Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Глова Х.П. Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2239
  • Автор: Глова Х.П.
  • Дата: 11-11-2012, 22:42
 (голосов: 0)
11-11-2012, 22:42

Глова Х.П. Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Глова Х.П., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки

Облігація - це вид боргового інвестиційного та емісійного цінного паперу, за яким визначаються відносини позики між власником облігацій та емітентом і підтверджує обов’язок емітента повернути власнику номінальну вартість облігацій в передбачений термін і за визначену плату.
Облігації можуть випускатися таких видів [4]:
1) на пред’явника та іменні
2) безпроцентними та процентними
3) з обмеженим та вільним колом обігу
А також проходить такі відомі етапи свого життєвого циклу[3]:
1) емісія
2) розміщення
3) обіг
4) погашення
Для отримання додатково залучених ресурсів на середньо- і довгостроковій основі комерційні банки починають емісію облігацій та інших боргових цінних паперів. Комерційні банки виплачують за зобов’язаннями відповідні проценти і вираховують їх з прибутку, що оподатковується. А також власникам боргового зобов’язання не надається право на право голосу на зборах акціонерів. Комерційним банкам не можна випускати облігації для погашення свої боргів та збільшення статутного капіталу. Також випуск облігацій можливий лише після повної сплати всіх випущених акцій та на суму, що не є більшою за 25% від суми статутного капіталу Реалізація облігацій може здійснюватися методом обміну на раніше випущені акції або продаж за договорами.
Переваги емісії комерційним банком облігацій можна назвати такі:
1) проценти, які виплачуються за облігаціями відносяться до збільшення валових витрат банку;
2) вона не призводить до втрати контролю над управлінням банку тому, що облігації не дають їхнім власникам права брати участь у такому управлінні;
3) строк погашення визначений, що є дуже зручним для прогнозування ресурсів банку;
4) за облігаціями виплачується встановлений розмір проценту, що є вигідним для банку за умови в майбутньому збільшення розміру процента на грошовому ринку;
І найголовніше це те, що банк-емітент може передбачити можливість конвертації банківських облігацій на акції в умовах емісії.
Проте, у випуску облігацій є і негативні сторони:
1) мають обмежений строк;
2) фіксовані платежі і можуть припасти на період, що є несприятливим для банку;
3) потрібно створювати резерв для сплати процентів та погашення облігацій.
Якщо умовами емісії передбачено, то облігації можуть бути конвертовані в прості акції, тоді кошти залучені за допомогою них переходять у власний капітал банку. За допомогою конвертованості облігацій підвищується їхня привабливість для покупців, оскільки ті мають змогу купити акції банку в найкращий момент [2].
Рішення про емісію облігацій приймається правлінням банку, що супроводжується складанням протоколу, який містить повну інформацію про банк, умови випуску та погашення облігацій і виплату доходу за ними. Технологія випуску облігацій і їх реєстрація дуже подібні на процес емісії банківських акцій.
Сума позикового капіталу залежить від багатьох факторів, одним з яких є процент, який виплачується банком власникам облігацій. Зниження облікової процентної ставки веде за собою можливість прибутково мобілізувати капітал.
Розмір емісії облігацій банками України незначна, тобто вони майже не здійснюють операції з власними облігаціями. Проте, у структурі пасивів зарубіжних країн кошти залучені шляхом емісії облігацій, відіграють значну роль.
Отже, можна зробити такі висновки, що роль облігацій емітованих банками України є незначною, але все ж таки випуск облігацій триває і у нього є багато переваг. Проте, хотілось би наголосити на необхідності подальшого вдосконалення порядку залучення коштів такою емісією. Це потребує в майбутньому вдосконалити чинне законодавство, яке регулює операції з борговими зобов’язаннями , зокрема з облігаціями. Банки, враховуючи переваги та недоліки емісії облігацій мають розробити та вдосконалити власну стратегію щодо роботи з ними, зважаючи на свої можливості і потреби, а також стан грошового ринку і дотримуватися її.
Список використаних джерел:
1) Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 №3480-ІV
2) Крупка М.І. Банківські операції: навч.посібник / М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, Н.Г.Пайтра;[за ред.. д-ра екон.наук, проф.. М.І.Крупки]. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2009. – 248с.
3) Миколишин М. Емісія облігацій в активізації емісійної політики банків// Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2011. - №8. – С.15
4) Селезньов В. Основи ринкової економіки України: Влада. Право. Підприємство. Фінанси. Податки. Маркетинг. Менеджмент. Торгівля. Реклама: Посібник/ Володимир Селезньов. - К.: А.С.К., 2006. - 687 с.
5) Фінансові питання: як випустити та розмістити облігації: теорія та практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leasinginukraine.com/ua/publications/financial_issues/?pid=1101&print=1.
6) Шелудько В. Фінансовий ринок: Підручник/ Валентина Шелудько,. - К.: Знання , 2006. - 535 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^