Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Качор М.В. Розвиток фондового ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1873
  • Автор: Маша
  • Дата: 8-11-2012, 11:10
 (голосов: 0)
8-11-2012, 11:10

Качор М.В. Розвиток фондового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Качор М.В.
ЕкФ-45с
ЛНУ імені Івана Франка

Розвиток фондового ринку України

Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки – це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. Процес розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, капіталів здійснюється на фінансовому ринку, а саме – на фондовому, який входить в структуру фінансового ринку, як один з елементів. Це складна система ринків, на яких концентрується попит і пропозиція на різні платіжні засоби.
Таким чином, фондовий ринок – це сукупність правил і механізмів, які дозволяють вести операції по купівлі-продажу цінних паперів (акцій). Тобто фондовий ринок – організований ринок торгівлі цінними паперами, сукупність місць такої торгівлі.
Функціонування фондового ринку обумовлюється його подвійною природою застосування. З одного боку ринок, безпосередньо, без посередників фінансує економіку. З другого – через нього здійснюється хеджерування на фінансовому ринку та можна одержати прибуток від спекулятивних операцій.
Фондовий ринок України почав свою історію від 1991 р. з прийняттям законів України «Про цінні папери і фондову біржу» (червень 1991 р.), «Про господарські товариства», нормативних документів Міністерства фінансів і НБУ. Для його становлення була сформована законодавча база, а біржовий та позабіржовий ринки почали проводити торговельні операції. Але на сучасному етапі він повністю не підтримує сталий розвиток економіки країни, не сприяє розвитку фінансових можливостей приватного сектору й держави.
Значну кількість публікацій, як вітчизняних так і закордонних, присвячено розвитку фондового ринку. До них можна віднести роботи Оскольського В.В., Мозкового О., Табали О., Корнєєва В., Чайки О.І., Казакова О., Юргелевича С. та інших. В них розглянуто комплекс проблем щодо розвитку вітчизняного та зарубіжного фондових ринків. Але в них недостатньо висвітлені тенденції, які направлені на поєднання біржового та позабіржового ринків у єдиний національний фондовий ринок та інтеграції його у світовий ринок з урахування глобальних процесів, що відбуваються у світовій економіці. Крім того, не набули популярності питання подальшого удосконалення механізму приватизації та реприватизації підприємств через фондовий ринок у сучасних умовах глобалізації світової економіки, а також вплив портфельного інвестування на інтернаціоналізацію світового господарства.
Розгляд цих проблем потребує аналізу сучасного стану фондового ринку України, висвітлення досвіду, накопиченого розвиненими країнами, комплексу заходів, які можна застосувати відповідно до національних умов, та наслідків, які вони породжують при впровадженні цього досвіду в Україні. Все це, загалом, надасть можливість поліпшити роботу національного ринку цінних паперів (РЦП) та допоможе впровадити позитивні надбання світового досвіду в його роботу на сучасному етапі. Зокрема, такий підхід допоможе накреслити шляхи інтегрування національного фондового ринку України у світовий ринок із урахуванням глобальних процесів, що відбуваються в економіці.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомляє, що відтік капіталу і погана якість активів привели до затяжного застою на українських біржах. І він триватиме до тих пір, поки інвестори не вважатимуть акції більш привабливими за банківські депозити.
Фондовий ринок являється одним з основних індикаторів стану економіки будь-якої країни, що дуже гостро реагує на будь-які зміни в державі. Досить згадати 2008 рік, коли біржові індекси ще з лютого почали різко падати, хоча про кризу, в Україні тоді навіть не замислювалися. І хоча зараз ситуація як в економіці, так і в політико-соціальній сфері в корені відрізняється від подій трирічної давності, український фондовий ринок дуже гостро реагує на те, що відбувається. Причому це стосується не лише України з її перманентною кризою, політичною нестабільністю, погіршенням інвестиційного клімату, так і всього світу, де теж неспокійно: починаючи від загрози дефолту США, яка висіла над штатами ще буквально півроку тому, і закінчуючи побоювання щодо виходу Греції з єврозони, і навіть розвалу Євросоюзу.
Для вітчизняного ринку підсумок усіх цих перипетій виявився досить жалюгідним: українські фондові індекси з серпня минулого року пішли в глибоку корекцію, впавши до значень осені 2009 року, і до сих пір знаходяться в стані летаргічного сну, який має всі шанси затягнутися надовго.
Трейдери цілком резонно відзначають, що фондовий ринок не може існувати без грошей інвесторів, гостру нестачу яких українські біржі відчувають уже не перший місяць. Масовий відхід капіталу з вітчизняного ринку акцій почався ще з кінця 2011 року.
Ключовими причинами відтоку стали девальваційні очікування населення, а також криза банківської ліквідності, яка минулої осені призвела до зростання гривневих депозитних ставок до 20-25%. В результаті, багато учасників ринку просто перевели свої гроші в більш прибутковий інструмент, який має значно менші ризики.
В результаті, за даними Державної служби статистики, за 3 квартал 2011 року вкладення в цінні папери в нашій країні скоротилися на 80,4%, в 4 кварталі - на 50,1% в порівнянні з аналогічними періодами 2010 року, а за весь 2011 рік зменшилися на 48%. Зате активно росли валютні заощадження, які за минулий рік збільшилися на 85,5%.

Заощадження населення України в 2011 році, млн. грн.

Качор М.В. Розвиток фондового ринку України

Джерело: Державна служба статистики

Паралельно іноземні інвестори, стурбовані розвитком ситуації, почали виводити свої кошти за межі України, що теж негативно позначилося на обсягах торгів, і, як наслідок, на ліквідності ринку.
І якщо ще в серпні 2011 року обсяг торгів за місяць на "Українській біржі" становив 6,5 мільярдів гривень, у вересні він скоротився до 3,9 мільярдів гривень, а весь 1 квартал 2012 року він не перевищував 2,5 мільярди гривень на місяць.

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" в 2010-2012рр., млн. грн.

Качор М.В. Розвиток фондового ринку України


Також, можна зауважити, що обсяги торгів облігаціями внутрішніх державних позик (ОВДП) на вторинному ринку збільшуються. Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язане зі зростанням первинного ринку ОВДП, їх меншою ризиковістю порівняно з цінними паперами приватних емітентів та привабливим рівнем дохідності.
За останніми наявними даними частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на фондовому ринку, не перевищує 10,96% від його загального обороту. Упевнено першість можна віддати саме ринку державних цінних паперів. Так у січні – червні 2012 року Міністерством фінансів України було розміщено ОВДП на суму 28 923,8 млн. грн., 2 112,5 млн. дол. США та 316,6 млн. євро. А загальний обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за станом на 01.07.2012 становив 187 745,0 млн. грн. (на 01.07.2011 – 156 530,0 млн. грн.).
Згідно з офіційними даними, на організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за січень – червень 2012 року становив 60 604,6 млн. грн., тоді як за відповідний період 2011 року – 39 189,3 млн. грн. Середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися ці угоди, коливався в межах 11,11% – 12,87%, а в аналогічному періоді 2011 року – від 8,46% до 9,49%, як повідомила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики. Також вона нагадала, що з 19 лютого 2010 року доступ до участі в аукціонах з первинного розміщення ОВДП мають лише 16 банків – первинних дилерів. Решта бажаючих вкласти кошти в державні цінні папери купують їх на вторинному ринку.
На сьогодні на біржовому (організованому) ринку України діють 10 організаторів торгів, найбільшим з яких є Фондова біржа Першої фондової торговельної системи (далі – ФБ ПФТС). Індекс ФБ ПФТС є офіційним показником цієї системи і розраховується на підставі простих акцій підприємств, що пройшли лістинг на ФБ ПФТС.
За результатами січня – червня 2012 року індекс ФБ ПФТС, що відображає коливання цін на акції найбільш привабливих підприємств, зменшився порівняно з початком року на 172,12 пункту (з 534,43 до 362,31 пункту), або на 32,21%, і за станом на 01.07.2012 становив 362,31 пункту. За станом на 01.07.2012 у Біржовому списку ФБ ПФТС зазначено 1 140 цінних паперів: акцій – 529, корпоративних облігацій – 334, державних облігацій – 144, цінних паперів ІСІ – 113 і муніципальних облігацій – 20.
Обсяг торгів ОВДП, корпоративними облігаціями, акціями та муніципальними цінними паперами в січні – червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року збільшився і становив 50,6 млрд. грн. (у січні – червні 2011 року – 38,6 млрд. грн.).
Проаналізувавши все вищезазначене, можна зробити висновок, що незважаючи на певне збільшення частки операцій з цінними паперами, здійснюваних на біржовому ринку, є всі підстави вважати, що фондовий ринок залишається надзвичайно закритим: приблизно 89% усіх операцій на ньому здійснюються в так званому приватному режимі. Крім того, дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними перешкоджає встановленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів. Це унеможливлює активне використання цінних паперів як поширеного інструменту ліквідної застави, звужуючи наші можливості під час рефінансування банків та здійснення операцій на відкритому ринку. Це пояснює недостатньо високу чутливість грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових ставок. Нівелюванню зазначених обмежень мало б сприяти законодавче врегулювання низки питань. Національний банк України сприяє розвиткові ринку корпоративних облігацій, зберігаючи за ними статус фінансових інструментів, з якими він може працювати під час здійснення рефінансування банків.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^