Стратегічні орієнтири » Податкова система 2012 » Бартків О.М. Вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-11-2012, 18:57

Бартків О.М. Вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні

Категорія: Податкова система 2012

УДК 336
© Бартків О.М., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні

Поcтaновкa проблеми. Розвиток економіки країни, окремих галузей виробництва чи регіонів, успішне функціонування суб’єктів підприємництва значною мірою залежить від політики уряду щодо ефективності функціонування податкової системи. Розвиток податкової системи як окремої галузі науки почався в кінці XIX – початку XX століття, коли стали формулюватися основні принципи, методи, способи її проведення. Це є початковою основою становлення податкової системи.
Способи задіяння та ведення розподілу фінансових ресурсів суб’єктів господарювання податкової системи визначаються податковою політикою уряду. Податкова політика – це сукупність рішень, які приймає держава для забезпечення функціонування системи оподаткування в країні. Вона може набувати різного характеру, бути стимулюючою і стримуючою, регулюючою і фіскальною, однак її головне завдання має полягати у здійсненні максимального впливу на ефективність розвитку економіки країни [3, c. 25].
Aнaліз оcтaнніx доcліджень і публікaцій. Теоретичною і методологічною основою даної роботи послужили положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених та фахівців з питань податкової політики,а саме: А. Ф. Лося [2], Н. В. Мельника [3], Й. М. Петрович [4] О. К. Осауленка [5].
Мeтa роботи. З’ясувати вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні.
Виклaд оcновного мaтеріaлу. Однією з особливостей податкової політики України є висока частка непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного податку, мита) і державних цільових фондів, які справляють такий же вплив на економічні процеси, як і прямі податки.
Таблиця 1
Структура податкових доходів державного бюджету України за
2008-2011 роки [1]
Бартків О.М. Вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні
Аналізуючи податкові надходження до державного бюджету, можна сказати, що за підсумками 2011 року вони складають 261,61 млрд. грн., що на 94,7 млрд. грн. більше відповідного показника попереднього року (табл. 1) і становить 101,8% від річного плану податкових надходжень [1]. Отже, на відміну від попередніх двох років, коли основним стабільним бюджетним джерелом надходжень був акцизний податок, який завдяки підвищенню ставок мав стійку тенденцію до збільшення навіть в умовах фінансово-економічної кризи, у 2011 році стабільне наповнення бюджету забезпечили податок на прибуток підприємств (17,5%) та ПДВ (41,7%).
Бартків О.М. Вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні

Виходячи з результатів проведеного аналізу надходжень до державного бюджету можна зробити висновок про те, що структура податкової системи неадекватна ринковій економіці. Переважна частка податкових надходжень у бюджет формується за рахунок непрямих податків. Переважна частина податків сплачується юридичними особами, на відміну від країн із ринковою економікою, де основними платниками податків виступають фізичні особи.
Податкове навантаження є одним з основних фінансово-бюджетних показників, який суттєво впливає як на дохідну частину бюджетів усіх рівнів, так і на економічні процеси держави та адміністративно-територіальних одиниць [4, c. 43].
Найбільш дієвими важелями у сфері оподаткування, що істотно впливає на діяльність суб’єктів підприємництва, є маніпулювання податковим навантаженням та застосування податкових пільг. Важливим чинником формування фінансового потенціалу держави є рівень розвитку реального сектору економіки. Тому, в першу чергу, пільги мають бути спрямовані саме на всебічну підтримку виробництва та стимулювання інвестицій в реальний сектор економіки. Причому пільги не просто повинні збільшувати прибуток підприємства, вони мають стимулювати власника до ефективного вкладання отриманого прибутку в економічний розвиток, інакше не відбудеться зростання податкових надходжень до бюджету, а значить, нарощування фінансового потенціалу держави. Таким чином, пільги, метою застосування яких є формування і нарощування фінансового потенціалу, мають бути тільки інвестиційного спрямування.
Аналіз податкового навантаження на юридичних осіб можна провести за оцінкою зміни податкових надходжень податку на прибуток та його частки в
структурі фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування. Дані показники наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Показники структури податку на прибуток у фінансовому
результаті від звичайної діяльності до оподаткування [ 5, с. 54, 61]
Бартків О.М. Вплив податкової політики держави на функціонування суб’єктів підприємництва в Україні
Аналіз даних таблиці 2 показує, що частка податку на прибуток у фінансовому результаті до оподаткування має тенденцію до падіння, відбувається зниження податкового навантаження на юридичних осіб. Факт зростання зміни фінансового результату та зниження обсягів податку на прибуток може бути зумовлений системою надання пільг, що також мають значний вплив на фінансову діяльність суб’єктів господарювання [2, с. 168].
Податкова політика країни має бути направлена не тільки на виконання фіскальної функції, а й на регулювання економічних процесів, створення умов для стимулювання та підвищення економічної активності господарюючих суб’єктів. Необхідно змінити підходи щодо системи оподаткування, створити умови підприємствам для самоінвестування, гарантуючи стабільність одаткової політики через впровадження ринкових механізмів, які б мали стимулюючий вплив на їхню діяльність.
Отже, вплив податкової політики на фінансову діяльність суб’єктів господарювання є одним із факторів економічного розвитку країни. Це питання є надзвичайно важливим напрямком у проведенні подальших досліджень, вимагає ґрунтовного підходу щодо його вивчення та аналізу.
Список використаних джерел:
1. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України [Електронний ресурс] // http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/
2. Лось А.Ф. Податкова політика та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання/ Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2010. –№2 (6). –С.168-173.
3. Мельник Н.В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Н.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій//. – К. : Вид-во "Знання України", 2010. – 675 с.
4. Петрович Й.М. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України / Й. Петрович // Банківська справа : зб. наук. праць. – 2009. – № 6. – С. 43-49.
5. Статистичний щорічник України за 2011 рік / [за ред. О. Осауленка]. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2012. – 566 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^