Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Бігун З. Cучасні тенденції розвитку казначейської системи
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2302
  • Автор: zoriana23
  • Дата: 13-05-2013, 03:17
 (голосов: 0)
13-05-2013, 03:17

Бігун З. Cучасні тенденції розвитку казначейської системи

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

Бігун Зоряна
Львівський національний університет ім.І.Франка

Cучасні тенденції розвитку казначейської системи

Розвиток казначейської системи виконання бюджетів в Україні відбуваються високими темпами, і нині склалася ситуація, що не дає змоги повною мірою й ефективно використовувати сучасну казначейську систему виконання бюджетів . Це пов'язано з тим, що повноваження органів казначейства, встановлені в період їх створення, змінилися у зв'язку з новими соціально - економічними реаліями. Тому подальший розвиток казначейства зумовлює потребу внесення відповідних змін до законодавства.
Отже, актуальність проблеми полягає в тому, що підвищення ефективності виконання бюджету потребує нових підходів до реформування державного казначейства, яке б забезпечувало ефективне управління ресурсами державного та місцевих бюджетів. Питання казначейського обслуговування виконання бюджетів висвітлювалися у працях С.О.Булгакової , Є.О.Галушка, С.Л.Лондара, К.В.Павлюка, О.О.Прутковської , В.І.Стояна, С.І.Юрія та інших .
В роботі Державного казначейства України (ДКУ) широко застосовуються інформаційні технології, які спрощують та прискорюють численні процедурні моменти в процесі казначейського виконання держбюджету. Під час обслуговування останнього реалізуються наступні інформаційні процеси: опрацювання, обмін, накопичення та управління даними, а також формування звітів. У випадку запровадження моделі йдеться про складання програми на основі АС "Казна", котра стосуватиметься кожного із згаданих процесів, оскільки виникає необхідність обчислення в кінці кожного операційного дня загальної суми зареєстрованих фінансових зобов'язань, що підлягають погашенню на наступний день, а також суми акумульованих за день доходів та порівняння цих даних. Наступним етапом є прийняття рішення щодо перерахування надлишково акумульованих доходів або, навпаки, залучення додаткових коштів з кореспондентського рахунку ЄКР для даного управління даними. Інформація про прийняте рішення надсилається на центральний рівень, в ДКУ. Пропонується також вести аналітичний та синтетичний облік проведених операцій та надання звітних даних розпорядникам вищого рівня про зареєстровані та погашені фінансові зобов'язання підвідомчим їм установам.
На даний момент в системі Державного казначейства для обслуговування бюджетів діє програмний продукт - автоматизована система "Казна", що дає можливість спостерігати за рухом грошових коштів бюджетних установ. Одним із пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками даного програмного продукту, є спрощення та уніфікація звітності з виконання бюджетів за доходами та видатками.
Удосконалення єдиної автоматизованої інформаційної системи дасть змогу на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб проводити оптимізацію бюджетних потоків, зробити процес виконання бюджету достовірним і прозорим. Водночас фінансові інститути держави будуть позбавлені необхідності постійно звіряти свої звітні дані одне з одним, виявляти причини і характер можливих розбіжностей, зможуть використовувати єдині стандарти й правила ведення документообігу і вихідної інформації. Створення єдиних телекомунікаційних мереж дасть можливість здійснювати комплексний моніторинг й економічну діагностику бюджетної системи держави, ефективно вирішувати завдання, що стоять перед Державним казначейством України.
Для поліпшення результатів оперативного управління коштами Державного бюджету треба: подальша концентрація ресурсів на Єдиному казначейському рахунку; поліпшення якості прогнозування фінансових ресурсів на конкретний період на підставі даних обліку зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також касових доходів бюджету від інших учасників системи; посилення та розширення методів контролю за кошторисними доходами й видатками розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення та створення інформаційно-обчислювальної системи.
Отже, до найважливіших стратегічних завдань розвитку вітчизняної казначейської системи слід віднести вдосконалення функціонування її нормативно-законодавчої бази, розмежування відповідальності органів Державного казначейства й органів місцевого самоврядування, удосконалення автоматизованої системи АС "Казна" та запровадження промислового продукту ERP, що в комплексі сприятиме удосконаленню управління бюджетними коштами.
Список використаних джерел:
1. Юрій С.І., Стоян В.І. Даневич О.С. Казначейська система; Підручник. - 2-ге видання змін і доповнень. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - С. 818.
2. Чечуліна О.О. Повноваження Державного Казначейства України при виконанні Державного бюджету//Вісник КНТУ. - 2013

Посилання: казначейська система, державний бюджет

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^