Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Дмитришин Х.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1602
  • Автор: Kris23
  • Дата: 30-04-2013, 00:26
 (голосов: 0)
30-04-2013, 00:26

Дмитришин Х.М. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

Дмитришин Х.М., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-61з

Особливості впливу податкової конкуренції на економічний розвиток

Проблематика існування міжнародної податкової конкуренції (конкуренції між країнами у аспекті оподаткування, що призводить до перерозподілу між ними зовнішніх інвестицій, трудових ресурсів та ділової активності) протягом останнього десятиліття набула значної актуальності. У зв'язку з цим виникає питання, яким є її вплив на національний та світогосподарський економічний розвиток. В цілому, можна виділити наступні сфери такого впливу - національний економічний розвиток, функціонування міжнародних фінансових ринків та внутрішня політика уряду. Проаналізуємо кожну з них більш детально.
Незважаючи на складність відокремлення впливу рівня оподаткування на економічне  зростання від інших факторів, дослідження у цій сфері, проведені А.Бассаніні, С.Скарпетою, Г.Лічем та Дж.Бартолом'ю  у 2001-2006 роках підтверджують принципову наявність зворотного зв'язку між рівнем оподаткування та темпами економічного зростання. За деякими оцінками, зростання рівня оподаткування на 1% ВВП скорочує темп економічного зростання на 0,6%. [1]  Ця теза підтверджується низкою емпіричних даних. Зокрема, за останнє десятиліття економіка Ірландії, що має чи не найнижчий рівень оподаткування у ЄС, зросла на 82%, тоді як у Франції, де цей рівень є одним із найвищих - лише на 21% . [2] Ця тенденція має місце, на наш погляд, завдяки негативному впливу високого оподаткування на внутрішні інвестиції, заощадження та створення робочих місць. Виходячи з цього, податкова конкуренція як механізм, що сприяє скороченню податкових ставок та більш раціональному розподілу податкового навантаження, в цілому відіграє стимулюючу роль щодо національного економічного розвитку.
Функціонування міжнародних фінансових ринків за сучасних умов певним чином ускладнюється невідповідністю національних податкових систем потребам зарубіжного інвестування. Наприклад, для фонду колективного інвестування існує три рівні, на яких його прибуток може оподатковуватися - коли компанія - об'єкт інвестицій сплачує дивіденди; коли фонд отримує дивіденди або отримує прибуток від продажу цінних паперів та коли інвестори  фонду отримують прибуток з фонду. У межах однієї країни податкова система як правило містить правила, за якими ці кошти оподатковуються лише  один раз. Нажаль країни мають різні податкові  системи, тому, якщо інвестори  знаходяться у різних країнах, то оподаткування може відбуватися й тричі. Відповідно до цього, після сплати усіх податків, прибутку майже не залишається. Безумовно, наявні угоди про усунення подвійного оподаткування дещо виправляють цю ситуацію, проте вони також містять певні вимоги до їх застосування, які можливо й придатні для великих ТНК, проте не для фінансових інвесторів. Якщо інвестиційний фонд знаходиться у офшорній юрисдикції, один з трьох рівнів можливого оподаткування зникає, що, хоча, й не вирішує дану проблему повністю, проте зводить її до більш-менш прийнятного рівня. Таким чином, податкові гавані, виступаючи посередниками у міжнародному інвестуванні, фактично збільшують його ефективність за умов недосконалості міжнародної системи усунення подвійного оподаткування.
Що стосується державної політики, то уряд в межах своєї юрисдикції є найвищою монополією, причому такою, що має повноваження примушувати своїх резидентів платити йому за суспільні послуги, незважаючи на те, чи вони справді використовуються або взагалі потрібні. Відповідно до цього дії уряду, як і будь-якої іншої монополії,  не можуть бути абсолютно ефективними. На практиці, уряди прагнуть збільшувати спектр своєї діяльності та відповідно збільшують податки для забезпечення фінансування своїх програм. Податкова конкуренція, що  дозволяє платникам податків переміщувати свою діяльність до країн з більш привабливими податковими умовами, у даному випадку виступає чи не єдиним фактором, що здатний ефективно обмежувати прагнення урядів підвищувати оподаткування. Крім того, завдання розширення спектру діяльності за умови, що податкова конкуренція встановлює певну межу для рівня оподаткування, вимагає від урядів більш ефективно розпоряджатися обсягом фінансових ресурсів, тобто підвищувати ефективність своєї діяльності та належним чином організовувати відбір тих проектів, що мають порівняно більшу цінність для суспільства.
Таким чином, на наш погляд, вплив податкової конкуренції на національний та світогосподарський економічний розвиток полягає в наступному:
А) Міжнародна податкова конкуренція протягом останніх десятиліть сприяла реформуванню національних податкових систем та набуття ними орієнтації на забезпечення національного економічного розвитку, зокрема й шляхів  створення сприятливих умов для залучення зовнішніх інвестицій та трудових ресурсів.
Б) Ефективне функціонування глобальних ринків в умовах диверсифікованості національних систем оподаткування та нерозвиненості механізмів уникнення подвійного оподаткування міжнародних економічних операцій слід визнати проблематичним без наявності управлінських інструментів, які забезпечує міжнародна податкова конкуренція.
В) Міжнародна податкова конкуренція виступає  чи не єдиним ефективним стимулом підвищення ефективності публічних послуг та сприяє підвищенню суспільного добробуту. Належне виконання державою своїх функцій за даних умов відбувається не через підвищення оподаткування, а шляхом удосконалення діяльності державного сектору.
Література.
1. Bassanini A., Scarpetta S. The driving forces of economic growth: panel data evidence for the OLCD countries // OECD Economic Studies, 33, Paris - 2001.
2. Leach G. The negative impact of taxation on economic growth, Reform, September 2003.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^