Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Бонк А.Б. Кредитні послуги на грошовому ринку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1361
  • Автор: Бонк А.Б
  • Дата: 13-11-2012, 21:01
 (голосов: 0)
13-11-2012, 21:01

Бонк А.Б. Кредитні послуги на грошовому ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
Бонк А.Б., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Функції Національного депозитарію

Національний депозитарій України — депозитарій створений відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.
Відповідно до Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” НДУ є центральним інститутом Національної депозитарної системи, на який покладено забезпечення її формування й розвитку, функціонування єдиної системи депозитарного обліку й обслуговування обігу цінних паперів, інтеграцію Національної депозитарної системи в міжнародну систему депозитарних установ , що забезпечують функціонування світових ринків капіталів.
Згідно із цим Законом Національний депозитарій здійснює такі види діяльності:
- зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
- кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів;
-ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено:
стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами;
нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм;
встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших держав.
НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України:
- моніторинг виготовлення та отримання емітентами типових бланків сертифікатів іменних цінних паперів;
- призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів – нерезидентам;
- призначення кодів міждепозитарного обліку;
- прийом реєстрів власників іменних цінних паперів випусків, що переведені у бездокументарну форму;
- прийом первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму;
- прийом документів системи реєстрів власників іменних цінних паперів;
- прийом зведеного облікового реєстру при переведені випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій;
- у разі припинення здійснення зберігачем цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних зберігача, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів зберігача на рахунку в цінних паперах.
Національний депозитарій є центральним елементом Національної депозитарної системи, який забезпечує її формування та розвиток, функціонування єдиної системи депозитарного обліку і обслуговування обігу цінних паперів, інтеграцію Національної депозитарної системи у міжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функціонування світових ринків капіталу.
Метою створення Національного депозитарію є задоволення суспільних інтересів шляхом забезпечення ефективного функціонування учасників Національної депозитарної системи. Засновники та акціонери Національного депозитарію не мають на меті отримання прибутку від діяльності Національного депозитарію.
Національний депозитарій забезпечує виконання таких функцій:
- стандартизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм;
- стандартизація документообігу щодо операцій з цінними
паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм;
- встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших
держав;
Джерелами формування майна Національного депозитарію є:
- внески засновників та акціонерів;
- доходи від здійснення функцій;
- доходи від цінних паперів, що є у власності Національного депозитарію та банківських депозитів;
- кошти та/або майно, що надаються як міжнародна технічна допомога;
- благодійні внески і пожертвування;
- бюджетні асигнування, кошти позабюджетного Державного фонду приватизації, передбачені Державною програмою приватизації на утримання Національної депозитарної системи.
На нашу думку,виходячи з наказу президента України №248,З метою створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з
урахуванням інтересів суспільства,їх ефективного обігу, інтеграції в європейський та світовий фондовий ринки держава сприятиме добровільній реорганізації всіх українських депозитаріїв, включаючи Національний депозитарій,в єдиний централізований кліринговий депозитарій, що перебуватиме переважно у недержавній власності професійних учасників фондового ринку.

Список використаних джерел

1.Лазепка В. Інвестиційні банки / В. Лазепка // Банківська справа. 2006. – 173с.
2.Лондар С.Л., Тимошенко О.В. Фінанси: Навч. посіб. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 239с.
3.Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посібн. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ла-
дюк. – К. : Центр навч. літ-ри, 2007. – 213с.
4.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. – К, 2002. – 258с.

Посилання: Функції Національного депозитарію

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^