Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Драган Г.В. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1764
  • Автор: галя
  • Дата: 8-11-2012, 15:58
 (голосов: 0)
8-11-2012, 15:58

Драган Г.В. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Драган Г.В.,студентка групи ЕкфМ-51с
економічного факультету
Львівського національного
університету ім. І.Франка


Постановка проблеми. Небанківські фінансово-кредитні установи є фінансовими посередниками грошового ринку, які здійснюють акумуляцію заощаджень і розміщення їх у дохідні активи: у цінні папери та кредити (переважно довгострокові). На сьогодні, актуальним питанням є стан небанківських установ після кризи. Потрібно дослідити, які фінансові посередники скоротили свою діяльність і чому, а які навпаки зміцнили свої позиції на ринку чи підтвердилися прогнози розвитку інституцій, які надають фінансові послуги після кризи. Слід проаналiзувати статистичну інформацію ринку основних фiнансових послуг Украiни за результатами першого кварталу 2011 р.
Аналіз та напрями дослідження. Діяльність фінансових посередників є обов'язковим атрибутом сучасної економіки. В умовах розвинутої ринкової економіки свою діяльність здійснює велика кількість фінансових посередників, які за винагороду надають різні види фінансових послуг. Одними з основних учасників небанківських фінансових посередників є страхові компанії. Це обумовлено, переш за все, наявністю у них великого обсягу довгострокового капіталу [1, с.52].
Протягом першого кварталу 2011 р. спостерiгалось незначне збiльшення кiлькостi учасникiв ринку небанкiвських фiнансових послуг, зокрема це стосується фiнансових, факторингових, лiзингових компанiй та ломбардiв. Однак при цьому вiдбулося скорочення кiлькостi страхових компанiй, кредиторських спiлок та кiлькостi діючих недержавних пенсiйних фондiв.
За результатами І кв. 2011 р. вiдбулося скорочення розмiру сукупних активiв страхових компанiй. Станом на 01.04.2011 р. всього було зареєстровано 453 страхових компанiй, з яких: 66 – компаній зі страхування життя (70 установ станом на 01.04.2010 р.), 378 – компаній, що здійснюють інші види страхування (374 установ на 01.04.2010 р.). Розмiр залучених валових страхових премiй за результатами першого кварталу 2011р. зрiс на 29,7%, порiвняно з пiдсумками аналогічного перiоду 2010 р., та дорiвнював 6,09 млрд. грн. Водночас, спостерігається зниження обсягiв страхових виплат на 8,0% до 1,15 млрд. грн. Це призвело до зниження показника рiвня валових виплат за всiма видами страхування з 26,40% за результатами IV кв. 2010 р. до 18,90% за результатами І кв.
2011р. [2].
Ринок кредитних спiлок протягом першого кварталу 2011 р. характеризувався скороченням кiлькостi учасникiв з 659 до 652 одиниць. Також спостерiгалось зменшення кiлькостi членiв, якi мають внески на депозитних рахунках спiлок, з 78,9 до 61,1 тис.осiб113 та членiв кредитних спiлок, якi мають дiючi кредитнi договори з 343,0 до 322,1 тис.осіб. Крiм того, вiдбулося зменшення балансовоi вартостi власного капiталу кредитних спiлок з 1 117,3 млн.грн. до 938,2 млн.грн [3]. Ринок послуг факторингу протягом першого кварталу 2011 р. показав зростання, перевищивши об'эм наданих факторингових послуг за перший квартал 2010 р. на 88,5% (495,6 млн. грн.). Кiлькiсть компанiй, якi мали ліцензію Держфiнпослуг на право надавати послуги факторингу, станом на 01.04.2011 р. складає 80 установ. Структура фiнансування дiяльностi факторiв зазнала змiн - найбiльшу питому вагу в структурi пасивiв за пiдсумками першого кварталу 2011 р. займають власнi кошти компанiй (67,8%) тодi як за пiдсумками аналогiчного перiоду 2011 р. найбiльша частка припадала на банкiвськi кредити (49,9%), а на власнi кошти припадало лише 15,6%. За напрямами наданого факторингового фiнансування значно зросли частки торгівельного фiнансування та сфери послуг [2].
Продовжує зростати ринок послуг ломбардiв, сукупний розмiр активiв яких за пiдсумками І кв. у 2011р. складав у вартiсному вираженнi 950,8 млн.грн. При цьому головним видом забезпечення ломбардних кредитiв залишається застава виробiв з дорогоцiнних металiв та камiння (91,6% наданих застав). Як позитивне явище можна визначити збiльшення фiнансування дiяльностi ломбардiв за рахунок власних коштiв: на початок року частка власного капiталу складала 70,6%, то станом на 01.04.2011 р. - 75,0%.Щодо фiнансового лiзингу то вартiсть укладених договорiв за пiдсумками першого кварталу 2011 р. становила 1 274,7% млн. грн., що на 80% бiльше, нiж за аналогічний перiод 2010 р. (708,4 млн. грн.). Iз загального обсягу послуг фiнансового лiзингу лише 0,7 млн. грн. припадає на фiнансовi компанiї, а решта (1 274,0 млн. грн.) - на послуги, наданi юридичними особами, якi мають вiдповiдний дозвiл Держфiнпослуг.
Висновки.Подолання проблем в діяльності небанківських фінансових установ та прискорення їх розвитку буде сприяти більш повному задоволенню потреб суб'єктів економічної діяльності у додаткових фінансових ресурсах, забезпеченню ефективної трансформації капіталу та реалізації широкого переліку якісних фінансових послуг.
Отже, серед основних шляхів удосконалення діяльності небанківських фінансових інститутів, є такі: забезпечення процесу формування нормативно-правової бази; забезпечення прозорості діяльності; запровадження системи нормативів; поступове підвищення рівня капіталізації.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про страхування» // Голос України. - 1996. - № 68 (1318).
2. НРА «Рюрік» Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за
І квартал 2011р.
3. Державний комітет статистики України // http://ukrstat.gov.ua .

Посилання: небанківські послуги ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^