Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Греськів Н.В. Міжбюджетні відносини в Україні: стан та напрямки реформування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
4-05-2013, 09:57

Греськів Н.В. Міжбюджетні відносини в Україні: стан та напрямки реформування

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

Греськів Н.В.
ЛНУ імені І. Франка, ЕкфМ-61з, 03.05.2013

Міжбюджетні відносини в Україні: стан та напрямки реформування

Питанням міжбюджетних відносин присвячено чимало праць відомих вчених, зокрема, І. Луніної, О. Кириленко, С. Юрія, В. Опаріна, О. Василика, С. Буковинського та інших. Вони досліджували процес розвитку і реформування взаємовідносин бюджетів всіх рівнів, вивчали досвід розвитку міжбюджетних відносин провідних країн світу з метою його адаптації до української економіки.
Міжбюджетні відносини в Україні є однією з визначальних складових бюджетного процесу, важливим інструментом удосконалення фінансових відносин між центральними та місцевими органами влади, визначальним чинником економічної та політичної стабільності в України.
Як переконує досвід розвинутих країн, фінансові проблеми регіонів розв’язуються шляхом реформування всієї системи місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин. Метою такого реформування є створення надійної раціональної системи фінансових відносин між рівними рівнями держави.
Сьогоднішній стан місцевих бюджетів України характеризується зниженням питомої ваги власних доходів місцевих бюджетів у їх загальному обсязі і, як наслідок, – зниження рівня фінансування видатків місцевого самоврядування. Це викликало зростання кількості трансфертів з державного бюджету, що не сприяє стабільному регіональному розвитку територій. Неефективність трансфертної політики зумовлена також і відсутністю стимулів у місцевих органів влади до пошуку додаткових власних джерел внаслідок вилучення надлишку коштів у промислово-розвинених бюджетів на користь бюджетів-реципієнтів. Структуризація місцевих бюджетів засвідчує, що понад 90 % усіх бюджетів є дотаційними і лише 8 % – це бюджети, які виступають донорами в умовах чинної системи бюджетного регулювання.
Отже, доречним буде зацікавити адміністративно-територіальні одиниці у нарощуванні як загальнодержавних, так і місцевих джерел бюджетних надходжень шляхом вилучення з бюджетів території тільки частини загальнодержавних податків. Інші доходи спрямувати на фінансування технічного переоснащення галузей економіки регіону, які мають стратегічне значення.
Особливо важливим завданням, яке стоїть на сьогодні перед центральною владою, є проведення реформи місцевого самоврядування. Саме вона повинна забезпечити децентралізацію, делегування повноважень із центру регіонам, закріплення за ними достатньої кількості джерел власних фінансових надходжень, головну частину яких має забезпечити оновлена система місцевого самоврядування.
Можна зробити висновок, що досягнення успіху у здійсненні реформ можливе тільки за умови гормонічного збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів, підвищенні ролі місцевих фінансів, забезпеченні фінансово – економічної незалежності регіональних органів, що дасть змогу подолати кризову ситуацію і забезпечити сталий, рівномірний і збалансований розвиток усіх регіонів держави.
Список використаних джерел
1. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для
економічного зростання: аналітична доповідь / О.О. Молдован, Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко; за ред. к.е.н., с.н.с., заслуженого економіста України Я.А. Жаліла. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2010. – 35 с.
2. Радіонов Ю. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин / Ю. Радіонов
// Економіка України. – 2011. – №5. – С. 54 – 64.
3. Вишнівська Н.В. Роль держави у регулюванні економіки і міжбюджетних відносин
/ Н.В. Вишнівська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 74 – 82.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^