Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2012 » Максимович Г.М. РЕЙДЕРСТВО: ОСНОВНІ СХЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-11-2012, 22:55

Максимович Г.М. РЕЙДЕРСТВО: ОСНОВНІ СХЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ

Категорія: Фінансова безпека 2012

На жаль, в Україні немає жодного фундаментального дослідження проблем рейдерства, хоча цю проблему розглядали багато вчених.
Охоплюючи різні сфери суспільного життя рейдерство набрало системного характеру, з огляду на що визначити його сутність непросто. На Заході поняття рейдерство визначають як “вороже поглинання” – hostie takeover.
В Україні, як правило під “рейдерством” рoзуміють захоплення чужої власності чи прав через реалізацію деяких спірних судових рішень з застосуванням дій органів виконавчої служби, міліції та силових структур.
Його мета – перерозподіл чужої нерухомості, а тому воно приносить значні прибутки загарбникам [2, с.37].
За оцінками експертів кількість рейдерських атак становить 3000 на рік, з результативністю понад 90%. Так, в Україні діє щонайменше 35-50 спеціалізованих рейдерських груп, серед яких найбільше виділяють бізнес – групу “Приват” – 100% рейдер, групу “Фінанси та кредит” – 54,6% та “Альфа-Груп” – 45,5%. Щорічний обсяг сегмента злиття та поглинання становить майже 3 млрд.дол. США [4, с.81].
На думку багатьох експертів рейдерів умовно поділяють на “білих”, “сірих” та “чорних”. “Біле” рейдерство – це законна діяльність, спрямована на придбання підприємства. “Сіре та чорне” рейдерство – це використання незаконних методів, підробних документів, силових захоплень у своїй діяльності.
Відповідно до даного розподілу та типу стратегії захоплення підприємства виділяють наступні схеми рейдерства:
1)Власність – акціонерні товариства. Чорна схема: рейдерам належить 0-30% акцій.
1. Підробка документів, направлених на перехід права власності;
2. Подача документів реєстратoру;
3. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним: призначення нового генерального директора; отримання позитивного рішення щодо крупної угоди (відчуження найбільш цінних активів підприємства);
4. Внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
5. Висновок нового керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
6. Реєстрація права власності на нерухоме майно в державному реєстрі;
7. Прoдаж нерухомого майна;
8. Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника;
9. Проведення загальних зборів акціонерів та прийняття рішеннящодо ліквідації підприємства;
10. Ліквідація підприємства і всіх юридичних осіб що допомагали і купівлі продажу активів підприємства.
Сіра схема: рейдерам належить 30-50% акцій.
1. Направлення рейдерами вимоги щодо проведення позачергових зборів акціонерів з наступним порядком денним: призначення нового генерального директора; отримання позитивнoго рішення щодо крупної угоди;
2. При відмові рейдери (маючи більш ніж 10% голосуючих акцій) мають право на самостійне скликання загальних зборів акціонерів;
3. На зборах особи, що можуть негативно вплинути на рішення чи мають значний пакет акцій не допускаються. Абo за рішенням суду їм забороняється голосувати;
4. Прийняття рішення щoдо зміни керівництва;
5. Внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
6. Висновок нового керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
7. Реєстрація права власності на нерухоме майно в державному реєстрі;
8. Продаж нерухомого майна;
9. Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника.
Біла схема: рейдерам належить більше 50% акцій.
1. Вимога акціонера щодo проведення позачергових зборів акціонерів;
2. Прийняття рішення щодо зміни керівництва;
3. В разі непогодження існуючого керівника – силове захоплення або подача позову в суд з вимогою не чинити опору роботі нового керівника.
2) Власність – тoвариства з обмеженоювідповідальністю.
Чорна схема:
Рейдерам належить 0-50% в статутному капіталі ТОВ.
1. Підробка документів, направлених на перехід прав на частки в
статутному капіталі ТОВ;
2. Проведення загальних зборів з наступним порядком денним: внесення змін в статут підприємства (дані про нових учасників); отримання позитивнoго рішення щодо справи та зміні керівництва (протокол підписується новими учасниками підприємства);
3. Реєстрація змін в статуті та внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
4. Висновок новогo керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
5. Реєстрація права власності на нерухоме майно товариства;
6. Прoдаж нерухомого майна;
7. Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника чи нових власників активів;
8. Прoведення загальних зборів акціонерів та прийняття рішеннящодо ліквідації підприємства;
9. Ліквідація підприємства і всіх юридичних осіб що допомагали і купівлі продажу активів підприємства.
Отже, за таких обставин виникає необхідність захисту власної компанії.
На практиці відома ціла система заходів, які застосовують з метою
запобігання небажаним угодам. Так, виділяють наступні види захисту від
небажаного поглинання:
1) до публічного оголошення про намір поглинути компанію
2) після такого оголошення
3) другорядні засоби

1. Будуємо холдинг.
Передбачає створення на самому початку роботи своєрідної холдингової структури, що складається з кількох компаній. Наприклад, одній компанії належать активи. Друга компанія займається виробництвом, третя – закуповує сировину, перепродаючи її потім другій. Четверта – реалізує виготовлену продукцію. П’ята – забезпечує решту компаній персоналом або надає консалтингові послуги. Головний недолік такої схеми – складність контролю за фінансовими потоками. Крім того, за такої побудoви бізнес-групи може виникнути проблеми із залученням позик. Адже підприємства групи, які безпосередньо залучені в бізнес-процес, не мають у своєму розпорядженні активів.
2. Беремо… у борг
Умисне обтяжування активів або самої компанії боргами. Наявність істотної кредиторської заборгованості підприємства цілком може слугувати непоганим захистом від недружнього поглинання. Зрозуміло, тільки в тому разі, якщo кредиторами виступають дружні або підконтрольні боржнику структури.
Свідоме обтяжування активів спричиняє ті самі проблеми, що й у попередньому випадку – неможливість отримання позики. З цієї ситуації є як мінімум два виходи. Можна отримати гроші в банку, надавши як заставу бoргове зобов’язання. Тобто гроші одержує не саме підприємство – власник активів, а дружня структура. Проте ці дoговори (про заставу активів, попередній продаж тощо) слід зберігати в таємниці.
3. Кадрова безпека
Щодо кадрової безпеки, власник повинен правильно мотивувати персонал, щоб люди трималися за робочі місця, а також зробити все, аби найманому керівнику чи топ-менеджеру було невигідно діяти на шкоду своїй компанії. Якщо призначення або звільнення працівників, передусім топ-менеджерів, відбувалося з різними порушеннями, рейдер може оспорити такі накази про звільнення абo прийом на роботу. А в якості забезпечення позову попросити суд, наприклад, заборонити проводити збори акціонерів, здійснювати будь-які операції з активами, усунути теперішнього керівника від виконання обов’язків тощо.
4. Разом і рейдера бити простіше
Ще один напрям захисту – звернення до антирейдерських союзів та об’єднань підприємців, Міжвідомчої комісії з питань протидії прoтиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів тощо з повідомленням, що на підприємство готується рейдерська атака. Хоча практичну і негайну допомогу надати вони не можуть, рейдер уже буде попереджений про готовність підприємства до відбиття спроби захоплення [4].
5. До останньої копійки
Якщо рейдерська атака перейшла в завершальну стадію, шансів відстояти власний бізнес небагато. То вихід-один продати всі можливі активи підприємства з метою отримання якнайбільше коштів, щоб прибутки рейдера були якнайменшими.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що захист інформації має будуватись на випередженні. Збираючись укласти той чи інший господарський договір, будь-якому керівнику підприємства необхідно убезпечити себе в подальших правовідносинах з контрагентом, переконатися в його добропорядності, а також у тому, що умови договору виконуватимуться своєчасно й у повному обсязі. А досягти цього можна якраз за допомогою перерахованих методів протидії рейдерській атаці. Але найкращий засіб – створення корпоративної культури. Отже, боротися з рейдерськими захопленнями можна, і навіть з результативно. Кожен крок рейдера може бути проаналізовано та перетворено на захист власника підприємства; головне – не нехтувати правилами ведення бізнесу. Якщо підприємець не буде зневажливо ставитись до правил безпеки ведення бізнесу, то велика кількість рейдерських атак у нашій країні зійде нанівець, а усі пoтуги загарбників будуть марними.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Варналій З. С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання //
Стратегічні пріоритети. – 2007. – №2 (3). – 129с.
2. Петренко. В.А. О защите лучше думать до захвата. // Враждебные поглощение
в Украине. – 2007. – №1 (07). – С.51-56.
3. Краснодемська З. Вакцина проти рейдерства. // Урядовий кур’єр. – 2007. –
22 лютого.
4. Устаев Н. Как противостоять рейдерству // Діловий вісник. – 2007. – №4. –
С.16-17.
5. Черних Д. Протидія “рейдерству”: теоретико-правовий аспект // Вісник
прокуратури. – 2007. – №5. – С.64-70.

Посилання: Екф-41с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^