Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Нестор О. Суть міжнародного лізингу та Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг»
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2589
  • Автор: olia
  • Дата: 13-12-2012, 20:45
 (голосов: 0)
13-12-2012, 20:45

Нестор О. Суть міжнародного лізингу та Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг»

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Історія лізингу є далеко не новою, хоча сам термін з’явився зовсім недавно. Лізингові угоди були виявлені ще за часів Аристотеля. Зокрема, глиняні таблички, знайдені в шумерському місті Ур, містять відомості про оренду сільськогосподарських знарядь, землі, водяних джерел, волів та інших тварин.
Актуальність розвитку лізингової діяльності полягає, також, у необхідності технічного переоснащення та оновлення основних фондів існуючих підприємств, запровадження нових результатів в межах у процес виробництва, а також у потребі розширення матеріально-технічної бази малих та середніх підприємств у рамках програм розвитку малого та середнього бізнесу.
Лізингова діяльність є, по суті, пільговою галуззю інвестиційної діяльності. Досвід іноземних країн підтверджує цю точку зору.
Дослідженням питання лізингу займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Н.Внукова, А.Загородній, О.Луб’яницький, Л.Мельник, В.Міщенко, А.Мокій, В.Пинзеник, Н.Слав’янськ, Ю.Сосюрок, В.Трач, Т.Унковська, А.Фукс, Г.Холодний, Г.Черевко, Н.Шульга та інші. У дослідження лізингового механізму інвестування вагомий внесок зробили такі автори, як П.Андерсон, П.Біагі, Р.Вансіл, Н.Васільєв, В.Газман, Дж.Галлардо, Г.Галпер, Г.Гендерсон, І.Герчикова, М.Гордон, В.Горємикін, Е.Кабатова, Д.Лоуренс, Д.Майєс, Дж.Мартін, Р.Олсен, А.Офер, Л.Прилуцький, Е.Тодер, А.Форд, Л.Шал та інші.
Використання міжнародного лізингу як методу залучення інвестицій в економіку України є особливо корисним в сучасних умовах дефіциту капітальних вкладень за рахунок власних коштів підприємств, відсутності необхідної державної підтримки, недостатнього обсягу прямих іноземних інвестицій, обмеженого доступу до довгострокових кредитних ресурсів. Світова практика свідчить, що ці проблеми притаманні більшою чи меншою мірою як Україні, так і іншим країнам в умовах переходу до ринкової економіки. Таким чином, лізинг є дієвим чинником стимулювання притоку інвестицій в основний капітал та економічного зростання цих країн в цілому.
Під міжнародним лізингом, як правило, розуміють договір лізингу, що укладається суб’єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або у разі, якщо майно чи платежі перетинають державні кордони. Варто зазначити, що виділення міжнародного лізингу в особливу його форму позбавлене практичного значення, оскільки до прав та обов’язків сторін цього договору, як і будь-якого іншого, укладеного з нерезидентом, будуть застосовані норми національного матеріального права, визначені за допомогою колізійних норм міжнародного приватного права, або положення міжнародного договору.
Міжнародний лізинг можна вважати формою експорту-імпорту капіталів, оскільки причини міграції капіталів є мотивами для експортних та імпортних лізингових операцій. Вони також виступають додатковим важливим джерелом збуту продукції, особливо дорогого високотехнологічного обладнання. Крім того, міжнародний лізинг можна розглядати як екологічно зорієнтований і інноваційний інструмент в умовах обмежених фінансових ресурсів, оскільки підприємства-лізингоодержувачі, використовуючи новітні екологічно безпечні технології, мають можливість економити на видатках, пов’язаних з забрудненням довкілля.
Міжнародний лізинг розглядається як угода, що може включати необмежену кількість задіяних сторін, суб'єкти якої є резидентами різних держав. В діловій практиці вигідність її застосування в першу чергу спрямована на експорт податкових пільг із країни лізингодателя в країну лізингоодержувача. Окрім цього, на макрорівні сума лізингових угод не враховується в підрахунку національної заборгованості, тобто з'являється можливість перевищити ліміти кредиторської заборгованості, що установлюються Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) по окремих країнах.
Однак у силу того, що лізинг не є однотипним фінансовим продуктом і в кожній країні існують особливості його застосування, в рамках Міжнародного інституту з уніфікації приватного права в 1974 році була створена група з залученням представників лізингових компаній, їхніх регіональних асоціацій, банківських кіл, урядових експертів з багатьох країн світу по створенню уніфікованих правил з міжнародного фінансового лізингу.
Конвенція одержала назву УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг», і була підписана 28 травня 1988 року в м. Оттава. Для розширення світової кооперації і усунення бар’єрів здійснення зовнішньоекономічної діяльності 11 січня 2006 року був підписаний Закон України “Про приєднання до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг”.
Метою Конвенції є усунення наявних юридичних перешкод на шляху міжнародного фінансового лізингу, адаптації традиційних двосторонніх договорів оренди до тристороннього і саме головне - встановлення однакових норм, що регулюють правові взаємини всіх-учасників лізингової угоди.
З моменту приєднання до Конвенції для регулювання діяльності українського ринку фінансового лізингу необхідно виконання трьох істотних умов: сутності, територіального перебування учасників і часу висновку угоди.

Список використаних джерел:
1. Борисова В. І., Баранова Л. М., Жилінкова І. В. та ін.; За заг. ред. В. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького - Цивільне право України. т.1 //Навчальний посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2007.- 480 c.
2. Захарчук Є.В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ / Захарчук Є.В. Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=394
3. Золотарьова Тетяна ВПЛИВ КРИЗИ НА ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ / Золотарьова Тетяна Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/14-139-1
4. Сігнатулін М.В. Правовий механізм міжнародного лізингу в структурі світових взаємовідносин / Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=504

Посилання: лізинг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^