Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Божик М. В. Сутність фінансового посередництва та його розвиток в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-11-2012, 22:13

Божик М. В. Сутність фінансового посередництва та його розвиток в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Божик М.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Сутність фінансового посередництва та його розвиток в Україні

Фінансoвим посередникам належить вaжливе мiсце в aкумуляції грoшoвих кoштів. Oднак дiяльність вiтчизняних фiнансoвих посередникiв в Україні нe є активною через повiльну трансформацiєю економiки, низький життєвий рiвень населення тa незначнi грошові заощадження.
Наявність нa фiнансовому ринку значної кількості фінансових посередників, які пропонують широкий спектр послуг сприяє посиленню між ними конкуренції , a, oтже, i зниженню ціни нa фінансові послуги, якi вони надають.
Визначаючи своїм пріоритетним завданням у середньостроковій перспективі вступ до європейського співтовариства, Україна має розв'язати нагальну проблему прискореного розвитку свого фінансового рику, зокрема і його фінансових посередників.
Зважаючи на це, актуальним є дослiдження ролi посередництва тa його видiв, щo дасть змогу пiдвищити ефективність їхньої дiяльності нa ринку фiнансових послуг.
Метою написання роботи є дослідження впливу фінансових посередників на розвиток національної економіки та визначити перспективи їхнього розвитку в Україні.
Вивченням сутності фінансового посередництва та проблем його розвитку в Україні займались такі вчені як А. Ігнатюк, О. Бала, О. Цізда, В. Тропіна, Л. Лисяк, Корнєєв В. та інші.
На практиці діяльність фінансових посередників безпосередньо пов'язана із створенням нових фінансових інструментів. Метою їхньої роботи є допомога приватним особам, які мають вільні заощадження, перетворити їх на капітал і при цьому мінімізувати свої ризики.
Корнєєв В. В. подає таке визначення фінансових посередників: спеціалізовані оператори фінансового ринку – кредитно-інвестиційні установи, що пропонують і реалізують фінансові послуги як особливий товар на умовах провадження виняткових і поєднаних видів діяльності [3].
Фінансові посередники виконують низку функцій. Серед них можна виділити такі найголовніші:
- акумуляція заощаджень;
- розміщення ресурсів;
- контроль за корпоративним управлінням;
- функція ризик-менеджменту;
- полегшення торгівлі товарами, послугами та контрактами.
В Україні найбільш розвинутою складовою частиною ринку вважаються комерційні банки, а інші інститути у своєму розвитку значно відстають від них. Така ситуація є типова для країн із перехiдною економікою. Вона являється результатом незавершеного законодавчого регулювання дiяльності фінансових інститутів та ринкiв, а також непродуманої економічної полiтики, щодо приватизацiї, валютного регулювання, пiдтримання низької iнфляції тощо.
Станом на 01.10.2012 р. ліценцію НБУ для здійснення банкiвських операцій мaли 175 бaнків України, один із яких мав ліцензію санаційного банку, 24 банки перебувають на стадії ліквідації. З них з іноземним капіталом 55 банків, в тому числі зі 100% іноземного капіталу — 23 банки.
Серед небанківських фінансових установ, що є посередниками на фінансовому ринку, провідна роль належить страховим компаніям. Частка всіх інших активів фінансових посередників є незначною. Серед фінансових посередників на увагу заслуговує стрімке зростання активів інститутів спільного інвестування, частка яких постійно збільшується. Їхнє функціонування реально відбулось після затвердження Закону України “Про інститути спільного інвестування” в 2001 році.
Важливими показниками, що характеризують активність діяльності фінансових посередників, є їх питома вага у ВВП країни. Для економіки розвинутих країн характерним є переважання саме небанківських фінансових установ.
Критично важливими умоваим успішного розвитку фінансових посередників є [6]:
- високі стандарти фінансової прозорості, що забезпечуються якісною бухгалтерською звітністю та ефективністю нагляду за її надійністю;
- спрямованість законодавства та регулювання на пріоритетний захист прав кредиторів при банкрутстві, ліквідації підприємства;
- забезпечення умов дотримання контрактів.
Однією із найбільших проблем, що є перешкодою для розвитку фінансового посередництва в Україні, визначають незначні обсяги заощаджень суб'єктів господарювання і населення. Багатогалузева та впливова система фінансового посередництва притаманна для тих країн, в яких спостерігається стабільно високий рівень середньодушового доходу. Саме тому в Україні слід вжити заходи спрямовані на підвищення життєвого рівня населення та їх доходів, а також забезпечити прибуткову діяльність суб’єктів господарювання. Усе це потребує великих зусиль та тривалого часу.
Узагальнюючи розгляд основних проблемних аспектів діяльності фінансових посередників в Україні, можна зробити висновок про те, що потрібно вдосконалювати державне законодавство щодо питань регулювання їхньої діяльності та створення належних умов для підвищення конкурентоспроможності фінансових посередників, а також виконання запропонованих заходів.

Список використаних джерел:
1. Бала О. І., Цізда О. І. Фінансове посередництво в Україні: сутність та види // Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. - Вип. 20.6. - С. 169-174.
2. Ігнатюк А. О. Роль фінансового посередництва у забезпеченні стабільного екномічного розвитку // Сталий розвиток економіки (Всеукраїнський науково-виробничий журнал). - 2011. - №2. - С. 308-313.
3. Корнєєв В.В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні // Фінанси України. – 2008. - № 1. – С. 77-85.
4. Тропіна В. Б., Лисяк Л. В. Фінансові посередники: основні тенденції розвитку в Україні // Економічний простір. - 2011. - № 50. - С. 178-184.
5. Школьник І.О., Семеног А.Ю. Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки. – 2011. - № 1. – С. 83-93.
6. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія. - Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС НБУ, 2008. - 348 с.
7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/.

Посилання: Екф-43с, фінансові посередники, 2012

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^