Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Мольтер З.І. Використання факторингових операцій фінансування бізнесу в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
20-11-2012, 21:12

Мольтер З.І. Використання факторингових операцій фінансування бізнесу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

Мольтер Зоряна
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЕкфМ-53с


Використання факторингових операцій фінансування бізнесу в Україні


Суб’єкти підприємницької діяльності в Україні, а особливо представники малого та середнього бізнесу в сьогоднішніх умовах господарювання часто стикаються з проблемою повернення дебіторської заборгованості. В таких умовах особливо зростає роль раціонального управління дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та попередження виникнення безнадійних боргів. Саме тому одним з способів розв’язання цієї економічної проблеми є застосування сучасної форми рефінансування – факторингу як запоруки дієвого управління дебіторською заборгованістю.
Факторинг – це система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торгівельними операціями комерційному банку [3].
У свою чергу А.М. Поддєрьогін вважає, що факторинг – це комплекс послуг, що надаються фінансовим посередником підприємству з метою усунення проблем, пов’язаних із своєчасним погашенням дебіторської заборгованості.
Основні ознаки факторингу:
• фінансування,
• облік, адміністрування, аналітичне супроводження,
• інкасація, внутрішні бізнес-процеси,
• покриття ризиків.
Основними функціями факторингу:
1. Фінансування поставок товарів (в залежності від ризиків, характерних для конкретної факторингової операції, сума фінансування складає до 95% від загальної суми угоди; решта суми зберігається на гарантійному депозиті, на який нараховуються відсотки).
2. Управління дебіторською заборгованістю, що призводить до покращення платіжної дисципліни покупців, та передбачає:
- контроль за своєчасністю оплати заборгованості;
- експертизу документів, що підтверджують дійсність поставки товарів;
- інформаційне супроводження операцій факторингу тощо [1].
На даний момент в економічній літературі виділяють наступні види факторингу: внутрішній факторинг, зовнішній факторинг, конвенційний (відкритий) факторинг, конфіденційний (закритий) факторинг, факторинг з правом регресу, факторинг без права регресу, повне факторингове обслуговування, частковий факторинг, факторинг з попередньою оплатою, факторинг без попередньої оплати.
Основними передумовами застосування факторингу в Україні є :
1) низька платіжна дисципліна в Україні;
2) проблема оцінки фінансового стану і платоспроможності
контрагентів;
3) виникнення касових розривів;
4) дефіцит оборотних коштів, що гальмує процес виробництва [2].
На кінець 2010 року в Україні лідерами на ринку факторингу були три його першовідкривачі: “ТАС-Комерцбанк” (тепер “Сведбанк”), “Укрсоцбанк”, “Укрексім-банк”. Ці банки займали близько 60% ринку. Також важливими учасниками фінансового ринку є банки: “Райффайзен Банк Аваль”, “Банк Петрокоммерц-Україна”, “Європейський”, “Індекс-Банк”, “VAB Банк”, “кредитором-банк”, “СЕБ Банк”, “ПриватБанк”, “БІГ Енергія”, факторингові компанії “Факторинг”, “Арма Факторинг”, “Перша факторингова компанія”, інвестиційна компанія “Українська фінансова група”.
“Сведбанк” надає факторинг тільки з регресом і лише великим компаніям, що давно працюють на ринку.
“Укрексімбанк”- умови здійснення операції з факторингу обговорюються після розгляду документів.
“Райффайзен Банк Аваль” надає факторинг на таких вимогах до діяльності продавця: тривалість діяльності на ринку — від трьох років, на факторингове обслуговування передається не менше трьох дебіторів. Вимоги до діяльності покупця: тривалість роботи на ринку — від одного року, співпраця продавця з покупцем триває не менше трьох місяців, протягом яких відбулися принаймні три оплати за поставлену продукцію (надані послуги).
“СЕБ Банк” надає факторинг тільки з регресом. Розмір фінансування — до 90% суми товару. Максимальний строк товарного кредиту — до 90 днів. Плата за факторинг — 23–25% річних. Комісія за розгляд пакету документів та встановлення ліміту — 0,3–0,5% “ПриватБанк” надає факторинг терміном не більше 30 днів або не більше 1 року за умови надання забезпечення.
Перешкодою для поширення факторингу в нашій країні є насамперед неврегульованість законодавчої та нормативної бази. В Україні відсутній єдиний законодавчий акт, який би регулював факторингову діяльність.
Запровадження факторингу ускладнюється також і прийнятою практикою ведення торгово-збутових операцій, яка передбачає передплату та майже повну відсутність комерційного кредиту.
Важливу роль відіграє й необізнаність менеджерів, економістів та керівників з факторингом як економічним інструментом. Саме сучасна ідготовка спеціалістів та фахівців українських підприємств повинна розкрити ефективні методи управління підприємством, які є загальноприйнятими в міжнародній практиці, серед яких і факторинг. Крім того, серед причин недостатньої розвиненості факторингових послуг досить часто зазначають відсутність економічного аналізу розрахунку, дієвого контролю за якістю обслуговування та практичного досвіду ведення факторингових операцій .
Контроль і управління дебіторською заборгованістю є успішною умовою роботи будь-якої компанії, тим більше швидкозростаючої, тому що вкладення в оборотні активи можуть швидко вийти з-під контролю.
На сьогоднішній день чинне законодавство України майже не врегульовує питання здійснення факторингових операцій, тобто приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг сприятиме розвитку національного законодавства в даній сфері. Також, таке приєднання може сприяти збільшенню обсягу зовнішньоторговельних операцій із використанням факторингових операцій. Крім цього, приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг дозволить розширити джерела фінансування діяльності українських підприємств за рахунок використання факторингових операцій [4].
Таким чином запровадження факторингу є нагальною потребою для окремих суб’єктів господарювання. Факторинг сприятиме економічному зростанню, адже він забезпечує високий рівень платоспроможності підприємства і збільшення обсягів продажу за рахунок можливості відстрочення платежу, дає змогу підприємству не лише уникнути кризових явищ, а й сприятиме подальшому розвитку підприємства, отриманню прибутків та збільшенню ринкової вартості підприємства.

Список використаних джерел

1. Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньо-економічної діяльності.–К.:Зовнішня торгівля,2005.– 232 с.
2. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304 с.
3. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2000. - 460 с.
4. Биконя С. Інститут факторингу в умовах переходу до економічного зростання // Персонал. — 2006. — № 2.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^