Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Березна С.І. Управління фінансовими ресурсами підприємств
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1444
  • Автор: svetaberezna
  • Дата: 23-05-2013, 21:14
 (голосов: 0)
23-05-2013, 21:14

Березна С.І. Управління фінансовими ресурсами підприємств

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Березна С.І.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-34с
Управління фінансовими ресурсами підприємств

Головною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, які виступають у ролі господарюючих суб’єктів.Ефективність функціонування та розвиток підприємства прямо залежать від то¬го, наскільки раціонально підприємство роз¬поряджається своїми фінансовими ресурсами. Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності підприємства.
Успішна діяльність будь-якого підприємства не можлива без ефективного управління фінансовими ресурсами. Вони мають створити передумови для стабільного процесу виробництва та його постійного зростання, що визначає конкурентоспроможність підприємства на ринку.
Якщо розглядати існуючі підходи до визначення сутності фінансових ресурсів , слід спочатку виокремити основні складові , які трактуються вченими як необхідні характеристики даної категорії, а саме: сума коштів , що вважається фінансовими ресурсами, право розпорядження коштами , напрямки використання , форми існування, джерела формування, процеси, що спричиняють виникнення ресурсів.
Більшість вітчизняних та закордонних вчених схильні до думки, що фінансовими ресурсами можна вважати всі грошові кошти, що є у розпорядженні підприємства.
А.М. Подєрьогін трактує фінансові ресурси підприємств як грошові кошти , що є в розпорядженні підприємств і можуть використовуватись у вигляді створених грошових фондів чи у не фондовій формі. Фінансові ресурси підприємств – це усі грошові накопичення, які формуються у процесі створення підприємства чи його діяльності і забезпечують функціонування підприємства необхідними грошовими коштами.
Фінансові ресурси – це частина грошових коштів суб’єктів господарювання , що виникають в процесі розподілу та перерозподілу ВВП, акумулюються у фондовій і не фондовій формах з власних, прирівняних до них, залучених та позикових джерел, якими вони мають право розпоряджатись на власний розсуд та власний ризик з урахуванням цільового призначення коштів для досягнення стратегічних, тактичних та оперативних цілей.
Фінансові ресурси є джерелом коштів підприємств, які спрямовані на формування їхніх активів. Відображають їх у відповідних розділах пасиву бухгалтерського балансу підприємства. Формують фінансові ресурси у процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин під час фінансово-господарської діяльності.
В основі системи управління фінансовими ресурсами підприємства лежать два складники: управління формуванням фінансових ресурсів та управління використанням фінансових ресурсів, або їхнім функціонуванням.
В основу системи управління формуванням фінансових ресурсів покладена концепція їх структури. Процес планування структури фінансових ресурсів має два складники: оптимізація співвідношення частки боргового фінансування і власних коштів і вибір конкретних фінансових інструментів для залучення фінансових ресурсів. Система функціонування фінансових ресурсів пов’язана з прийняттям рішень щодо раціональної структури засобів підприємства тобто визначення напрямів фінансування.
В широкому розумінні управління фінансовими ресурсами можна визначити не лише як процеси розподілу і використання фінансових ресурсів, але і діяльність, пов'язану із впливом на формування фінансових ресурсів, управління грошовими потоками підприємства.
Найважливішим завданням управління фінансовими ресурсами є визначення обсягів, джерел та форм залучення фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності підприємства.
Наявність у достатньому обсязі фінансових ресурсів, їх ефективне використання, забезпечують міцний фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та ліквідність. У зв'язку з цим найважливішим завданням підприємств є пошуки резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства в цілому.
Спроможність підприємства досягнути успіху на ринку залежить від ефективності управління його фінансовими ресурсами. Добре організоване управління є необхідною складовою для їх успішної роботи в умовах жорсткої ділової конкуренції.
Відповідно, завданнями ефективного управління фінансовими ресурсами є такі:
- залучення коштів на найвигідніших для підприємства умовах;
- визначення оптимальної структури фінансових ресурсів;
- визначення методів раціонального використання фінансових ресурсів підприємства з метою отримання найкращих фінансових результатів.
Для прийняття рішень щодо ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства застосовують досить різноманітні методи досліджень, до яких можна зарахувати такі: аналіз і синтез, індукція, дедукція, метод асоціацій та аналогій, інтуїтивний метод тощо.
Управління фінансовими ресурсами підприємства зводиться до безперервного процесу обробки фінансової інформації, її аналізу і подальшої розробки і прийняття управлінських рішень за результатами аналізу. Безперервність процесу обумовлюється наявністю: організаційного, методологічного, кадрового, інформаційного, технічного та нормативно-правовогозабезпечення.

Список використаних джерел:
1. Олександренко І.В. Фінанси підприємств: навч. посібник – Львів; навчально- науково-виробничий комплекс «Академія технологій та бізнесу» 2012- 537с.
2. О.Г. Малій Фінанси підприємств: навч. посібник –Харків; видавництво «Міськдрук » 2012 – 353с.
3. О.В. Єрмошкіна Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика,перспективи :Монографія- Дніпропетровський Національний Гірничий університет 2009-479с.
4. О.М. Рудницька, С.В. Паранчук, О.М. Чубка Фінанси підприємств: навч. посібник- Львів; видавництво Львівської політехніки 2012 – 257с.
5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.:Ника-Центр, Эльга, 2001. – 592 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^