Стратегічні орієнтири » Ринок цінних паперів України 2011 » Вульчин М.М. Проблеми розвитку вексельного обігу в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1249
  • Автор: Vulchin Maryana
  • Дата: 10-11-2012, 12:40
 (голосов: 0)
10-11-2012, 12:40

Вульчин М.М. Проблеми розвитку вексельного обігу в Україні

Категорія: Ринок цінних паперів України 2011

Вульчин М.М., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Проблеми розвитку вексельного обігу в Україні.


На даному етапі розвитку фінансового ринку України, існує велика кількість цінних паперів, а їх види є найрізноманітнішими. Проблема формування вексельного ринку в умовах розвитку ринкової економіки стає все більш актуальнішою. Її порушували навіть за часів СРСР.
Вексель - це такий цінний папір, а заодно і фінансовий інструмент, який тягне за собою тисячолітню історію свого виникнення.
Вексель – це цінний папір, який містить боргове, грошове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити визначену в ньому суму грошей векселетримачеві (власнику векселя) після настання визначеного терміну.
За допомогою світової практики та на основі багаторічного досвіду закордонних країн сформувалося 2 основних види векселів: простий та переказний, використання яких, широко розповсюджене і в інших країнах світу, а не лише на території нашої країни.
Простий вексель – борговий цінний папір, який містить просту та нічим необумовлену обіцянку векселедавця виплатити певну суму грошей при настанні певного термін.
В свою чергу переказний вексель, дещо відрізняється від простого, хоча теж є борговим цінним папером, однак який містить нічим не обумовлене письмове розпорядження кредитора , адресоване боржнику, про те, щоб останній виплатив в день вказаний і цінному папері конкретну суму певній особі.
Вексельний обіг в Україні регламентується чинним законодавством та нормативно-правовими актами, основним з яких є: ЗУ ”Про цінні папери і фондову біржу”.
Важливим у вексельному обігу є той аспект, що існує можливість передачі його шляхом індосаменту. Необхідним при цьому є лише наявність підпису індосанта.
Векселі в обігу можуть використовуватися не лише за своїм прямим призначенням, тобто виконувати функцію засобу платежу, але й мати специфічний напрямок використання, наприклад, як податковий вексель.
З векселями здійснюють безліч операцій, а саме: доміцилювання, інкасування, дисконт векселів, форфейтування, депонування.
Якщо говорити про основні проблеми вексельного обігу в Україні, то їх налічується немала кількість, але наголошу лише на основних з них:
- бажання і намагання векселедавців сплатити цінний папір товаром, а не грошима;
- інколи ми можемо зустрітися з проблемою того, що вексель відмовляються прийняти, а тому ми повинні бути досить компетентними у процедурі пред’явленя векселя до оплати;
- права векселетримача не завжди можна захистити ( в основному це здійснює арбітражний суд), якщо він допустився грубої помилки;
- і все ж таки не на високому рівні розвинена ділова порядність.
Стан нашого законодавства неможна вважати задовільним, а це виcтупає ще однією з проблем вексельного обігу в Україні.
Проблеми вексельного обігу досліджують як наші, так і зарубіжні вчені економісти.
На сучасному етапі соціально економічного розвитку України, використання векселів не набуло відповідного поширення, оскільки на підставі наступних даних ми можемо спостерігати наступну ситуацію: питома вага дебіторської та кредиторської заборгованості за векселями в загальній структурі заборгованості підприємств України є незначною і дорівнює 4,4% та 7,5%, коли частка протермінованої 0,7% і 1,4% дебіторської та кредиторської заборгованостей відповідно, а питома вага протермінованої заборгованості за товари, роботи та послуги, яка не оформлена векселями становить: 54,5% та 57,1% , що як бачимо значно вище ніж за векселями.
Така ситуація може лише наштовхувати на ту думку, що все ж таки існує велика необхідність формування вексельного ринку в Україні.
З усього вище зазначеного, мжна сказати що вексельний обіг є важливим питанням як в теорії так і в практиці управління, оскільки будучи інструментом управління на ринку дає ширші можливості підприємствам здійснювати свою діяльність, зокрема наприклад продовжити термін платежу за цим цінним папером відповідно до своїх потреб.

Література:
1. Малюк В.М. "Вексель в Україні" / В.М. Малюк. - К.: Асоціація "Український Вексельний Центр", - 2010.- с. 226-231.
2. Кузнєцова, Н.С. "Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування" / Н.С. Кузнєцова, І.Р. Назарчук. - К.: "Юрінком Інтер", - 2009.- с. 86-89.
3. Скочило Н. Вексельний обіг в Україні: проблеми становлення і розвитку// Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. - №13. – с. 115-117.

Посилання: Обіг векселів

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^