Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Голець О. Особливості функціонування податкового векселя в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2335
  • Автор: Oksana Golets
  • Дата: 30-05-2013, 21:44
 (голосов: 0)
30-05-2013, 21:44

Голець О. Особливості функціонування податкового векселя в Україні

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Oксана Голець
ЕкфМ-52с, 2013 р.
ЛНУ імені Івана Франка

Особливості функціонування податкового векселя в Україні
Розрахункові відносини підприємств потребують дотримання платіжної дисципліни для своєчасного і повного надходження в бюджет всіх платежів. При цьому нерідко виникає ситуація нестачі грошових коштів для проведення таких розрахункових операцій вчасно. У таких умовах податковий вексель стає не тільки зручною формою розрахунків з бюджетом, але і видом комерційного кредиту, оскільки оплата за векселем відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума за векселем перебуває в розпорядженні векселедавця[6, с. 200].
Дослідженню проблем функціонування податкового векселя приділяли увагу такі вітчизняні вчені, як Ф.Ф.Бутинець, В.М.Пархоменко, Н.М.Ткаченко, Р.Л. Хом’як та інші.
Використання податкових векселів в Україні регламентується Податковим кодексом України[1] (далі – ПКУ) та Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену”[2] (далі – Постанова №1215).
Згідно із ПКУ, податковий вексель – це простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку. Строк, на який видається податковий вексель підприємствами-виробниками для виробництва окремих видів продукції, не може перевищувати 90 календарних днів, а підприємствами первинного виноробства та виробниками лікарських засобів – 180 календарних днів[1].
Вексель вважається погашеним векселедавцем, якщо він у вказані в векселі строки сплатив повну суму податку. Якщо підприємство вчасно не погашає вексель, воно позбавляється права на видачу наступного податкового векселя, а векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.
ПКУ також передбачено використання податкового векселя при оподаткуванні нафтопродуктів, вироблених в Україні та ввезених на митну територію України, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості.
Для вироблених в Україні нафтопродуктів податковий вексель може бути виданий лише суб'єктом господарювання – виробником етилену. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Неможливою є передача обов’язків з погашення податкового векселя іншим особам. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель вважається погашеним, якщо документально підтверджено факт цільового використання легких та важких дистилятів виключно як сировини у виробництві етилену[1].
Згідно із Постановою №1215[2] варто відзначити наступне:
1. Векселедавцем є суб'єкт господарювання – виробник етилену, який одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва етилену.
2. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів:
- від дати авалювання банком – для податкового векселя, який видається до отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства;
- від дати оформлення митної декларації - для податкового векселя, який видається під час ввезення легких та важких дистилятів на митну територію України.
3. Податковий вексель складається у разі отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства у двох примірниках, а у разі їх ввезення на митну територію України - у трьох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інші - на ксерокопії вексельного бланка, що мають однаковий з першим примірником номер.
4. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та у строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.
5. Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання легких та важких дистилятів за формою, що затверджується Державною податковою службою[3].
6. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів як сировини для виробництва етилену.
Отже, вітчизняне законодавство чітко регламентує рамки функціонування податкового векселя. Та все ж для підвищення ефективності використання податкових векселів та спрощення розрахунків суб’єктів господарювання з бюджетом варто провести певну лібералізацію вексельних відносин:
- розширити перелік операцій з застосуванням податкових векселів;
- розширити перелік підприємств, які мають право на використання у своїй діяльності податкових векселів;
- впровадити практику зарубіжних країн щодо обігу податкових векселів.
Примітки:
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1215 “Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1215-2010-%D0%BF
3. Наказ Державної податкової адміністрації від 19.04.2011 № 224 “Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції, Довідки про цільове використання спирту етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zak.sta.gov.ua/node/7455
4. Лист Державної податкової служби від 24.02.2012 р. №5533/7/15-5217 “Про декларування податкових зобов'язань з акцизного податку при оформленні податкового векселя” / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lg.lica.com.ua/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=653309&menu=814106
5. Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України. – 2008. – №3. – С. 52–56.
6. Клим Н. М. Особливості використання та обліку податкового векселя / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_14/200_Kly.pdf
7. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 664с.
8. Рева Т. М. Непряме оподаткування експортно-імпортних операцій у нових законодавчих умовах / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ/2011_1/Reva.htm
9. Рудненко Т. Вексельний обіг та перспективи використання фінансових векселів в Україні // Фінансовий ринок України. – 2009. – №7-8. – С. 15-18.
10. Циган Р.М., Дворецікова Т.В., Красій А.О. Перспективи використання векселів на підприємствах України: Навчальний посібник. – К.: "Логос", – 1998.

Oksana Golets
Ivan Franko National University of L'viv
Features of functioning of tax bill of exchange in Ukraine
Questions of use of tax bill of exchange are explored in article for the improvement of computation between taxpayers and custom and tax organs of Ukraine. An order and features of application of tax bill of exchange is certain in accordance with a domestic legislation.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^