Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Бухтіярова М.С. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕИВХ БЮДЖЕТІВ
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
16-04-2013, 21:48

Бухтіярова М.С. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕИВХ БЮДЖЕТІВ

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

УДК 336
© Бухтіярова М.С., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У сучасних умовах зростає значення місцевих бюджетів у економічному розвитку регіонів та вирішенні соціальних проблем.
Місцевий бюджет виступає тим важелем, завдяки якому територіальна громада має можливість впливати на економічні, соціальні та політичні процеси, що відбуваються в країні.
Видатки місцевих бюджетів виступають як економічні відносини, які пов'язані з розподілом і використанням коштів, що перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування. Це визначення вказує на те, що видатки місцевих бюджетів мають бути, з однієї сторони, об'єктом державного регулювання, а з іншої, моніторингу зі сторони місцевої громади.
Існуюча система управління видатками місцевих бюджетів не забезпечує досягнення сталого розвитку окремих територій та держави загалом. З огляду на це, актуальним є обґрунтування підходу до управління бюджетними видатками на місцевому рівні.
В останні роки проблема місцевих бюджетів розглядаються вітчизняними вченими та практиками, такими як Г. Атамнчук [1], О. Василик [2], М. Крупка [4], О. Сунцова [3], частіше за все з позиції надання у розпорядження місцевим органам влади достатніх фінансових ресурсів. При цьому, недостатньо висвітленим залишається питання щодо впливу умов формування місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій, підвищення якості управління видатками тощо.
Місто в системі управління видатками представляє собою складну, цілісну, природосоціогосподарську систему, що складається з підсистем, які між собою взаємодіють та, водночас, є підсистемою національної економіки.
Механізм управління видатками місцевих бюджетів представляє собою складний важіль впливу на соціально-економічний розвиток міста, що використовуються як на державному, так і на місцевому рівнях.
Таким чином, на нашу думку, не можна не погодитись з трактуванням категорії управління як складної системи, яка складається з підсистем, що між собою пов'язані зворотними зв'язками. Впорядкування цих зв'язків між елементами будь-якої системи є необхідною умовою її існування і функціонування та досягається за допомогою двох основних способів: саморегуляції та управління [1].
З огляду на дане поняття «управління» та на те, що термін «управління видатками місцевого бюджету» залишається законодавчо не закріпленим, а також відсутність чіткого його трактування в фінансово-економічній літературі, можна дати наступне визначення управління видатками місцевого бюджету як системи цілеспрямованого впливу органів місцевого самоврядування із застосуванням взаємопов’язаних дій та заходів на видатки місцевого бюджету у бюджетному процесі.
Основною функцією управління видатками відповідного місцевого бюджету є забезпечення відповідності діяльності розпорядників бюджетних коштів визначеній меті та завданням. Ця функція реалізується через дотримання таких принципів, як: принцип економності, раціональності та результативності.
Дотримання цих принципів, на нашу думку, є основним завданням управління видатками місцевих бюджетів.
Об'єктом управління видатками місцевого бюджету є наявні бюджетні ресурси, що находяться у розпорядженні органів місцевої влади. Суб'єктами управління видатками місцевого бюджету є органи місцевої влади, що беруть участь в управлінні видатками місцевого бюджету. Крім цього, повноправним суб'єктом управління видатками місцевих бюджетів є громадськість – як безпосередньо, так і у вигляді неурядових організацій, ініціативних груп, тощо.
В цілому, систему управління видатками місцевих бюджетів можна поділити на такі функціональні компоненти (підсистеми):
1. Планування видатків місцевих бюджетів.
2. Затвердження і загальний процес виконання місцевого бюджету за видатками.
3. Контроль та аудит за виконанням бюджету за видатками.
4. Аналіз та оцінка виконання відповідного бюджету за видатками.
5. Моніторинг виконання бюджету.
6. Порівняння виконання місцевих бюджетів.
Таким чином можна стверджувати, що управління видатками місцевих бюджетів є довготривалим і складним процесом, що потребує скоординованих дій учасників бюджетного процесу усіх рівнів.
Управління бюджетними видатками відображає політику органів місцевої влади та в довгостроковій перспективі окреслює орієнтири щодо подальшого розвитку міста.

Список використаних джерел:
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления /М.:Омега-Л, 2004, 301 с.
2. Василик О. Д. Бюджетна система України: Підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
3. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб.–К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.
4. Фінанси в трансформаційній економіці України: Навч. Посібник / Затверджено Міністерством освіти і науки України / За ред. д.е.н., проф.. Крупки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 614 с.

Посилання: місцеві фінанси, видатки, видатки місцевих бюджетів, управління видатками

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^