Стратегічні орієнтири » Валютний ринок 2012 » Пирч І.В. Технічний аналіз валютних ринків в аспекті прогнозування валютних курсів в майбутньому
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1990
  • Автор: Пирч І.В.
  • Дата: 8-11-2012, 04:34
 (голосов: 0)
8-11-2012, 04:34

Пирч І.В. Технічний аналіз валютних ринків в аспекті прогнозування валютних курсів в майбутньому

Категорія: Валютний ринок 2012

Технічний аналіз валютних ринків в аспекті прогнозування валютних курсів в майбутньому

Методи технічного аналізу були розробені спеціально для фондового ринку, але вони виявились ефективними для валютного і для ф’ючерсного ринків. Загалом методів і інструментів, які використовують при технічному аналізі налічується більше сотні, вони пристосовуються до умов певного ринку і з їх допомогою можна визначити вартість активів у майбутньому. У сучасних умовах валютні ринки є нестабільними,тому використання лише одного методу технічного є недоцільним і неприпустимим,тому для отримання більш точних прогнозів аналітики використовують декілька методів технічного аналізу одночасно.
Технічний аналіз вивчає сам ринок, а не зовнішні фактори, які можуть впливати на ринок: якщо ціни підвищуються, то попит більший за пропозицію, якщо ціни падають, то бажаючих продати більше, ніж покупців. Технічний аналіз також вважає, що все те, що хоч якось впливає на ціну, обов’язково знайде своє відображення в ціні. Вивчаючи технічний аналіз, аналітик буде знати, з яких причин ринок «йде догори» або «униз». І для того, щоб спрогнозувати ринок, йому зовсім не обов’язково знати ці причини.
Існує три принципи,на яких побудований технічний аналіз:
1. Курс враховує все. Суть цього твердження полягає в тому,що будь-який чинник, що впливає на ціну – економічний, політичний або психологічний – вже врахований ринком і включений в ціну. Тому вивчення графіка ціни – це,власне,все, що потрібно для прогнозування.
2. На ринку є періоди,коли ціна рухається в одному напрямку. Цей постулат закладає основу для трендового аналізу, що є стрижнем технічного аналізу.
Результатом застосування другого постулату є правило,яке використовують більшість технічних аналітиків: торгувати за тенденцією доти, доки вона існує. Розрізняють три типи трендів:
1). «бичачий» тренд – ціни рухаються вгору
2). « ведмедий» тренд – ціни рухаються вниз
3). бічний тренд – ціни не мають певного руху ні вгору, ні вниз
3 . Історія повторюється. Якщо вірити в наявність деяких ринкових законів, то можна припускати їхню дію і у майбутньому. Це дає підстави очікувати повторення виявлених закономірностей.
Вперше інструмент технічного аналізу був застосований у Японії, це був метод японських свічок. Виникнення цього інструменту пов'язаний з японським мудрецем Мунехісою Хомою,який завдяки торгівлі на рисовій біржі був найбільшим інвестором в Японії. Цей метод використовується до теперішнього часу, що свідчить про його ефективність.
Система технічного аналізу, яка полягає в аналізі ринку на основі японських свічок формувалась протягом століть в Японії і започаткована на Заході лише останніми роками. Дана система настільки універсальна, що її можна використовувати разом з будь-яким інструментом західного технічного аналізу. Японські свічки почали використовувати в аналізі набагато раніше, ніж стовпчикові чи пункто-цифрові графіки. Якщо порівняти їх з барами, які відображають ті ж самі ціни, то можна побачити, наскільки нагляднішими є ці символи і чутливими до змін ринкової ситуації.. Свічки використовуються як для спекулятивної торгівлі, так і для хеджування. Вони застосовуються як на ф’ючерсних, фондових, опціонних ринках, так і на ринку валют.
Про формування класичного технічного аналізу можна говорити починаючи з 90-х років XIX століття. В ті часи з’явилась теорія Чарльза Доу, яка і стала основою класичного технічного аналізу. Усі постулати технічного аналізу беруть початок саме з тих часів. Чарльз Генрі Доу, засновник і головний редактор провідного фінансового засобу масової інформації Wall Street Journal, один з розробників відомого індексу Доу-Джонса, публікував статті, де виклав ряд принципів, з допомогою яких, на його думку, можна вступати в угоду на купівлю і продаж без особливого ризику, він сформулював теорію визначення руху ринку акцій. Принципи теорії Доу використовується на сьогодні практично в усіх методах сучасного технічного аналізу.
Принципи, викладені Чарльзом Доу, використовувались для аналізу створення ним індексів, промислового і залізничного, проте більшість аналітичних висновків Доу можна використовувати і на інших ринках. В 30-ті роки спостерігається значне пожвавлення використання технічного
налізу, що було зумовлено вивільненням часу у багатьох винахідливих людей, які шукаючи причини краху, вивчали минулі ціни. 30-ті роки були багатими на публікації таких відомих аналітиків, як Шабакер, Вайкофф, Ріа, Елліотт, Ганн та ін. Їх дослідження ішли в двох різних напрямках: такі як Вайкофф та Шабакер розглядали діаграму, як графічне відображення попиту і пропозиції, інші (Елліотт та Ганн) відслідковували ринок в пошуку
певного порядку на біржі. Існує думка, що Чарльз Доу відслідкував практично усі фігури класичного технічного аналізу, проте насправді більшість фігур були відкриті вже після його смерті.
Інший напрямок технічного аналізу пов’язаний зі спробами математичного обґрунтування руху цін. Сама математична теорія, на якій базуються вчення, носить характер аксіоми. Елліотт та Ганн використали послідовність чисел Фібоначчі, який у свою чергу запозичив її у стародавніх єгиптян.
Ральф Нельсон Елліотт розробив свою теорію поведінки фондового ринку, яка має достатньо багато подібних рис до теорії Доу і виклав її в монографії „Принцип хвиль”в 1938 році. В цій праці вперше були викладені принципи, які стали основою концепції, яка отримала назву „теорія хвиль Елліотта”.
Теорія хвиль Елліотта на перших етапах використовувалась для аналізу фондових індексів. Основний постулат теорії говорить про існування п’яти хвиль зростання і трьох - спадання . Зростаючі хвилі мають назву імпульсні, спадаючі – коригуючи ми. Кожна хвиля поділяється на менші. Тобто кожна хвиля є певною частиною меншої. Послідовність чисел Фібоначчі є математичною основою даної теорії. Між двома достатньо відомими концепціями: п’ятихвильовильового зростання Елліотта та трьох фаз зростання ринку Доу є багато спільного. Це пояснюється використанням Елліоттом теорії Доу, як основної і подальше поглиблення та розширення її.
Сукупність методів технічного аналізу, накопичених за період понад сто років, прийнято поділяти на графічну та аналітичну групи. Графічні методи включають графіки, тенденції та графічні моделі. Основним завданням таких методів є визначення напряму зміни цін на ринку.До аналітичних методів належать методи, які використовують фільтрацію або математичну апроксимацію часових рядів. В технічному аналізі в якості базового часового ряду використовують ряди значень цін за деякий період часу, обсягу торгівлі та відкритих позицій.
Основним інструментом аналітичного методу виступає індикатор, який, в свою чергу, є набором функцій від одного чи декількох базових часових рядів. Індикатор – це результат математичних розрахунків на основі показників ціни чи обсягу. Отримані величини використовуються для прогнозування цінових змін Усі індикатори можна умовно поділити на п’ять категорій: індикатор тренду (вимірюють силу і тривалість тренду), індикатор змінності (служить для вимірювання ступеню змінності ціни базового активу), індикатор моменту (використовуються для вимірювання швидкості зміни ціни),індикатор циклу (служить для виявлення циклічних складових та їх довжини), індикатор сили ринку (подають інформацію про силу тенденції).
Сучасні методи, які використовуються в технічному аналізі є, фактично, поєднанням графічного та аналітичного методу, тому їх складно віднести до однієї чи іншої групи. Вцілому класифікувати методи технічного аналізу можна за багатьма класифікаційними ознаками: за основними групами (графічні та аналітичні); за принципом дії (трендові та безтрендові); за видами сигналів (з випереджаючими сигналами, з сигналами, що запізнюються); за ступенем важливості (основні та похідні), тощо.

Список використаних джерел:
1. Сохацька О. М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні / О. М. Сохацька. – Тернопіль: Економічна думка,1999. – 408с.
2. Роговська-Іщук І. Сучасний технічний аналіз валютних ринків в аспекті прогнозування майбутніх валютних курсів. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 2010. – с.557-561
3. Береславська О. І. Складові та механізм стабілізації. Аналіз проблем фінансових ринків України // Вісник НБУ. — № 6. — 2000.

Посилання: fuyyn

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^