізингу для лізингодавця:
- лізинг є додатковим інструментом фінансування, який є актуальним для дослідження нових сфер прибуткового вкладення капіталів банків і їх дочірніх організацій;
- оформлення лізингових операцій порівняно з банківським кредитуванням є простішою і оперативнішою процедурою;
- ризик знижується порівняно з банківськими кредитами [1].
Недолікам лізингу приділяють значно менше уваги, ніж перевагам. До недоліків лізингу відносять:
- складну організацію лізингової угоди через значну кількість учасників;
- на підготовку фінансової лізингової угоди може знадобитися більше часу, ніж на підготовку контракту на купівлю; вищі можуть бути і адміністративні витрати, тому для лізінгоотримувача вартість лізингу більша, ніж ціна купівлі або банківського кредиту;
- ризик морального старіння устаткування і отримання лізингових платежів лягає на лізингодавця;
- лізингові операції є досить ризиковою справою і мають специфічні ризики: фінансові ризики; ризик несплати лізингових платежів; проектні ризики; майновий ризик, пов'язаний з утратою, пошкодженням предмета;
- короткий термін лізингової угоди може виявитись економічно не вигідним для лізингоотримувача;
- сплата лізингових платежів здійснюється протягом усього терміну дії договору, навіть якщо науково-технічний прогрес робить лізингове обладнання морально застарілим [4].
Отже, проаналізувавши переваги та недоліки лізингових операцій можна сказати, що за державної підтримки, хоча б на період становлення, лізинг може стати дієвим інноваційним інструментом модернізації економіки України.
Світовий досвід свідчить, що він є одним із ефективних методів інвестування, який дає змогу без різкої фінансової напруги підприємства забезпечити формування матеріально-технічної бази, та найпрогресивніших методів матеріально-технічного забезпечення.
Література:
1. Грабельська О. Лізинг: класифікація та ефективність застосування // Вісник Національеого університету Львівська політехніка. – 2011. – №704. – с. 89–94.
2. Кулиняк І. Теоретичні засади багатоаспектності поняття "лізинг" // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – 2009. – №9(13). – с. 276–282.
3. Лісовська Н. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні // Міжнародний науково-практичний журнал КНТЕУ. – 2010. – №1(9). – с. 29–36.
4. Ярошевич Н., Антонів М. Переваги та недоліки лізингу як виду кредитування засобів виробництва в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – №19.5. – с. 241–246.

Посилання: лізинг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^