Стратегічні орієнтири » Податкова система 2012 » Аблязова Е.К. Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2314
  • Автор: Mari4kaSak
  • Дата: 29-11-2012, 09:57
 (голосов: 0)
29-11-2012, 09:57

Аблязова Е.К. Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств

Категорія: Податкова система 2012

УДК 336
© Аблязова Е.К., 2012
ЛНУ імені Івaнa Фрaнкa, Екф-45с
Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств
Фінансова діяльність підприємств нерозривно пов'язана з діючим Податковим кодексом держави. Податки, які сплачують підприємства мають великий вплив на економіку України,оскільки вони становлять значну питому вагу надходжень до бюджету, тому дослідження цього напряму має велике значення як для діяльності підприємства, так і для подальшого формування і вдосконалення податкової системи країни.
Податок на додану вартість є непрямим податком і має чітко виражену фіскальну спрямованість. ПДВ має значний вплив на фінансову діяльність суб’єктів підприємництва, які його сплачують: фінансові результати та фінансовий стан. При цьому слід врахувати, що сплачують ПДВ, в більшості випадків, підприємства виробничої сфери, торгівлі, частково сфери послуг.
Аблязова Е.К. Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств
Рис. 1.1. Динаміка надходжень ПДВ до загального фонду Державного бюджету України
Економічна сутність ПДВ полягає втому, що він є складовою новоствореної вартості, яка утворюються на кожному етапі виробництва або обігу, а його сума входить до ціни товарів, яка сплачується кінцевим споживачем. Фактично податок сплачують споживачі, а підприємства лише перераховують податок до бюджету. Хоча у випадку, коли підприємство не може перенести весь податок на покупця (продукція не реалізована або не оплачена покупцем), йому не відшкодовується вартість придбаних матеріальних активів і це призводить до виплати ПДВ з валового доходу, що погіршує його фінансовий стан [6].
Податок на додану вартість є ціноутворюючим елементом та може істотно впливати на загальний рівень цін, оскільки входить до ціни реалізованих товарів (виконаних робіт і наданих послуг). Цей податок обмежує величину прибутку підприємств, тому що в умовах конкуренції не завжди можливе підвищення ціни на величину цього податку, особливо у випадках підвищення ставки ПДВ[5].
Збільшення ціни на величину ПДВ може призвести до зменшення попиту, оскільки ПДВ, який сплачує підприємство, прямо пропорційний еластичності попиту на продукцію та обернено пропорційний пропозиції. Якщо ціна на товар, яка утворилася на ринку під впливом попиту і пропозиції є на рівні, який сприяє нормальному функціонуванню підприємства і здійсненню його господарської діяльності, то тягар податку несе кінцевий споживач. Якщо ж такі умови відсутні, то податок доведеться частково сплачувати підприємствам. Таким чином, це призведе до скорочення попиту, зниженню обсягів продажу і прибутку, відволіканню обігових коштів, зниженню фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності.
Для підприємства є важливим визначення джерела сплати та наступного відшкодування ПДВ, від якого залежить термін мобілізації власних коштів і залучення позикових коштів для їх покриття[6].
Сплата податку за рахунок власних коштів забирає з обороту підприємства частину коштів. Період іммобілізації обігових коштів підприємства-платника ПДВ на сплату цього податку залежить від часу списання коштів з його рахунка та часу надходження коштів від покупця на цей рахунок. Чим тривалішим буде іммобілізація оборотних коштів, тим негативніше ПДВ буде впливати на фінансовий стан підприємства.
Ще одною важливою проблемою є ставка ПДВ. Ставка податку в розмірі 20% призводить до зростання цін на товари, роботи та послуги. В більшості випадків це призводить до зменшення обсягу продаж, що, в свою чергу, негативно впливає на фінансовий стан підприємства. Податковий кодекс передбачає зниження ставки податку з 1 січня 2014 року до 17%, що буде досить позитивним явищем, оскільки призведе до зниження цін, внаслідок чого збільшаться обсяги реалізації, та до скорочення видатків на придбання основних засобів і нематеріальних активів, вартості будівництва, що сприятиме активізації здійснення реальних капітальних вкладів та впровадженню інновацій.
Отже, можна зробити висновки, що треба вдосконалити механізм стягнення ПДВ та мінімізувати його вплив на фінансову діяльність підприємств. Податок на додану вартість впливає на обсяг реалізації продукції підприємства. Використання оборотних коштів підприємства на сплату ПДВ негативно впливає на обсяги виробництва і реалізації, знижує економічну активність, призводить до несвоєчасних розрахунків з бюджетом та кредиторами. Все це, в свою чергу, може викликати банкрутство підприємства.
Cписок використаних джерел:
1. Податковий кодекс України. - К.: КМ Publishing, 2011.-352с.
2. Сердюк О.М. Оподаткування підприємств: Навчальий посібник/ О.М. Сердюк, Т.В. Завречацька. - Краматорськ: ДДМА 2010.-100с.
3. Замасло О.Т. Податкова система: навч. посібник/ О.Т. Замасло, І.І. Приймак, О.З. Грін. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.-378 с.
4. Войків О.В. Механізм впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність суб’єктів/О.В. Войтків, І.Б. Хома//Науковий вісник НЛТУ України.- 2010.- с.180-186.
5. Амоша О.О. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит»/ О.О. Амоша//.- К.: В-во «Либідь», 2005.-22с.
6. Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави/Я.А. Жаліло. [Електронний ресурс].-Режим доступу:http//:www.niss.gov.ua/content/articles/files/verska Zhalilo_new-47147.pdf
7. Cтатистичні дані доходної частини Державного бюджету України [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.treasury.gov.ua
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^