Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Петрунь О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-11-2012, 12:46

Петрунь О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
Петрунь О.В., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-41с

ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ


Сьогодні система пенсійного забезпечення в Україні знаходиться на шляху до реформації. У сучасних економічних та демографічних умовах питання забезпеченості людей похилого віку набуває особливої актуальності. Згідно з прогнозом уряду, вже до 2050 року кількість пенсіонерів в Україні подвоїться. А це означає, що перед державою може постати необхідність або збільшити збори до Пенсійного фонду України або скоротити розміри пенсій, що звучить не менш катастрофічно. Крім того, постійно зростає кількість не лише пенсіонерів за віком, а й по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника тощо. Схоже, єдиною альтернативою у цій ситуації є розвиток у країні недержавного пенсійного забезпечення.
Вагомий внесок у дослідження теоретико-методологічних засад пенсійного забезпечення зробили В.Д. Базилевич та Лютий І.О.. Проте питання щодо значущості недержавних пенсійних фондів у системі фінансових послуг та перспектив їхнього функціонування в Україні хоча й постає у працях вітчизняних науковців, але досліджене недостатньо.
Недержавний пенсійний фонд (далі- НПФ)- юридична особа, створена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», що має статус неприбуткової організації, що функціонує і здійснює діяльність винятково з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами й здійсненням пенсійних виплат. НПФ є елементом третього рівня нової пенсійної системи в Україні. Третій, найвищий, рівень пенсійного забезпечення ґрунтується на ефективній діяльності недержавних пенсійних фондів. [2]
Проаналізуємо розвиток недержавних пенсійних фондів на сучасному етапі. Станом на 31.12.11 в Державному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 101 недержавний пенсійний фонд (НПФ) та 43 адміністратори НПФ. Кількість відкритих НПФ на кінець звітного періоду становила 83, тоді як кількість корпоративних та професійних фондів у загальній їх кількості є відносно низькою, і складає 9 корпоративних та 9 професійних фондів.
Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить динамічно. З огляду на це, система НПЗ має потенціал для подальшого розвитку [4].
У 2011 році в загальній кількості було укладено 69,7 тис. пенсійних контрактів, що на 7, 2 тис. більше, ніж за попередній період. Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами з кожним роком має тенденцію до збільшення. Значно збільшились загальні активи НПФ. Так, якщо 2009 році вони склали 857,9 млн. грн., то у звітному періоді взагалі досягли рекордного значення - 1 144,3 млн. грн., тобто збільшились на 25%. Найбільшу питому вагу внесків у НПФ складають пенсійні внески від юридичних осіб, які у 2011 році становили 884, 6 млн. грн. Пенсійні внески від фізичних осіб та від фізичних осіб - підприємців є значно меншими, хоч також мають тенденцію до зростання. Про позитивний розвиток недержавних пенсійних фондів також свідчить збільшення суми інвестиційного доходу від 236, 7 млн. грн. у 2010 р. до 433 млн. грн. у 2011р. А отже, НПФ мають достатньо коштів для їх інвестування і отримання за ними прибутку.
Отож, функціонування НПФ з кожним роком тільки покращується. Проте у порівнянні із високорозвиненими країнами, де кожен шостий інвестований долар спрямовується у НПФ, вітчизняні показники є досить низькими. Це спричинено певними проблемами. Першою з них є те, що наша нація є однією з найстаріших в світі за віком і немає підстав сподіватися на її омо¬лодження найближчим часом. Ще однією проблемою роботодавці вважають зависокі відра¬хування до Пенсійного фонду (33,2%) фонду заробітної плати. Приймаючи рішення про розміщення своїх коштів, кожен підприємець, за інших однакових умов, порів¬нює величину пенсійних внесків - 33,2% фонду оплати праці в нашій країні зі, скажімо, 16% - у Польщі, 19,5% - Чеській Республіці чи 8,75% - у Хорватії. Ще одним недоліком є те, що фонди, внаслідок того, що їх ак¬тиви невеликі, не можуть інвестувати в фондовий ринок [1, 19].
Для вирішення зазначених проблем перш за все має бути розроблена система захисту прав учасників пенсійної програми на отримання пенсії. Зважуючи на всі розглянуті вище фактори, потрібно створити регулятивну структуру, яка б гарантувала:
- справедливе забезпечення для всіх учасників пенсійної програми;
- простий для розуміння опис пенсійних схем і структури фонду;
- розважливе інвестування активів фонду і заборону вкладень між сторонами, зв'язаними діловими або родинними стосунками.
Недержавна пенсія виплачується додатково до державної та не залежно від неї. Наявність і розмір недержавної пенсії ніяк не впливає на розмір державної пенсії. Розмір недержавної пенсії залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення, професійності обслуговування фонду та суми отриманого інвестиційного прибутку. На сьогодні лише незначна частка працездатного населення України стала учасниками недержавного пенсійного фонду. Водночас спостерігається позитивна динаміка у зростанні активів НПФ та збільшенні їх учасників протягом останніх років. Україною вже зроблені перші кроки до розвитку НПФ, зокрема через реформування пенсійної системи у 2011 році. Фхівці прогнозують популярність НПФ, оскільки вони при здійсненні недержавного пенсійного забезпечення мають істотні переваги перед іншими фінансовими установами, які надають аналогічні послуги.


Література:
1. Лузгіна Л. Недержавні пенсійні фонди: чи є майбутнє? / Л. Лузгіна // Вісник ПФУ. -2009. - № 3. - С. 18-19
2. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення": [Електронний ресурс]. - офіційний веб-сайт ВРУ - режим доступу: http://portal.rada.gov.ua
3. Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи": [Електронний ресурс]. - офіційний веб-сайт ВРУ - режим доступу: http://portal.rada.gov.ua
4. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за 2010 рік: [Електронний ресурс]. - офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - режим доступу: http://www.dfp.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^