Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Музика М.Ю. Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-11-2012, 21:09

Музика М.Ю. Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Музика М.Ю., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України.

Постановка проблеми. Однією з складових фінансової системи України є фінансовий ринок. На даному ринку існує висока динаміка процесів, що спричиняє потребу у детальному дослідженні ринку фінансових послуг, застосовуючи системний підхід і необхідний методологічний інструментарій.
Ринок фінансових послуг є надзвичайно важливим фундаментом для розвитку, стабільності та зростання національної ринкової економіки. Проте слід зауважити, що мають місце численні проблеми, які пов‘язані з контролем та наглядом держави за цим ринком, особливостями законодавства щодо функціонування складових ринку фінансових послуг тощо. Сучасний соціально-економічний стан нашої країни потребує перегляду методів управління ринком фінансових послуг та постійного їх вдосконалення у зв’язку з кризовими явищами у світовій економіці.
Метою моєї роботи є визначення основних проблем функціонування та аналіз напрямів подолання кризових явищ на ринку фінансових послуг України.
Виклад основного матеріалу:
Ринок фінансових послуг може ефективно функціонувати лише в умовах ринкової економіки, де переважна частина фінансових активів мобілізується суб‘єктами господарювання на засадах їх купівлі-продажу. За допомогою ринку фінансових послуг розподіляються і перерозподіляються тимчасово вільні фінансові ресурси чи ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення [1].
Станом на кінець серпня 2012 року у Державному реєстрі фінансових установ налічується 2011 фінансових установ та 6623 відокремлених підрозділи фінансових установ:
Таблиця 1
Державний реєстр фінансових установ [5]
Музика М.Ю. Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України

Аналізуючи наведені дані, ми бачимо тенденцію до збільшення кількості фінансових установ в Україні.
Узагальнені дані стосовно обсягу фінансових послуг, наданих фінансовими компаніями за 1 квартал 2010 - 2012 рр., наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Інформація про обсяги та види фінансових послуг, наданими фінансовими компаніями за 1 квартал 2010-2012 рр., млн.грн.
Музика М.Ю. Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України

*складено автором на основі [5].
За 1 квартал 2012 року спостерігається збільшення обсягів надання послуг факторингу фінансовими компаніями, надання позик та операцій пов'язаних з переказом грошових коштів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Темпи росту, відсоткові зміни наведені у таблиці.
Разом з цим, простежується тенденція скорочення обсягів наданих фінансових кредитів а рахунок власних коштів, порук (поручительств), фінансового лізингу, надання гарантій та операцій з обміну валют на початку 2012 року порівняно з початком 2011 року.
До основних проблем ринку лізингових послуг можна віднести: відсутність сформованої політики, щодо перспектив розвитку лізингу (на загальнодержавному рівні); немає конкретного визначення для лізингових компаній податкових пільг; вартість кредитів комерційних банків є занадто висока; короткотерміновий період кредитування.
Основний фактор, який стримує розвиток факторингу в Україні – незначне підготовлення законодавчої бази [6].
До основних проблем ринку фінансових послуг України відносимо:
• відсутність необхідних правового регулювання , яке б забезпечило належний розвиток ринку фінансових послуг;
• певні розбіжності, які виникають у законах, які здійснюють регулювання діяльності окремих фінансових установ так і фінансового ринку в цілому;
• нестабільна законодавча база, яка регулює ринок фінансових послуг;
• немає належного державного регулювання та нагляду за діяльністю банківських, а також і небанківських посередників, які здатні забезпечити доступність і цивілізованість ринку фінансових послуг;
• нормативно-правове регулювання певних видів фінансових послуг не відповідає європейським стандартам;
• депозитарна система ринку фінансових послуг є нерозвинена;
• недостатність капіталу та низький кваліфікаційний рівень підготовки працівників значної частини небанківських фінансових установ;
• присутні чинники значних “ризиків” для позичальників та інвесторів, а також інших суб’єктів які є користувачами фінансових послуг [3].
Необхідно проводити активну політику з боку держави, направлену на перспективу розвитку системи нагляду і регулювання даного ринку, для вирішення вище окреслених проблем.
Ринок фінансових послуг України потребує перетворень [2].
Основні методи оптимізації роботи ринку фінансових послуг:
• необхідно удосконалювати законодавство, за допомогою якого здійснюють регулювання ринку фінансових послуг і залучати учасників ринку до розроблення законів та нормативно-правових актів, для врахування всіх потреб ринку фінансових послуг;
• створення конкурентоспроможних ринків фінансових послуг України;
• підвищувати рівень прозорості та ліквідності ринків фінансових послуг; поліпшити інфраструктуру ринку фінансових послуг;
• формування для учасників ринку відповідного податкового клімату, для збільшення інвестування;
• для учасників ринку необхідно створювати належну інформаційну базу; забезпечувати співпрацю суб‘єктів ринку;
• необхідно розвивати інститути колективного інвестування [4].
Держфінпослуг з метою подолання кризових явищ на фінансовому ринку є забезпечення взаємопроникнення фінансового ринку України у світовий ринок. На основі вище сказаного можна підвести підсумок, що вирішення проблем розвитку ринку фінансових послуг України, сприяє удосконаленню даного ринку, а як внаслідок, зумовлює економічне зростання національної економіки України.
Список використаних джерел:
1). Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку // Фінанси України. – 2011. - №4. – С.88-94.
2).Войтенко О.М. Нові виклики для державного регулювання ринку фінансових послуг України в умовах глобальної нестабільності // Наука й економіка. – 2011. - №1(21). – С.10-18.
3).Гуменюк О.Г. Ринок фінансових послуг в Україні / Гуменюк О.Г // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2011. - № 3. – С.271-275.
4). Деревко О.А. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору // Банківська справа. - 2011. - №1. - С. 76-83.
5). Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2010, 2011, 2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua
6). Румянцев С. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2010. - №42. – С.15.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^