Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Кіпер М.В. Економічна суть, функції та складові фінансового ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1740
  • Автор: Кіпер М.В.
  • Дата: 8-11-2012, 14:24
 (голосов: 0)
8-11-2012, 14:24

Кіпер М.В. Економічна суть, функції та складові фінансового ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Сучасний розвиток економіки держав світу неможливо уявити без внутрішніх та зовнішніх ринкових відносин. Саме ринкові відносини, як обмінні процеси, в умовах товарно-грошових відносин є відобразником та
стимулятором економічних досягнень країни у різних сферах економіки. Відобразником гнучкості фінансової системи та її мобільності щодо змін в економічному та політичному становищі країни виступають розподільчо-перерозподільчі відносини між підприємницькими структурами щодо мобілізації тимчасово вільних грошових коштів та їх використання, які відбуваються на фінансовому ринку. Саме на фінансовому ринку відбуваєть-
ся перелив коштів, при якому вони переміщуються від тих, хто має їх надлишок, до тих, хто потребує інвестицій. При цьому кошти спрямовуються від тих, хто не може їх ефективно використати, до тих, хто використовує їх продуктивно.
Дослідженням цієї теми займалися: провідні вітчизняні та закордонні фахівці цієї сфери - Т.В. Галенко, В. Гембала, А.П. Ковалева, А.В. Мертенса, Б.Б. Рубцева та ін.
Фінансовий сектор є однією з найважливіших ланок національної економіки.
Фінансовий ринок - це вся система економічних відносин, що виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічні послуги - фінансові послуги, пов'язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, які знаходяться у власності економічних суб'єктів національної, регіональної та світової економіки [ 1].
Роль фінансового ринку, як складової частини інфраструктури фінансової системи, полягає в тому, що він надає конкретні інструменти для здійснення трансформації (переливу) вільних коштів суб'єктів економічного життя в активний позиковий капітал, якого потребують інші суб'єкти економічного життя для реалізації своїх ефективних економічних проектів.
Функції фінансового ринку наступні:
1) об'єднання дрібних, розрізнених коштів суб'єктів фінансового ринку для формування позичкового, інвестиційного капіталу для інших суб'єктів ринку, які відчувають дефіцит коштів;
2) формування ринкових цін на фінансові ресурси, послуги, інструменти, технології з врахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів впливу;
3) надання ринкової інформації-сигналів виробникам фінансових послуг, інструментів, технологій про необхідність вдосконалення останніх та створення нових (наприклад, платіжних систем);
4) фінансове інформування суб'єктів економіки для можливості прийняття оптимальних рішень;
5) забезпечення ліквідності ("перетікання" з однієї форми в іншу) фінансових активів;
6) страхування та мінімізація фінансових ризиків;
7) формування умов для здійснення заощаджень та накопичення багатства. Головна відмінність фінансового ринку від інших ринків (ринку сировини та
виробничих ресурсів, ринку товарів і послуг) полягає у тому, що товаром на цих ринках виступають фінансові активи. Фінансові активи визначаються як ресурси, що мають вартість, знаходяться у власності суб'єктів економічної діяльності, і передбачають майбутнє одержання доходу. Наприклад, володіння акціями приносять їхнім власникам прибуток від цієї власності, банками виплачується відсоток за користування вкладами населення тощо.
Фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих елементів, кожний з яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи.
Розглянемо складові фінансового ринку.
1.Ринки матеріальних активів.
2.Ринки цінних паперів.
3.Ринки деривативів (ф'ючерсів, форвардів).
4.Ринки заставних.
5.Ринки споживчого кредиту.
6.Ринки інвестицій.
Роль і значення ринку банківських послуг у сучасному світі переоцінити важко. Як специфічний фінансовий інститут банківський ринок забезпечує безперебійний грошовий обіг та обіг капіталуи валютних коштів [ 2].
Разом із позитивною тенденцію основних показників діяльності ринку банківських послуг майбутній економічний розвиток неможливий без достатнього розміру банківського капіталу і підвищення рівня його капіталізації. У різних державах комерційні банки використовують неоднакові методики розрахунку показників капіталізації банківських установ .
Не менш важливим сегментом ринку фінансових послуг в Україні є ринок страхування, повноцінне існування якого є важливою умовою не лише для підвищення добробуту населення, але й для сталого економічного розвитку країни. Темпи зростання основних показників, що характеризують сучасний стан розвитку ринку страхових послуг, обумовлені насамперед збільшенням обсягів добровільного страхування майна, що становить 80-85% від усіх страхових премій.[5]
В Україні вже зроблено перші кроки на шляху стратегічного аналізу та прогнозування розвитку окремих видів фінансових установ та ринків, зокрема здійснено аналіз банківської системи, ринку цінних паперів, страхового ринку [ 3].
Подальший розвиток економіки є не можливим без розвинутого, стабільного, надійного та ефективного фінансового ринку нашої держави. Таким чином, однією з найважливіших цілей нинішнього етапу розвитку економіки країни є втілення обгрунтованих та системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення додаткових джерел фінансування економічного зростання.
В Україні слід впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фінансового сектору України, а також для координації дій різних органів влади в сфері впровадження заходів щодо розвитку фінансового сектору. [4]
Список використаної літератури
1. Загородній А. Г. Фінансовий словник /А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовжен_
ко. — [3_тє вид., випр. та доп.]. — К. : Т_во «Знання», КОО, 2000. — 587 с.
2. Бєлєнький П.Ю. та ін. Фінансовий ринок та його інфраструктура в умовах глобалізації (проблеми, перспективи, регіональні аспекти) / Бєлєнький П.Ю., Шевченко-Марсель В.І., Другов О.О.; Ін-т
3. Фінансовий ринок: Теорія і практика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Маслова CO., Опалов О.А.; Житомир, інж.-технол. ін-т. - Житомир, 2007 - 502 с.регіон, дослідж. НАН України. - Львів, 2006 - 523 с.
4. Оскольський В.В. Ринок цінних паперів України: погляд через призму діяльності Української фондової біржі. - К.: УФБ, 2008. - 584 с
5. www.minfm.gov.ua - сайт Міністерства фінансів України
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^