Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Білозір Ю.П. Значення регіональних банків у розвитку економіки України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-05-2013, 16:51

Білозір Ю.П. Значення регіональних банків у розвитку економіки України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Білозір Ю.П., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкбМ-51с

Значення регіональних банків у розвитку економіки України

Постановка проблеми: Банківська система України є важливою складовою фінансово-кредитної системи держави. Структурними елементами банківської системи є малі, середні і великі банки. Проте, сьогодні є дуже актуальними питання: а чи потрібні Україні регіональні банки; яка роль регіональних банків у національній економіці?
Мета полягає в тому, щоб з'ясувати економічну значимість регіональних банків.
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: виявити кількісні і якісні параметри регіональних банків, дослідити місце регіонального банківництва у банківській системі та економічній системі України.
Проблему визначення місця регіональних банків у банківській системі, їх ролі у розвитку малого і середнього бізнесу, економіки регіону, а також стратегічних напрямів їх діяльності досліджують вітчизняні науковці та практики – Я. Грудзевич, М. Могильницька, Б. Пшик, О. Філіповський, Ю. Яременко та інші. Однак низка питань теоретичного і практичного характеру, які стосуються структурного, функціонального, факторного і порівняльного аналізу малого банківництва за умов наростання інтеграційних та реструктуризаційних процесів, залишається ще недостатньо вивченою.
Виклад основного матеріалу. існування регіональних банків полягає в тому, що вони розвиваються переважно у межах одного населеного пункту чи регіону і там надають свої послуги з метою створення належних фінансово-економічних умов для соціально-економічного розвитку конкретного регіону, а саме:
1) сприяють реалізації проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіону, оскільки, акумулюючи фінансові ресурси населення, інвестують їх у тому регіоні. Цим самим вони роблять значний внесок в економічне зростання та функціонування регіональної економіки;
2) реалізуючи регіональні соціально-економічні проекти, вони сприяють зменшенню різниці у фінансових доходах регіонів та розбіжностей в економічному, соціальному і географічному аспектах їх розвитку;
3) сприяють забезпеченню більшої зайнятості населення міста, регіону через розвиток малого і середнього бізнесу, який на цей час забезпечує понад 11 % зайнятості населення України.
Регіональні банки є більш ефективними, насамперед, при оцінці платоспроможності своїх клієнтів. Для малих підприємств, які часто не мають завірених аудитором фінансових звітів, одержання кредитів у великих банках на прийнятних для них умовах є практично неможливим, саме тоді вони і звертаються до регіональних банків.
Ще однією позитивною стороною діяльності регіональних банків в економіці є те, що вони є монопольними на більшості регіональних ринків, бо зіткнувшись з обмеженою кількістю конкурентів, вони мають змогу встановлювати більш високі ставки по кредитах і низькі по депозитах, що дає змогу малим банкам одержувати чималі прибутки.
Таким чином, завдяки діяльності регіональних банків вирішуються дві важливі проблеми:
- знімаються обмеження на кредитування для малих підприємств;
- підвищується забезпеченість регіонів банківськими послугами.
Однак, регіональні банки не можуть використовувати механізми рефінансування, які пропонують центральні банки, оскільки існуючі ставки рефінансування роблять використання цих інструментів для регіональних банків надто недосяжними, а низька рентабельність їхніх активних операцій вказує на проблему обмеженості грошових вкладень. Не маючи можливостей для активної роботи на фондовому ринку, вони більше уваги приділяють для пошуку перспективних позичальників на регіональних ринках, тобто кредитують малий і середній бізнес.
Отже, необхідність створення сприятливих умов для розвитку та ефективного функціонування регіональних банків в перехідній економіці України зумовлена: ситуацією, яка склалася в економіці та на вітчизняних фінансових ринках, зокрема регіональних; підвищенням попиту на фінансові ресурси з боку малого та середнього бізнесу; зацікавленістю регіональних і місцевих органів влади у створенні прозорих фінансових посередників, діяльність яких спрямовувалась би на задоволення фінансових потреб конкретної території і регіонів.
Регіональні банки, як суб'єкти місцевих фінансових ринків, покликані задовольняти потреби передусім малого бізнесу і саме цей аспект є особливо актуальним для підвищення ролі і значення регіональних банків в економіці.
Перспективними напрямами дослідження регіонального банківництва в Україні, на нашу думку, є такі: визначення оптимальної кількості регіональних банків у національній та регіональній економічній системі; аналіз впливу інформаційно-технологічної революції на становище регіональних банків та їх конкурентоспроможність; виявлення та обґрунтування для регіональних банків пріоритетних видів діяльності в умовах наростання конкурентного тиску ломбардів та кредитних спілок.

Посилання: регіональний банк, банк

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^