Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2012 » Бартків О.М. "Чорне" рейдерство як спосіб захоплення підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
28-11-2012, 17:52

Бартків О.М. "Чорне" рейдерство як спосіб захоплення підприємства

Категорія: Фінансова безпека 2012

УДК 336
© Бартків О.М., 2012
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Чорне рейдерство як спосіб захоплення підприємства
Актуальність проблеми. Ефективність функціонування економіки будь-якої країни залежить від стабільного розвитку підприємницької діяльності в ній. Останнім часом, з бурхливим розвитком світової економіки, все більш актуальними стають процеси злиття та поглинання компаній. Хвилі злиттів,які відбулися протягом останніх років, призвели до зміни діяльності підприємств, їхнього стратегічного бачення та засобів ведення бізнесу.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. На жаль, в Україні немає жодного фундаментального дослідження проблем рейдерства, хоча цю проблему розглядали багато вчених, зокрема Патиківський Ю. О., Зеркалов В.Д. , Варналій З. С., Краснодемська З. К. та інші. Метою роботи є визначення поняття чорного рейдерства, дослідження основних його чинників, схем здійснення та заходів протидії рейдерським атакам.
Виклад основного матеріалу дослідження. Про рейдерство говорять і пишуть багато. Одні - із засудженням, інші - з цікавістю, треті - з прихованим або навіть відкритим захопленням. Що ж це таке рейдерство?
Рейдери - це "корпоративні загарбники, реально віднімаючі компанію проти волі власника". Рейдерство - це завжди захоплення власності проти волі власника [4, c.145]. Це головна відмітна ознака рейдерства. Головна ознака може супроводжуватися рядом факультативних ознак, які зустрічаються в конкретних випадках рейдерства в різних поєднаннях.
Типовою для рейдерства є ситуація, коли оферту із сторони поступає або керівництву, або дрібним акціонерам фірми через голову керівництва (класичне вороже поглинання), щоб в спекулятивних цілях одержати контроль над самими найвищими органами управління фірми. Часто йдеться про прибутковий продаж важливих підрозділів (активів) підприємства третім особам.
Все ширше користуються особливими послугами так званих «чорних рейдерів». Останні п’ять років в Україні поширюються специфічні практики „чорного” рейдерства – дій, спрямованих на набуття певною особою прав на майно (контролю над суб’єктом господарювання) без згоди власника (особи, яка здійснює контроль над суб’єктом господарювання) у ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який має удаване правове обгрунтування та реалізується з імітацією додержання встановлених законом процедур [5, 66].
На відміну від класичного, „білого” рейдерства, поширеного у країнах із сталими традиціями ринкової економіки, „чорне” рейдерство характеризується використанням психологічного тиску та силового впливу, у тому числі державного примусу, актів судової влади, та, водночас – відсутністю реальних правових підстав для отримання прав або контролю над суб’єктом господарювання. Отже, у більшості випадків воно може бути охарактеризоване як протиправне, по суті, заволодіння майном [3, c.105].
Відповідно до даного розподілу та типу стратегії захоплення підприємства виділяють наступні схеми рейдерства:
1)Власність – акціонерні товариства. Рейдерам належить 0-30% акцій.
 Підробка документів, направлених на перехід права власності;
 Подача документів реєстратору;
 Проведення позачергових загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним: призначення нового генерального директора; отримання позитивного рішення щодо крупної угоди (відчуження найбільш цінних активів підприємства);
 Внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
 Висновок нового керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
 Реєстрація права власності на нерухоме майно в державному реєстрі;
 Продаж нерухомого майна;
 Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника;
 Проведення загальних зборів акціонерів та прийняття рішення щодо ліквідації підприємства;
 Ліквідація підприємства і всіх юридичних осіб що допомагали і
 купівлі продажу активів підприємства [2, c.115].
2) Власність – товариства з обмеженою відповідальністю. Рейдерам належить 0-50% в статутному капіталі ТОВ.
 Підробка документів, направлених на перехід прав на частки в статутному капіталі ТОВ;
 Проведення загальних зборів з наступним порядком денним: внесення змін в статут підприємства (дані про нових учасників); отримання позитивного рішення щодо справи та зміні керівництва (протокол підписується новими учасниками підприємства);
 Реєстрація змін в статуті та внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
 Висновок нового керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
 Реєстрація права власності на нерухоме майно товариства;
 Продаж нерухомого майна;
 Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника чи нових власників активів;
 Проведення загальних зборів акціонерів та прийняття рішення щодо ліквідації підприємства [1, c.25].
Ліквідація підприємства і всіх юридичних осіб що допомагали і купівлі продажу активів підприємства.
"Чорне" рейдерство застосовує протизаконні засоби та має страшні наслідки, а саме :
1. Використовуються відверто кримінальні дії (підроблення документів, печаток, реєстрація компаній на підставних осіб, захоплення приміщень та територій підприємств і навіть державних органів, шантаж, фізичне усунення невигідних осіб тощо).
2. Застосовується вплив на мішень атаки з використанням "проплачених" посадових осіб органів міліції, прокуратури, судів та інших державних органів.
3. Втягуються в орбіту "розбірок" окремі депутати, фракції чи навіть цілі партії.
4. Деморалізується трудовий колектив "торпедованої" компанії та посилюється паніка в суспільстві.
5. "Чорне" рейдерство зазіхає не лише на право власності людини, але й на інші її основні права гарантовані конституцією та міжнародними деклараціями (право на життя, на здоров'я, честь і гідність тощо).
6. Фактично не містить навіть натяку на справедливість, не сприяє розподілу багатства та влади від багатих до бідних, від некомпетентних до розумних і т.п., засуджується не тільки законом та діловою бізнес-етикою, але й простими громадянами суспільства [6, c.129].
Висновки. До методів «чорних рейдерів» відносяться шахрайство, використовування лукавства менеджерів, підробка документів, реєстру акціонерів, банальна крадіжка акцій, наприклад, через зв'язки в реєстраційних органах або за допомогою внесення фіктивних трансакцій в бухгалтерську документацію.
Є типові ознаки ворожого поглинання. Жертвами стають не обов'язково слабкі фірми, але і ті, хто працює прибутково. Поглинання відбувається не відкрито, відповідно до чинного законодавства, а із застосуванням протиправних дій
Така практика у вирішальній мірі заохочується пропусками в законодавстві і/або корупцією представників органів державної влади. Це чорне рейдерство може розглядатися як поширена хвороба зростання економіки в цілому.
Чималу частку звичайного рейдерского проекту складають гроші, призначені на підкуп суддів і осіб, що ухвалюють рішення. Після придбання контрольного пакету акцій рейдер дістає можливість діяти крім волі менеджерів і колишніх крупних акціонерів, у тому числі, ухвалювати рішення про продаж об'єктів нерухомості. В результаті йому поступають чималі суми.
Список використаних джерел:
1. Патиківський Ю. О. Чорний переділ // Україна молода. – 2010. – № 93. – С.24-30.
2. Зеркалов В.Д. Антидейдер. – К., 2007. – 224с.
3. Варналій З. С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання //Стратегічні пріоритети. – 2007. – №2 (3). – 129с.
4. Краснодемська З. К. Вакцина проти рейдерства. // Урядовий кур’єр. – 2007. – №2. – 145с.
5. Черних Д. Протидія “рейдерству”: теоретико-правовий аспект // Вісник прокуратури. – 2007. – №5. – С.64-70.
6. Куц В. П. Рейдерство: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господ. і право. – 2007. – №10. – С.128-131.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^