Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Ган А.В. Оцінка інвестиційної привабливості економіки України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4776
  • Автор: Andriy
  • Дата: 22-05-2013, 15:21
 (голосов: 9)
22-05-2013, 15:21

Ган А.В. Оцінка інвестиційної привабливості економіки України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Оцінка інвестиційної привабливості економіки України


Інвестиційна привабливість — це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях.
Невідповідність між фактичними і очікуваними наслідками економічних реформ в нашій країні попри об'єктивні та суб'єктивні причини, викликає потребу в критичному, а, можливо, й альтернативному погляді на використовувані у світі заходи реформування. Вкрай необхідно враховувати внутрішні, приховані процеси і тенденції розвитку світового господарства, які в умовах глобалізації суттєво впливають на розвиток національних економічних систем, особливо перехідних, нестабільних економік.
Wall Street Journal і Heritage Foundation щорічно розраховує індекс економічної свободи. Його динаміку спостерігаємо на рис. 1.1.
Ган А.В. Оцінка інвестиційної привабливості економіки України

Рис. 1.1. Динаміка змін індексу економічної свободи України за період 1995-2013 рр.

Джерело: сформовано автором за даними [1].
Як бачимо, найбільше значення індекс економічної свободи набув у 2005 р., після чого спостерігається тенденція до його зниження до 2011 р. За останні два роки рейтинг України зріс на 0,5, що не є значним підвищенням, але все ж показує позитивну динаміку.
Згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься в “Глобальному звіті про конкурентоспроможність 2012-2013” Україна зайняла 73-у позицію в рейтингу глобальної конкурентоспроможності.
Рейтинг України протягом останніх декількох років наведено на рис.1.2.
Ган А.В. Оцінка інвестиційної привабливості економіки України

Рис. 1.2. Індекс глобальної конкурентоспроможності України за 2009-2012 рр.

Джерело: сформовано автором за даними [4].
Згідно цим даним, можна зробити висновок про позитивну динаміку росту рівня глобальної конкурентоспроможності України.
В регіональному розрізі, за даними “Інституту економічних досліджень та політичних консультацій”, в першу п’ятірку рейтингу інвестиційної привабливості входять: Харківська, Львівська, Донецька області, м. Київ, та Дніпропетровська обл.
Для розвитку ринкової системи господарювання в Україні необхідне вдосконалення напрямів забезпечення розвитку та діяльності різних секторів економіки, зокрема фінансового.
Станом на 01 квітня 2013 року ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мали 174 банки (що, за світовими критеріями чимало). Стан вітчизняної банківської системи у 2011-2012 рр. стабілізувався: подолавши труднощі кризи 2008-2009 рр. і наростивши капітал у 2,3 рази, активи у 1,8 рази та погасивши 22,3 % зовнішньої заборгованості, за 2012р. банківська система отримала позитивний результат своєї діяльності – 4,3 млрд. грн. прибутку - та вийшла на позитивні показники рентабельності капіталу та активів. Потрібно зазначити, що в Україні кількість банків з іноземним капіталом становить 53, з них 22 зі 100% іноземним капіталом. Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків становить 38,3%. Приплив іноземних інвестицій триватиме, і їхня частка зростатиме і поступово наближуватиметься до 100% [2].
Незважаючи на несприятливу зовнішню кон'юнктуру, демонстрував позитивну динаміку вітчизняний фондовий ринок. Так, обсяг торгів на ринку цінних паперів у 2011 р. зріс у 1,5 рази у порівнянні з 2010 р. і склав 2171,1 млрд. грн., перевищивши, таким чином, обсяг ВВП країни в 1,6 рази. Протягом січня-листопада 2012 р. обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі становив 229,7 млрд. грн. [5].
Також варто звернути увагу на сільське господарство та харчову галузь, оскільки вони забезпечують 15% ВВП та значний рівень працевлаштування в сільській місцевості.
За даними Держкомстату України на 01 квітня 2013 обсяг інвестицій в сільське господарство становить 773,8 млн. дол. США, в харчову промисловість – 3055,8 млн. дол. США. Порівняно з попереднім аналогічним періодом ці показники збільшились на 29,8 і 805,8 млн. дол. США відповідно [3].
Загалом обсяг унесених з початку інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на1 квітня 2013 р. становив 55708,9 млн. дол. США. Інвестиції надійшли зі 136 країн світу.
Підсумовуючи, треба сказати, що незважаючи на позитивні тенденції, за оцінками як внутрішніх, так і іноземних економічних суб’єктів, інвестиційний клімат в Україні поки що залишається несприятливим. Серед причин, що обумовлюють несприятливий інвестиційний клімат в Україні, а відтак стримують економічний розвиток окремих регіонів, численні вітчизняні та зарубіжні дослідження відзначають нестабільність українського законодавства, неврегульованість більшості ринків, нерозвиненість ринкової інфраструктури, зокрема фондового ринку, сильний податковий тиск, бюрократизм і корупцію в місцевих і центральних органах влади.
Для підвищення, власне повернення інвестиційної привабливості економіки України необхідно провести чітку і точно визначену політику стабілізації діяльності фінансового, агропромислового та іншої секторів економіки, що дасть змогу повернути довіру іноземних інвесторів до них, забезпечить додатковий притік іноземних інвестицій в економіку України.
Список використаних джерел:
  1. The Heritage Foundation. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://heritage.org
  2. Національний Банк України. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://bank.gov.ua
  3. Статистичні дані Державного комітету статистики. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у І кварталі2013 року. – №03.5–27/679 – 15.05.2013 – [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
  4. Український національний грід. – [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://ung.in.ua
  5. Урядовий портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kmu.gov.ua

Посилання: інвестиційна привабливість

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
^