Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Мудь М.О. Функціонування вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1432
  • Автор: mudj
  • Дата: 11-12-2012, 21:29
 (голосов: 0)
11-12-2012, 21:29

Мудь М.О. Функціонування вітчизняної системи недержавного пенсійного забезпечення

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Мудь М.О., 2012
ЛНУ імені Івана Франка
ЕкфМ-53с

На даному етапі розвитку економічних відносин актуальними залишаються не лише питання подолання кризових економічних явищ, проблеми фінансового забезпечення та добробуту населення, а й необхідність підвищення рівня якості соціального захисту та забезпечення.
З метою захисту громадян, які досягли пенсійного віку, в кожній країні гарантовано державою виплату пенсій – відповідної грошової суми, що визначається з врахуванням принципів функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Однак сьогодні люди пенсійного віку зустрічаються з проблемою низького рівня пенсійних виплат, що зумовлено рядом причин, зокрема визначення та відношення числа платників пенсійних внесків та, власне, пенсіонерів.
Частково вирішити цю проблему дозволяє становлення та функціонування в системи недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ), що регламентовано чинним законодавством України. Воно базується на добровільній участі та сплаті внесків громадян, що дозволяє останнім самостійно визначити розмір платежів, враховуючи рівень власних доходів.
В нашій державі послуги з недержавного пенсійного забезпечення надають недержавні пенсійні фонди (займають домінуючі позиції), банки та страхові компанії.
Банківські установи мають право відкривати банківські пенсійні рахунки, але, при цьому, на суму не більше сто п’ятдесят тисяч гривень. Дане обмеження встановлене з метою захисту інтересів вкладників, адже ця сума відповідає розміру, що може відшкодувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Крім того до банків посилюються вимоги щодо величини деяких нормативів функціонування (розмір регулятивного капіталу, фінансова стійкість) та сфер, шляхів розміщення пенсійних активів. Це веде до зниження інтересу банку надавати послуги у сфері НПЗ.
Сьогодні найбільш перспективним у сфері НПЗ є розвиток мережі недержаних пенсійних фондів, про що свідчать, зокрема, статистичні дані щодо кількості недержавних пенсійних фондів та їх учасників. Нагляд за їх функціонуванням проводить Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Державою встановлено вимоги стосовно розміщення пенсійними фондами залучених коштів задля захисту учасників та їх грошей від інфляції та втрат доходу у майбутньому. Крім того важливим є надання права громадянам здійснювати переведення своїх нагромаджень до інших пенсійних фондів, якщо попередньо обраний фонд характеризується порівняно низькою ефективністю функціонування та вибором інвестування коштів.
Особи, що беруть участь у НПЗ, мають право самостійно обирати пенсійний вік в межах десяти років відносно пенсійного віку, що визначено для отримання права на державні пенсії. Крім цього за одержувачем недержавних пенсійних виплат залишається право отримання пенсій за системою загальнообов’язкового пенсійного забезпечення.
Все це, загалом, мало б сприяти розвитку та популярності національної системи НПЗ, однак сьогодні громадяни з певною недовірою відносяться до діяльності недержавних пенсійних фондів. Це пов’язано з тим, що принципи функціонування недержавних пенсійних фондів дещо нагадують засади роботи кредитних спілок чи страхових компаній, які мають здатність, зібравши гроші, ефективно зникнути з ринку. Незважаючи на надійне державне регулювання та захист інтересів громадян, посадовим особам даних організацій вдається підвищити рівень свого добробуту та уникнути відповідальності за протизаконні дії.
Сьогодні держава, шляхом прийняття ряду нормативно-правових актів та практичних дій, намагається мінімізувати ризик помилкових напрямів інвестування пенсійних активів, встановлюючи процедуру реєстрації запобігти діяльності у сфері НПЗ фіктивних структур.
Для подальшого розвитку недержавного пенсійного забезпечення слід розшити можливості щодо форм інвестування акумульованих коштів пенсійного фонду (зокрема розміщення коштів за межами України), забезпечити взаємодію усіх учасників системи НПЗ, вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення та прозорості діяльності недержаних пенсійних фондів, о дозволить об’єктивно оцінити їх діяльність на ринку фінансових послуг.
Важливим є здійснення нагляду за розміщенням коштів з позицій співвідношення прибутковості та ризиків вкладів. Враховуючи те, що пенсійні виплати будуть здійснені через певний проміжок часу, управління активами повинне бути спрямоване на захист коштів від інфляції та формування інвестиційного доходу. Тому не вкладати кошти у високо ризикові активи, хоча й вони характеризується високим рівнем дохідності, а обирати досить консервативну політику інвестування.
Слід також оптимізувати плату за послуги з адміністрування, збереження та розміщення сформованих пенсійних коштів, впровадивши певні граничні розміри та диференційовані розміри платежів установам, що надають попередньо наведені послуги. Потребує розгляду і питання оподаткування діяльності недержавних пенсійних фондів та встановлення податків з урахуванням територіального розміщення недержавних пенсійних фондів, оскільки більша їхня частка зосереджена у промислово-розвинених регіонах (більше робочих місць сприятливіші можливості отримати прибуток створення умов для участі у системі НПЗ).
Функціонування національної системи НПЗ потребує вдосконалення нормативно-правового забезпечення, створення державою гарантій щодо надійності функціонування недержавних пенсійних фондів через впровадження системи постійного моніторингу та інформаційної прозорості, що дозволить фінансовим контролюючим органам та громадянам володіти інформацією стосовно напрямів інвестування сформованих активів, систематичністю та повнотою пенсійних виплат, наявності чи відсутності правопорушень у сфері НПЗ, а отже, оцінки ефективності та надійності функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення.
Список використаних джерел
1. Закону України ”Про недержавне пенсійне забезпечення ” від 09.07.2003 № 1057-IV / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
2. Демченко М. В. Сучасний стан та проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / М. В. Демченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 161-168.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^