Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Двірник І. Розвиток лізингу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-11-2012, 12:09

Двірник І. Розвиток лізингу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Двірник І. Б., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ - 47

Розвиток лізингу в Україні

Одним із головних механізмів фінансової підтримки суб'єктів підприємництва є лізинг. Лізинг (англ. leasing — оренда, майновий найм) — підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Актуальність цієї проблеми на сьогодні пов'язана з тим, що процес становлення і розвитку малого бізнесу відбувається у умовах різкого обмеження фінансових ресурсів а також відсутності дієвої системи фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності. Одним з напрямків покращення ринкового середовища малих підприємств є робота за лізинговими угодами.
Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займалися дослідженнями питань лізингу, а саме: В.Г. Андрійчук, А.М. Абашина, Л.Н. Братнікова, В.Д. Базилевич, Н.М, Внукова, В.Д. Газман, П.І. Гайдуцький, О.Ф. Гриценко, М.Я. Дем'яненко, Г.М. Підлісецький, Л.Н. Прилуцький, П.Т. Саблук, Є.В. Хабатова, Г.В. Черевко та інші.
Метою дослідження є вивчення теоретико – методологічних основ розвитку лізингових відносин та дослідження їх стану в Україні.
Під лізингом розуміється договір, за яким лізингоодержувач на своє замовленні отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший строку, за який амортизується 60% вартості цього об'єкта, визначена в день укладання договору
В Україні спостерігаються позитивні зрушення на ринку лізингу — кількість укладених договорів фінансового лізингу за 2 квартал 2011 року збільшився на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року (діаграма1)
Діаграма 1: Кількість і вартість укладених договорів фінансового лізингу поквартально 2007 - 2011 рр.[2]

Двірник І. Розвиток лізингу в Україні

Як свідчать дані діаграми кількість укладених лізингових угод в Україні збільшується. Попри позитивну динаміку розвитку лізингу за останні три роки, Україна за його показниками ще значно відстає не тільки від економічно розвинених країн Заходу, але й від постсоціалістичних країн. Є безліч чинників, які гальмують розвиток лізингу в Україні, а саме: недостатня інтеграція у міжнародне законодавче поле щодо лізингу; недосконалість законодавчого забезпечення; несприятливий податковий клімат; недостатній розвиток та обмежене використання інфраструктури ринку лізингу; недостатня фінансова стійкість лізингодавців; обмеженість можливостей залучення коштів для фінансування лізингових операцій, недосконалість структури джерел фінансування лізингових операцій; недостатність кваліфікованих кадрів у сфері лізингу та низький рівень обізнаності з питань лізингу серед представників малого та середнього бізнесу.
Розглянемо кількість укладених лізингових угод по галузях і порівняємо з попереднім роком.

Діаграма 2: Вартісний розподіл договорів фінансового лізингу за галузями 2010-2011 рр.[2]

Двірник І. Розвиток лізингу в Україні

Як свідчать дані діаграми 2 найбільше лізингових угод у 2010 – 2011рр. укладалося у транспортній галузі і сільському господарстві, а найменше у легкій і хімічні промисловості.
Для більш ефективного розвитку лізингу необхідно дотримуватись таких умов:
- дотримання учасниками ринку лізингу вимог законодавства;
- дотримання єдиних підходів при розробці та реалізації політики щодо учасників кредитних відносин на фінансовому ринку;
- забезпечення захисту прав учасників ринку лізингу;
- запобігання монополізації та створення умов для розвитку добросовісної конкуренції на ринку лізингу, забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку лізингових послуг;
- створення умов для ефективної мобілізації та розміщення фінансових ресурсів учасників ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів суспільства;
- забезпечення прозорості та відкритості ринку лізингу;
- зміцнення та динамічний розвиток вітчизняного ринку лізингу, підтримання довіри до нього та сприяння його інтеграції в європейський та світовий ринки лізингу.
Загалом, розвиток вітчизняного ринку лізингу допоможе малому і середньому бізнесу не відволікаючи власні ресурси, здійснити модернізацію основних фондів і отримати нове, сучасне високотехнологічне обладнання та розширити збут власної продукції, особливо тієї, яка дорого коштує.
Отже, в Україні нині лізинг застосовується у незначних масштабах. Для розвитку та вдосконалення лізингу в Україні потрібно передусім усунути нормативно-правові перешкоди на правовому рівні і у самому механізмі його фінансування. За оцінками фахівців, практика вітчизняного лізингу виявила суттєві недоліки та загальну не адаптованість українського законодавства до сучасних різновидів бізнесу, що практикуються в країнах з розвиненою ринковою економікою, особливо, це стосується питання їхнього оподаткування. Створення умов для широкого використання лізингових послуг сприятиме фінансуванню для оновлення основних фондів вітчизняних підприємств і зростанню обсягів виробництва в різних галузях економіки, а це забезпечить збільшення робочих місць та покращення рівня життя населення. Оскільки лізингові операції є дієвим і реальним способом фінансування виробництва, тому на сьогоднішній день лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, здатний ефективно розвивати виробництво, активізувати інвестиційний процес у країні.
Примітки:
1. Брус С.І. Лізинг як фінансовий інструмент/ С.І. Брус// Фінанси України - №11. – 2008. – С.75-79.
2. Українське об’єднання лізингодавців: [Режим доступу: http://www.leasing.org.ua]
3. Інформаційний сайт: [Режим доступу: http://24news.in.ua/news/1/3/24496]
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
^