Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Росик О.Я. Фінансові послуги як складова частина фінансового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1687
  • Автор: Росик О.Я.
  • Дата: 8-11-2012, 00:58
 (голосов: 0)
8-11-2012, 00:58

Росик О.Я. Фінансові послуги як складова частина фінансового ринку

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Фінансові послуги як складова частина фінансового ринку

Важливу роль в процесі руху грошового капіталу відіграє ринок фінансових послуг . Динаміка процесів, що існують на ринку зумовлює потребу у вивченні ринку фінансових послуг за допомогою системного підходу і розроблення методологічного інструментарію.
Від початку реформ і до сьогодні процеси перетворень на фінансовому ринку не були однозначними. Це зумовлює актуальність теми, а також необхідність дослідження та визначення сутності фінансової послуги.
Вивченням цих проблем займались такі вчені-економісти: Бобров Є.А., Ватаманюк З.Р., Плескач В.Л.
Фінансова послуга - це соціально-економічна категорія, яка пов'язана з трансформацією коштів у грошовий капітал юридичних і фізичних осіб на банківському, страховому та інвестиційному ринках, а також інші послуги фінансового характеру.
Під фінансовою послугою, відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року, мають на увазі "операції з фінансовими активами, що здійснюють в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством,- і за рахунок залучень від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів"[1].
До фінансових послуг належать:
1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
7) надання гарантій та поручительств;
8) переказ коштів;
9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення
10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
11) факторинг;
12) інші операції.
Виходячи з того фінансові послуги можна поділити на такі групи:
- Послуги кредитного характеру;
- Агентські послуги;
- Розрахунково-касові послуги;
- Послуги пов’язані з видачею поруки та гарантій;
- Страхові та пенсійні послуги [4].
Фінансові послуги надають фінансові установи, фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності та юридичні особи, які маютправо надавати фінансові послуги.
При наданні фінансових послуг необхідно врахувати такі принципи:
1)соціальна справедливість;
2)захист інтересів усіх учасників ринку;
3)урегульованість;
4)контрольованість;
5)ефективність;
6)правова впорядкованість;
7)прозорість та відкритість;
8)конкурентність.
Об'єкт фінансових послуг - те, що приводить до виникнення послуги. Об’єктами можуть бути цінні папери, страховий поліс, безготівкові розрахунки, банківські кредити.
Суб'єкт фінансових послуг -це учасники фінансового ринку: з одного боку замовники, тобто споживачі фінансових послуг, а з другого - фінансові організації ( юридичні та фізичні особи ), що надають фінансові послуги[2].
В інформаційному суспільстві сфера фінансових послуг має таке саме значення, як і виробництво.
Ринок фінансових послуг - це особлива сфера економічних відносин, де здійснюється купівля-продаж, розподіл ,перерозподіл фінансових активів країни між сферами та ланками фінансової системи.
До ринку фінансових послуг належать професійні послуги на ринках, що забезпечують обіг фінансових активів. Суть ринку фінансових послуг полягає в тому, що він віддзеркалює певні форми організації руху фінансових ресурсів за допомогою фінансово-кредитного механізму між суб'єктами господарювання; це сукупність відносин "продавець-покупець", котрі виявляються через фінансові послуги .
Головна функція фінансового ринку полягає у трансформації коштів, які не працюють у позичковий капітал[3].
Отже, ринок фінансових послуг відіграє важливу роль у структурі фінансового ринку. Вирішальне значення на ринку фінансових послуг мають фінансові інструменти та фінансові послуги, за допомогою яких грошові потоки спрямовуються від власників до позичальників.

Список використаних джерел:
1. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"№2664-ІІІ від 12.07.2001 року//Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №1. - ст.1.
2. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку/ Бобров Є.А. // Фінанси України - 2007.- № 4. - С. 88-94.
3. Загородній А.Г., Вознюк Г.В. Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник. Підручник – Львів: Бескид Біт, 2008. – 544с.
4. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. 3-є вид., виправлене. – К.: Каравелла, 2004. – 344с.
5. Плескач В.Л. Фінансові послуги, як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір/ Плескач В.Л.// Фінанси України - 2008.- № 8. - С. 89-95.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^