Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2012 » Тур А.І. Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2086
  • Автор: Тур А.І.
  • Дата: 25-01-2013, 19:05
 (голосов: 0)
25-01-2013, 19:05

Тур А.І. Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2012

УДК 336
© Тур А.І.,2013
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

Проблеми функціонування та шляхи оптимізації роботи ринку фінансових послуг України

Ринок фінансових послуг-це площина діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових ресурсів на цьому ринку відбувається на взаємоконкурентній основі, що дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш ліквідні шари економіки і таким чином забезпечити економічний ріст. До ринків фінансових послуг відносять професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів. Потрібно зазначити, що функціонування цих ринків є взаємопов'язаним, тобто недостатній рівень розвитку одного з них позначається на розвитку усіх інших. Особливо це стосується фондового ринку.
Проблема українського ринку фінансових послуг є у відсутності в ньому привабливого інвестиційного клімату для отримання активів з боку реального сектору економіки, простіше кажучи мобілізації ресурсів. Вирішення цієї проблеми передбачає створення умов для додатково залучення в якоcті інвестицій внутрішньо-фінансових ресурсів, включаючи заощадження населення та "тіньовий капітал”. Також великий акцент потрібно зробити на створенні привабливих умов для іноземних інвесторів.
Для банківської системи найбільш актуальною є проблема обмеженості капіталу банків. Крім цього, якщо припустити що капіталізація банківської установи на високому рівні, ми стикаємось з недорозвиненістю ринків використання ресурсів, обмеженістю банківського інструментарію, слабкого розвитку фондового ринку і варіабельності інвестиційного портфеля. Через це банки вимушені нарощувати свою операційну діяльність переважно за рахунок найризикованішого сегменту – кредитування (близько 70% активів банків припадає на кредитний портфель). На кредитному ринку реальну проблему становить його недоступність для більшості малих та середніх позичальників, мінімальний обсяг більш складних кредитних послуг, недостатня розвиненість довгострокового кредитування та ринку іпотеки, скорочення платоспроможного попиту на банківське кредитування при високому рівні конкуренції на ресурсному ринку.
Ринок фінансових послуг може ефективно функціонувати лише в умовах ринкової економіки, де переважна частина фінансових активів мобілізується суб‘єктами господарювання на засадах їх купівлі-продажу. За допомогою ринку фінансових послуг розподіляються і перерозподіляються тимчасово вільні фінансові ресурси чи ресурси, що мали обумовлене раніше цільове призначення [1].
Станом на кінець серпня 2012 року у Державному реєстрі фінансових установ налічується 2011 фінансових установ та 6623 відокремлених підрозділи фінансових установ:
Таблиця 1
Державний реєстр фінансових установ [5]


Аналізуючи наведені дані, ми бачимо тенденцію до збільшення кількості фінансових установ в Україні.
Узагальнені дані стосовно обсягу фінансових послуг, наданих фінансовими компаніями за 1 квартал 2010 - 2012 рр., наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Інформація про обсяги та види фінансових послуг, наданими фінансовими компаніями за 1 квартал 2010-2012 рр., млн.грн.


*складено автором на основі [5].
До основних проблем ринку фінансових послуг України відносимо:
• відсутність необхідних правового регулювання , яке б забезпечило належний розвиток ринку фінансових послуг;
• певні розбіжності, які виникають у законах, які здійснюють регулювання діяльності окремих фінансових установ так і фінансового ринку в цілому;
• нестабільна законодавча база, яка регулює ринок фінансових послуг;
• немає належного державного регулювання та нагляду за діяльністю банківських, а також і небанківських посередників, які здатні забезпечити доступність і цивілізованість ринку фінансових послуг;
• нормативно-правове регулювання певних видів фінансових послуг не відповідає європейським стандартам;
• депозитарна система ринку фінансових послуг є нерозвинена;
• недостатність капіталу та низький кваліфікаційний рівень підготовки працівників значної частини небанківських фінансових установ;
• присутні чинники значних “ризиків” для позичальників та інвесторів, а також інших суб’єктів які є користувачами фінансових послуг [3].
Для вирішення таких проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, реформування, що повинно бути направлена на подальший розвиток фінансового ринку, його нормативне врегулювання та нагляд.
Подолання частини, вищеназваних, проблем розвитку ринку фінансових послуг України призведе до економічного зростання національної економіки в цілому , притоку інвестиційного капіталу, підвищенням акредитаційного рівня і готовності нашої держави з впевненістю увійти у глобальну фінансову систему.
Список використаних джерел:
1). Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку // Фінанси України. – 2011. - №4. – С.88-94.
2).Войтенко О.М. Нові виклики для державного регулювання ринку фінансових послуг України в умовах глобальної нестабільності // Наука й економіка. – 2011. - №1(21). – С.10-18.
3).Гуменюк О.Г. Ринок фінансових послуг в Україні / Гуменюк О.Г // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. - 2011. - № 3. – С.271-275.
4). Деревко О.А. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору // Банківська справа. - 2011. - №1. - С. 76-83.
5). Звіт про роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за 2010, 2011, 2012 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua
6). Румянцев С. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2010. - №42. – С.15.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^