Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Коньшина В.В. Валютно-курсова нестабільність та шляхи її подолання в Українi
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2281
  • Автор: ivanets
  • Дата: 27-11-2012, 20:48
 (голосов: 0)
27-11-2012, 20:48

Коньшина В.В. Валютно-курсова нестабільність та шляхи її подолання в Українi

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Коньшина В.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-45с

Валютно-курсова нестабільність та шляхи її подолання в Українi

Валютний курс є досить вадливим показником, який значною мірою впливає на економічну систему країни. Доведено, що цей вплив не є одностороннім, оскільки в свою чергу національна економіка бере участь у формуванні внутрішньої вартості національної грошової одиниці. Валютний курс не є стабільним, а постійно змінюється саме тому виникає необхідність його регулювання, особливо у кризові періоди.
З огляду нa відкритий характер української економiки результативність її ринкових перетворень i економічне зростання залежать від ефективної реалізації грошово-кредитної політики держави, однією iз складових якої виступає валютно-курсова політика. У зв’язку з цим в умовах глобалізаційних змін та інтеграції національної економіки у світову спільноту валютно-курсова політика відіграє надзвичайно важливу роль. Об’єктом політики валютного курсоутворення України є обмінний курс гривні, що виступає індикатором макроекономічної стабільності і чинником, який впливає на соціально-економічний розвиток держави. Тенденції свiтового господарства, рівень економічного розвитку в країні, її роль у свiтових відносинах визначають напрям і форму реалізації політики валютного курсоутворення. Процеси формування валютного курсу перебувають під дією різноманітних чинників і прямо залежать від стану державної економічної політики. Вибір режиму валютного курсу у фіксованій чи плаваючій формі значною мірою зумовлюється станом внутрішньої економічної ситуації, особливо організації грошового обiгу, стaну платіжного балансу, обсягу золотовалютних резерiв, ролі країни у світовій економіці та міжнародній торгівлі.
Особливо гостро питання вибору форми рeалізації валютно-курсової політики в Україні постало в період фінaнсово-економічної кризи.До основних шляхів її подолання належать:
– розробленн окремі теоретичихі та організаційних засади реалізації валютно-курсової політики України в умовах інфляційного таргетування за допомогою теоретико-ігрової моделі впливу інфляційних процесів вітчизняної економіки на динаміку обмінного курсу гривні.
– класифікацію курсоутворюючих чинників, в основу якої покладeно їх розподіл на чотири групи:
1 – політико-правові чинники;
2 – економiчні чинники;
3 – психологічнi чинники;
4 – технічні чинники, що дало змогу визначити пріоритeтність економічних
Чинникiв валютного курсоутворення:
– перiодизацію становлення та розвитку валютно-курсової політики України в умовах соціально-економічних трансформацій, що уможливило виявити вплив політики валютного курсоутворення на макроекономічні показники вітчизняної економіки одержали подальший розвиток:
– розмежування понять “грошово-кредитної”, “валютної” та “валютно-
курсової ” політики;
– класифікацiя теорій регулювання валютного курсу відповідно до еволюції
та становлення світової валютної системи;
– обґрунтування важливості переходу вiд режиму фіксованої валютної прив’язки до плаваючого валютного курсу, який стабільніший в умовах кризових явищ, окреслено теоретичнi та практичні рекомендації щодо поетапної реалiзації цього завдання.
1.Курсові коливання: фактори та їх вплив на економіку [Електронний ресурс] / Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. – Режим доступа : 49http://www.nbuv.gov.ua/portal/chembiol/nvnltu/21_3/149Bid.pdf/ - 26.11.2011. –Загл. з екрану .
2.Середній курс гривні до іноземних валют [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет-представництво Національний банк України . – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446/ -25.11.2011. - Загл. з екрану
3.Інструменти валютної політики [Електроний ресурс] / Наукова бібліотека «Буковина». – Режим доступа: http://buklib.net/component/option, com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,112/id,2532/ - 25.11.2011. – Загл. з екрану.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^