Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Зварич Н.В. Управління надходженнями від оподаткування митом імпортних операцій в системі формування дохідної бази державного бюджету України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
21-05-2011, 20:44

Зварич Н.В. Управління надходженнями від оподаткування митом імпортних операцій в системі формування дохідної бази державного бюджету України

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Зварич Н.В., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Управління надходженнями від оподаткування митом імпортних операцій в системі формування дохідної бази державного бюджету України

На сучасному етапі в розвинених країнах непрямі податки є однією з головних форм оподаткування, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності. Доцільність використання надходжень від зовнішньої торгівлі як джерела поповнення державного бюджету досліджено у працях таких учених, як О.П. Гребельника, В.Є. Новицького, П.В. Пашка та інших.
В Україні у процесі становлення ринкової економіки митні податки виступають інструментом мобілізації частини створеного валового внутрішнього продукту до державного бюджету. Динаміка надходжень митних платежів від зовнішньоекономічної діяльності за останні роки свідчить про зростання їх ролі в наповненні дохідної частини державного бюджету.
Предметом нашого дослідження є ввізне мито та оцінка його фіскальної функції, тобто його роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Тому доцільно було б, в першу чергу, проаналізувати динаміку надходжень ввізного мита у розрізі доходів державного бюджету. Для цього за даними Міністерства фінансів України зобразимо рисунок обсягів надходження ввізного мита до Держбюджету України впродовж п’яти років (рис. 1).

Зварич Н.В. Управління надходженнями від оподаткування митом імпортних операцій в системі формування дохідної бази державного бюджету України


Рис. 1. Надходження ввізного мита до Держбюджету України
(2005-2009 рр.)

Діаграма показує тенденцію чіткого щорічного зростання обсягів надходження ввізного мита до Держбюджету з 2005 по 2008 роки. Таке зростання пояснюється, перш за все, пожвавленням зовнішньоекономічної діяльності та зростанням обсягів експорту й імпорту товарів, яке простежувалося в останні роки. Але на діаграмі чітко видно різке падіння обсягу надходжень від ввізного мита у 2009 році практично в два рази порівняно із попереднім роком [1].
Це пояснюється насамперед тим, що 2009 рік був одним із найскладніших для митної служби, оскільки довелося працювати в умовах світової фінансової та глобальної економічної кризи. Як наслідок - нестабільність та непрогнозованість імпорту, зростання та падіння активності зовнішньоекономічної діяльності, викликані в тому числі змінами в законодавстві, інфляційними процесами та іншими негативними очікуваннями, пов’язаними зі станом світових ринків. В цілому кількість учасників зовнішньої торгівлі в Україні, що здійснювали імпортні зовнішньоторговельні операції, зменшилась більш ніж на 2 тисячі [2].
У 2009 році обсяг статистичного (загального) імпорту товарів в Україну зменшився в порівнянні з 2008 роком на 40 %. При цьому в основних прогнозних макропоказниках економічного та соціального розвитку України на 2009 рік визначено зменшення імпорту на 9,5 % [2].
Пропонуємо також порахувати питому вагу ввізного мита в доходах держбюджету за даними Держмитслужби та Мінфіну України (табл. 1).

Таблиця 1
Питома вага надходжень ввізного мита у Держбюджеті в 2005-2009 роках
Зварич Н.В. Управління надходженнями від оподаткування митом імпортних операцій в системі формування дохідної бази державного бюджету України


З таблиці видно, що у 2009 році значно зменшились як абсолютне значення обсягу надходження ввізного мита (практично вдвічі), так і питома вага мита у доходах держбюджету (на 2,2 %). Тобто поряд із падінням обсягу імпорту також спостерігається падіння частки ввізного мита в доходах Державного бюджету України.
Для того, щоб проаналізувати фіскальну роль ввізного мита у доходах держбюджету в 2009 році, зобразимо діаграму відповідно до статистичних даних Міністерства фінансів України (рис. 2).Зварич Н.В. Управління надходженнями від оподаткування митом імпортних операцій в системі формування дохідної бази державного бюджету України


Рис. 2. Структура доходів Державного бюджету у 2009 році

Отже, основну частку надходжень від загального обсягу доходів Державного бюджету України за результатами 2009 р. забезпечив податок на додану вартість з увезених в Україну товарів – 42 %. А ввізне мито займає доволі малу частку (3 %) і серед основних податків, що формують доходи держбюджету, займає останнє місце. Тому варто було б посилити його фіскальну функцію [1].
Тому потрібно провести заходи, що сприятимуть збільшенню надходжень ввізного мита до Державного бюджету України, а, отже, сприятимуть фінансовій стабілізації та покращенню макроекономічної ситуації в країні.
Такими основними заходами можуть бути:
• зменшення фізичних обсягів імпорту сировинних товарів з низьким рівнем податкового навантаження, низькою вартістю та збільшення імпорту з високим рівнем податкового навантаження та високою вартістю;
• збільшення у межах допустимого ставок ввізного мита;
• зменшення питомої ваги імпорту товарів, з якого не сплачено жодного з митних податків та зборів.
А способами підвищення ефективності митної політики у сфері управління надходженнями до Держбюджету України є:
• запобігання проявам корупції;
• усунення торговельних бар’єрів;
• удосконалення системи оподаткування ввізним митом;
• спрощення та прискорення процедур митного контролю та митного оформлення.

Список використаних джерел:

1. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. - Назва з екрана.
2. Державна митна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.customs.gov.ua. - Назва з екрана.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
^