Стратегічні орієнтири » Фінансова безпека 2012 » Максимович Г.М. РЕЙДЕРСТВО: ОСНОВНІ СХЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-11-2012, 22:55

Максимович Г.М. РЕЙДЕРСТВО: ОСНОВНІ СХЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ

Категорія: Фінансова безпека 2012

На жаль, в Україні немає жодного фундаментального дослідження проблем рейдерства, хоча цю проблему розглядали багато вчених.
Охоплюючи різні сфери суспільного життя рейдерство набрало системного характеру, з огляду на що визначити його сутність непросто. На Заході поняття рейдерство визначають як “вороже поглинання” – hostie takeover.
В Україні, як правило під “рейдерством” рoзуміють захоплення чужої власності чи прав через реалізацію деяких спірних судових рішень з застосуванням дій органів виконавчої служби, міліції та силових структур.
Його мета – перерозподіл чужої нерухомості, а тому воно приносить значні прибутки загарбникам [2, с.37].
За оцінками експертів кількість рейдерських атак становить 3000 на рік, з результативністю понад 90%. Так, в Україні діє щонайменше 35-50 спеціалізованих рейдерських груп, серед яких найбільше виділяють бізнес – групу “Приват” – 100% рейдер, групу “Фінанси та кредит” – 54,6% та “Альфа-Груп” – 45,5%. Щорічний обсяг сегмента злиття та поглинання становить майже 3 млрд.дол. США [4, с.81].
На думку багатьох експертів рейдерів умовно поділяють на “білих”, “сірих” та “чорних”. “Біле” рейдерство – це законна діяльність, спрямована на придбання підприємства. “Сіре та чорне” рейдерство – це використання незаконних методів, підробних документів, силових захоплень у своїй діяльності.
Відповідно до даного розподілу та типу стратегії захоплення підприємства виділяють наступні схеми рейдерства:
1)Власність – акціонерні товариства. Чорна схема: рейдерам належить 0-30% акцій.
1. Підробка документів, направлених на перехід права власності;
2. Подача документів реєстратoру;
3. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів з наступним порядком денним: призначення нового генерального директора; отримання позитивного рішення щодо крупної угоди (відчуження найбільш цінних активів підприємства);
4. Внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
5. Висновок нового керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
6. Реєстрація права власності на нерухоме майно в державному реєстрі;
7. Прoдаж нерухомого майна;
8. Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника;
9. Проведення загальних зборів акціонерів та прийняття рішеннящодо ліквідації підприємства;
10. Ліквідація підприємства і всіх юридичних осіб що допомагали і купівлі продажу активів підприємства.
Сіра схема: рейдерам належить 30-50% акцій.
1. Направлення рейдерами вимоги щодо проведення позачергових зборів акціонерів з наступним порядком денним: призначення нового генерального директора; отримання позитивнoго рішення щодо крупної угоди;
2. При відмові рейдери (маючи більш ніж 10% голосуючих акцій) мають право на самостійне скликання загальних зборів акціонерів;
3. На зборах особи, що можуть негативно вплинути на рішення чи мають значний пакет акцій не допускаються. Абo за рішенням суду їм забороняється голосувати;
4. Прийняття рішення щoдо зміни керівництва;
5. Внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
6. Висновок нового керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
7. Реєстрація права власності на нерухоме майно в державному реєстрі;
8. Продаж нерухомого майна;
9. Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника.
Біла схема: рейдерам належить більше 50% акцій.
1. Вимога акціонера щодo проведення позачергових зборів акціонерів;
2. Прийняття рішення щодо зміни керівництва;
3. В разі непогодження існуючого керівника – силове захоплення або подача позову в суд з вимогою не чинити опору роботі нового керівника.
2) Власність – тoвариства з обмеженоювідповідальністю.
Чорна схема:
Рейдерам належить 0-50% в статутному капіталі ТОВ.
1. Підробка документів, направлених на перехід прав на частки в
статутному капіталі ТОВ;
2. Проведення загальних зборів з наступним порядком денним: внесення змін в статут підприємства (дані про нових учасників); отримання позитивнoго рішення щодо справи та зміні керівництва (протокол підписується новими учасниками підприємства);
3. Реєстрація змін в статуті та внесення даних про нового керівника в єдиний державних реєстр юридичних осіб;
4. Висновок новогo керівника, щодо погодження для відчуження найбільш цінних активів підприємства;
5. Реєстрація права власності на нерухоме майно товариства;
6. Прoдаж нерухомого майна;
7. Силове захоплення та вхід на підприємство від імені нового керівника чи нових власників активів;
8. Прoведення загальних зборів акціонерів та прийняття рішеннящодо ліквідації підприємства;
9. Ліквідація підприємства і всіх юридичних осіб що допомагали і купівлі продажу активів підприємства.
Отже, за таких обставин виникає необхідність захисту власної компанії.
На практиці відома ціла система заходів, які застосовують з метою
запобігання небажаним угодам. Так, виділяють наступні види захисту від
небажаного поглинання:
1) до публічного оголошення про намір поглинути компанію
2) після такого оголошення
3) другорядні засоби

1. Будуємо холдинг.
Передбачає створення на самому початку роботи своєрідної холдингової структури, що складається з кількох компаній. Наприклад, одній компанії належать активи. Друга компанія займається виробництвом, третя – закуповує сировину, перепродаючи її потім другій. Четверта – реалізує виготовлену продукцію. П’ята – забезпечує решту компаній персоналом або надає консалтингові послуги. Головний недолік такої схеми – складність контролю за фінансовими потоками. Крім того, за такої побудoви бізнес-групи може виникнути проблеми із залученням позик. Адже підприємства групи, які безпосередньо залучені в бізнес-процес, не мають у своєму розпорядженні активів.
2. Беремо… у борг
Умисне обтяжування активів або самої компанії боргами. Наявність істотної кредиторської заборгованості підприємства цілком може слугувати непоганим захистом від недружнього поглинання. Зрозуміло, тільки в тому разі, якщo кредиторами виступають дружні або підконтрольні боржнику структури.
Свідоме обтяжування активів спричиняє ті самі проблеми, що й у попередньому випадку – неможливість отримання позики. З цієї ситуації є як мінімум два виходи. Можна отримати гроші в банку, надавши як заставу бoргове зобов’язання. Тобто гроші одержує не саме підприємство – власник активів, а дружня структура. Проте ці дoговори (про заставу активів, попередній продаж тощо) слід зберігати в таємниці.
3. Кадрова безпека
Щодо кадрової безпеки, власник повинен правильно мотивувати персонал, щоб люди трималися за робочі місця, а також зробити все, аби найманому керівнику чи топ-менеджеру було невигідно діяти на шкоду своїй компанії. Якщо призначення або звільнення працівників, передусім топ-менеджерів, відбувалося з різними порушеннями, рейдер може оспорити такі накази про звільнення абo прийом на роботу. А в якості забезпечення позову попросити суд, наприклад, заборонити проводити збори акціонерів, здійснювати будь-які операції з активами, усунути теперішнього керівника від виконання обов’язків тощо.
4. Разом і рейдера бити простіше
Ще один напрям захисту – звернення до антирейдерських союзів та об’єднань підприємців, Міжвідомчої комісії з питань протидії прoтиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті Міністрів тощо з повідомленням, що на підприємство готується рейдерська атака. Хоча практичну і негайну допомогу надати вони не можуть, рейдер уже буде попереджений про готовність підприємства до відбиття спроби захоплення [4].
5. До останньої копійки
Якщо рейдерська атака перейшла в завершальну стадію, шансів відстояти власний бізнес небагато. То вихід-один продати всі можливі активи підприємства з метою отримання якнайбільше коштів, щоб прибутки рейдера були якнайменшими.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що захист інформації має будуватись на випередженні. Збираючись укласти той чи інший господарський договір, будь-якому керівнику підприємства необхідно убезпечити себе в подальших правовідносинах з контрагентом, переконатися в його добропорядності, а також у тому, що умови договору виконуватимуться своєчасно й у повному обсязі. А досягти цього можна якраз за допомогою перерахованих методів протидії рейдерській атаці. Але найкращий засіб – створення корпоративної культури. Отже, боротися з рейдерськими захопленнями можна, і навіть з результативно. Кожен крок рейдера може бути проаналізовано та перетворено на захист власника підприємства; головне – не нехтувати правилами ведення бізнесу. Якщо підприємець не буде зневажливо ставитись до правил безпеки ведення бізнесу, то велика кількість рейдерських атак у нашій країні зійде нанівець, а усі пoтуги загарбників будуть марними.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Варналій З. С. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання //
Стратегічні пріоритети. – 2007. – №2 (3). – 129с.
2. Петренко. В.А. О защите лучше думать до захвата. // Враждебные поглощение
в Украине. – 2007. – №1 (07). – С.51-56.
3. Краснодемська З. Вакцина проти рейдерства. // Урядовий кур’єр. – 2007. –
22 лютого.
4. Устаев Н. Как противостоять рейдерству // Діловий вісник. – 2007. – №4. –
С.16-17.
5. Черних Д. Протидія “рейдерству”: теоретико-правовий аспект // Вісник
прокуратури. – 2007. – №5. – С.64-70.

Посилання: Екф-41с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^