Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2013 » Хвень А.Ю. Аналіз ефективності формування та використання коштів Пенсійного фонду
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
16-05-2013, 00:21

Хвень А.Ю. Аналіз ефективності формування та використання коштів Пенсійного фонду

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2013

УДК 336
© Хвень А.Ю., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-62 з

Аналіз ефективності формування та використання коштів Пенсійного фонду


Пенсійне забезпечення в Україні є основним складником системи соціального захисту населення і охоплює непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким здійснюють у формі пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Від ефективності функціонування пенсійної системи багато в чому залежить соціальна стабільність в Україні, адже вже сьогодні в країні частка осіб, які отримують пенсію досягає 30 %. У зв’язку зі старінням населення та впливом світової економічної кризи Пенсійний фонд України став не спроможним виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі.
Мета дослідження полягає у обґрунтуванні основних напрямів удосконалення формування доходів і використання видатків Пенсійного фонду України на основі теоретичних та практичних аспектів обраної проблематики.
З метою забезпечення пенсійного страхування в Україні створено самостійну державну установу, яка має статус державного цільового позабюджетного фонду – Пенсійний фонд України (ПФУ). Пенсійний фонд України є самоврядною неприбутковою організацією, центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування [1].
Для забезпечення функціонування солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та виконання інших завдань визначених законодавством Пенсійний фонд України здійснює мобілізацію фінансових ресурсів. У зв’язку зі старінням населення та нестабільною економічною ситуацією в країні, солідарна система пенсійного забезпечення України стикнулася з проблемою нестачі фінансових ресурсів. За даними звітів Пенсійного фонду України за 2008-2012 роки бюджет Фонду був дефіцитним. За нашими розрахунками у 2008 році перевищення видатків над власними надходженнями Пенсійного фонду України без урахування залишку становило 15,2 млрд. грн., у 2009 році дефіцит бюджету Фонду зріс у 2 рази та сягнув 32,2 млрд. грн., а у 2010 році – 34,4 млрд. грн. Сума дефіциту коштів Фонду у 2011 році зменшилася та становила 30,1 млрд. грн. Дефіцит Пенсійного фонду в 2012 році становив 27,2 млрд. грн. [4]. Враховуючи цю ситуацію з метою виявлення причин дефіциту необхідним є проведення аналізу як доходів Пенсійного фонду України, так і його видатків.
Відповідно до джерел надходжень, доходи Пенсійного фонду України складаються з: 1) власних надходжень; 2) ресурсів Державного бюджету України; 3) коштів, які надходять з інших фондів обов’язкового страхування [3].
Стосовно динаміки формування доходів Пенсійного фонду України за 2008-2012 роки, то помітною є тенденція збільшення суми коштів, що надходять до Фонду. За підсумками 2008 року Пенсійним фондом України отримано 143,5 млрд. грн. У 2009 році фактичне виконання дохідної частини бюджету ПФУ становило 148,4 млрд. грн., що на 3,4 % (4,9 млрд. грн.) більше ніж у попередньому періоді. Доходи 2010 року збільшилися на 23,7 %. У 2011 році вони склали 197,6 млрд. грн., що на 7,6 % більше, ніж надходження за 2010 рік. Доходи Пенсійного фонду за 2012 рік збільшилися на 12,7 % або на 25 млрд. грн. та становили 222,6 млрд. грн. [].
Щодо структури доходів Пенсійного фонду України, то основну їх частку становили власні надходження. У 2008 році частка власних коштів у доходах фонду становила 71,1 %. У 2009 році їх сума зменшилася у порівнянні з попереднім роком на 2,1 % та становила 99,8 млрд. грн., що спричинило зменшення їх частки у структурі доходів до 67,3 %. У 2010 році даний показник також зменшився і становив 65 %, хоча бюджет Фонду було виконано зі зростанням власних коштів на 19,5 млрд. грн. (19,6 %). Причиною цієї тенденції було зростання суми заборгованості за страховими внесками до Фонду. Позитивною була динаміка власних надходжень Фонду у 2011 році, а саме їх зростання на 16,5 %, що спричинило збільшення до 70,4 % їх частки у структурі доходів. Основною причиною цього стало запровадження єдиного соціального внеску та отримання коштів від банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України. У 2012 році спостерігалось збільшення власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду, зокрема вони зросли на 13,6 % до 156 млрд. грн., що у свою чергу призвело до зростання їх частки у загальній структурі доходів Пенсійного фонду до 71 %.
Щодо коштів Держбюджету, то їх частка у структурі доходів Пенсійного фонду України протягом 2008-2010 років зростала. Якщо у 2008 році вона становила 28,9 %, то у 2010 році зросла до 34,9 %. Причиною цього було те, що надходження коштів з Державного бюджету у порівнянні з власними коштами Фонду збільшувалося випереджаючими темпами. Так, у 2008 році надходження з Державного бюджету України до ПФУ становили 41,4 млрд. грн. У 2009 році даний показник становив 48,5 млрд. грн., що на 17,2 % більше за показник 2008 року. У 2010 році приріст надходжень з Державного бюджету України становив 32 %. Зовсім іншою була динаміка 2011 року. Зменшення на 9 % надходження коштів з Державного бюджету України призвело до того, що їх частка у структурі доходів Пенсійного фонду України становила 29,5 %. Незважаючи на зростання на 10,6 % коштів отриманих Пенсійним фондом України з Державного бюджет у 2012 році, їх частка у загальній структурі продовжила зменшуватись досягнувши позначки 28,9 %.
Оцінюючи надходження коштів до Пенсійного фонду України від фондів соціального страхування, варто зазначити, що за досліджуваний період їх динаміка була нерівномірною. Так, у 2009 році їх надходження до Пенсійного фонду України вдвічі скоротилось та становило 55,5 млн. грн. У 2010 році їх сума збільшилася більш ніж вдвічі та становила 136 млн. грн. У 2011 році спостерігалося зростання на 271,4 % коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та скорочення на 19,2 % надходжень з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в результаті чого їх сума становила 180,8 млн. грн. У 2012 році сума коштів що надійшла до Пенсійного фонду з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань зменшилась у порівнянні з попереднім роком на 12 % та 14,1 % відповідно.
Доходи, акумульовані Пенсійним фондом України з різних джерел, в подальшому розподіляються Фондом відповідно до пенсійних програм. Від того в якій мірі надійшли фінансові ресурси до Фонду, чи достатньо їх у бюджеті залежить виконання покладених на нього завдань.
Відповідно до джерел їх фінансування:
– видатки, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду;
– видатки, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету;
– видатки, що фінансуються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
– видатки, що фінансуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [2].
Протягом 2008-2012 років спостерігалося зростання видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України. У 2008 році загальна сума видатків Фонду на виплату пенсій та грошової допомоги становила 150,3 млрд. грн. У 2009 році видатки загальний обсяг видатків Пенсійного фонду склав 165,7 млрд. грн., що на 10,2 % або на 15,4 млрд. грн. більше ніж у 2008 році. А ще через рік загальний обсяг видатків збільшився ще на 25,7 млрд. грн. (15,6 %) та становив 191,5 млрд. грн. У 2011 році видатки Пенсійного фонду України становили 210,7 млрд. грн., що є більшим у порівнянні з попереднім роком на 10 % (19,2 млрд. грн.). Видатки Пенсійного фонду України у 2012 році збільшились на 10,9 % у порівнянні з 2011 роком та становили 233,7 млрд. грн. [4]. Збільшення загальної суми видатків Пенсійного фонду України було зумовлено зростанням мiнiмального розмiру пенсiї вiдповiдно до збiльшення прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб, збiльшенням розмiрiв надбавок i пiдвищень до пенсiй, якi визначаються з урахуванням прожиткового мiнiмуму. В результатi проведених перерахункiв зріс також середнiй розмiр пенсiйної виплати.
Аналізуючи структуру видатків Пенсійного фонду України, необхідно зазначити, що за 2008-2010 роки спостерігалося збільшення частки фінансування видатків за рахунок власних надходжень Фонду. Становивши у 2008 році 77,9 %, частка власних надходжень у видатках ПФУ збільшилася до 79,7 % у 2009 році та до 80,8 % у 2010 році. У 2011 році цей показник зменшився до 77,7 %, хоч абсолютний приріст видатків за рахунок власних надходжень становив 9 млрд. грн. У 2012 році частка видатки за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду зросла на 4,17 в.п. та склала 81,91 %. Частка у загальній сумі видатків за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань була незначною і за 2008-2012 роки не перевищувала 0,25 %.
Обсяг коштів Державного бюджету України був досить значним у видатках Пенсійного фонду України і протягом досліджуваного періоду мав тенденцію до зростання. Хоча їх частка у загальній сумі видатків ПФУ поступово зменшувалася протягом 2008-2010 роках, незважаючи на тенденцію до зростання видатків Пенсійного фонду за рахунок коштів з Державного бюджету. Так, якщо у 2008 році кошти Державного бюджету України, що передавалися до Пенсійного фонду України становили 32,9 млрд. грн. або 21,9 % видатків Фонду, то в 2009 році їх обсяг збільшився до 33,3 млрд. грн. У 2010 році видатки Пенсійного фонду становили 36,3 млрд. грн., що є на 8,9 % більшою ніж у 2009 році. Найбільшим був приріст видатків Фонду за рахунок коштів Державного бюджету України у 2011 році, а саме 27,8 %, що спричинило збільшення до 22 % їх частки у загальній сумі видатків [4].
У 2012 році відбулося зменшення видатків Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України на 4,7 млрд. грн. або на 10,12 %, вони склали 41,7 млрд. грн. Це викликало зміни у загальній структурі видатків ПФУ, зокрема частка видатків за рахунок коштів Державного бюджету України зменшилась до 17,9 %, що оцінюється позитивно, оскільки свідчить про збільшення можливостей Фонду здійснювати пенсійні виплати за рахунок власних надходжень.
Cолідарний рівень пенсійного страхування в Україні має багато невирішених проблем, основними з яких є низький розмір пенсії переважної більшості пенсіонерів та зростання пенсійних видатків випереджаючими темпами порівняно з можливостями економіки щодо їх забезпечення. Тому стає очевидною необхідність як значної активізації процесів подальшого реформування пенсійної системи, так і їх коригування з урахуванням накопиченого досвіду та соціально-економічного стану в країні.
Ефективним напрямом реформування пенсійної системи має стати значне посилення ролі накопичувальних складових пенсійної системи, які слугуватимуть ефективним стимулом для детінізації економіки країни та стануть джерелом довгострокових інвестицій в Україні, що дасть потужний поштовх розвиткові країни.
Очевидно, що реформування пенсійної системи України є складним процесом. Тому лише аналіз світового досвіду пенсійного забезпечення дозволить Уряду удосконалити пенсійну реформу в Україні та уникнути помилок. Але з огляду на специфіку кожної країни, рівень її економічного розвитку необхідно не просто копіювати модель фінансового забезпечення пенсійної системи іншої країни в Україну, а використовувати сукупність аспектів, які найкраще підходять до українських умов.
Отже, особливістю пенсійної системи України є те, що на даний час в повній мірі функціонує її перший рівень, тобто солідарна система пенсійного забезпечення, для здійснення пенсійних виплат з якої Пенсійний фонд України акумулює грошові кошти. Протягом 2008-2012 років сума коштів, яка надходила до Пенсійного фонду України зростала. Так, якщо у 2008 році доходи Фонду становили 143,5 млрд. грн., то надходження 2011 року становили 222,6 млрд. грн., тобто зросли на 55,1 %. Щодо структури доходів Пенсійного фонду України, то найбільшу їх частку, а саме більше 65 % займали власні надходження Фонду. Крім зростання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України, за досліджуваний період спостерігалося зростання його видаткової частини. З 150,3 млрд. грн. у 2008 році видатки фонду збільшилися до 233,7 млрд. грн. у 2012 році. Таким чином, за п’ять років видатки ПФУ зросли у півтора рази. Більше 77 % видатків Пенсійний фонд України фінансував за рахунок власних надходжень, хоча помітним було зростання обсягу коштів Державного бюджету України, які спрямовувалися на фінансування видатків ПФУ. У зв’язку з неефективним функціонуванням пенсійного забезпечення в Україні, необхідним є проведення заходів з його удосконалення. Щодо України, то найголовнішою ціллю для покращення пенсійного забезпечення є повне впровадження змішаної трирівневої системи та використання досвіду пенсійного забезпечення зарубіжних країн.
Література:
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9.07.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon. rada.gov.ua
2. Постанова Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України» № 21-2 від 31.08.2009 р. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.rada.gov.ua
3. Кудряшов В. П. Фінанси: навчальний посібник. / В. П. Кудряшов. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 352 с.
4. Пенсійний фонд України: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index

Посилання: Пенсійний фонд України, доходи фонду, видатки фонду

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^