Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Голець О.М. Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2472
  • Автор: Oksana M Golets
  • Дата: 10-06-2013, 05:37
 (голосов: 0)
10-06-2013, 05:37

Голець О.М. Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Голець О.М.

Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів

Протягом 2011 року спостерігалася досить висока активність біржового ринку в Україні, про що свідчать показники обсягу біржової торгівлі цінними паперами.
Так, за результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами у 2011 році становив 235,44 млрд. грн., що більше майже у 2 рази (або на 104,15 млрд. грн.) за обсяг торгів у 2010 році (рис. 1). Зростання обсягів торгів на фондовому ринку пояснюється збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що інвестуються в цінні папери українських емітентів як вітчизняними, так і іноземними інвесторами, а також зростанням вартості цінних паперів емітентів, з якими укладались угоди.

Голець О.М. Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів


Рис. 1. Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2007 — 2011 роках, млрд. грн.
Джерело : [за даними НКЦПФР]

На організаційно оформленому ринку у 2011 році спостерігалася консолідація торгівлі цінними паперами, оскільки близько 98 % біржових контрактів (договорів) зосереджено на 3 фондових біржах: ПрАТ ФБ «ПФТС», ПАТ ФБ «Перспектива» та ПАТ «Українська біржа». Окрім того, дві фондові біржі навіть збільшили свою частку в загальному обсязі торгів на біржовому фондовому ринку: ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» — з 27,91 % у 2010 році до 33,58 % у 2011 році, ПАТ «Українська біржа» — з 20,95 % у 2010 році до 26,96 % у 2011 році. При цьому частка обсягів торгів на ПАТ «КМФБ», ПрАТ «УМФБ» та ПрАТ «УМВБ» у 2011 році зменшилася до 0,88 %, 0,46 %, 0,001 % відповідно (рис. 2, рис. 3).

Голець О.М. Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів


Рис. 2. Розподіл обсягів біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2010 році
Джерело : [за даними НКЦПФР]


Голець О.М. Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів

Рис. 3. Розподіл обсягів біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2011 році
Джерело : [за даними НКЦПФР]

Найбільший обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організатора торгівлі спостерігався у ІІІ кварталі 2011 року (29,46 % від загального обсягу біржових контрактів (договорів) на організаторах торгівлі у 2011 році)
Збільшення обсягів торгів на фондових біржах у 2011 році певною мірою спричинено підвищеною активністю вторинного ринку акцій та державних облігацій України.
Також у 2011 році частка обсягу торгів на організованому ринку з облігаціями підприємств зросла до 9,10 % (21,42 млрд. грн.) сукупного обсягу торгів на біржовому ринку та суттєво перевищила показник 2010 року — 5,11 % (в абсолютному 6,71 млрд. грн.). Обсяг торгів з облігаціями місцевих позик на організаторах торгівлі також поступово збільшується — з 0,11 % у 2010 році до 0,20 % у 2011 році. Ринок інвестиційних сертифікатів, як і у попередні періоди, залишився відносно невеликим, однак позитивним є факт значного збільшення обсягів біржових контрактів з інвестиційними сертифікатами, який у 2011 році становив 4,84 % сукупного обсягу торгів на біржовому ринку.
Свідченням динамічного розвитку біржового сегменту фондового ринку є поява нових фінансових інструментів торгівлі.
В рамках розширення інструментів фондового ринку та результатом 2011 року стала активізація роботи строкового ринку, обсяг торгів на якому зріс у 6,5 разу. Так, після відкриття на ПАТ «Українська біржа» секції строкового ринку сума контрактів по деривативах помітно зросла — з 3,59 млрд. грн. у 2010 році до 23,58 млрд. грн.. у 2011 році. Зростання показників строкового ринку свідчить про все більше використання інвесторами можливостей хеджування ризиків за допомогою цих фінансових інструментів. Таким чином, розвиток строкового ринку наближає український ринок до кращих світових стандартів.
За останніми даними НКЦПФР частка операцій з цінними паперами, які вільно обертаються на фондовому ринку, не перевищує 10,96% від його загального обороту. Зокрема, питома вага операцій, здійснених організаторами торгів, за окремими цінними паперами в 2011 році становила : акцій – 12,25%, державних облігацій – 11,59%, облігацій підприємств – 20,66%, облігацій місцевих позик – 27, 54%.
На організованому вторинному ринку державних цінних паперів обсяг укладених угод за січень-березень 2013 року становив 60 943,95 млн. грн., тоді як за відповідний період 2012 року – 22 662,44 млн.грн. Середньозважений рівень дохідності, за яким укладалися ці угоди, у січні-березні 2013 року коливався в межах 10,13%-11,26%, а в аналогічному періоді минулого року 11,58%-12,87%.
Збільшення обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язане насамперед із зростанням первинного ринку ОВДП, їх меншою ризиковістю порівняно із цінними паперами приватних емітентів та привабливим рівнем дохідності.
На біржовому (організованому) ринку України діють 10 організаторів торгів, найбільшим з яких є Фондова біржа Першої фондової торговельної системи (ФБ ПФТС). Індекс ФБ ПФТС є офіційним показником цієї системи і розраховується на підставі простих найліввідніших акцій підприємств, що пройшли лістинг на ФБ ПФТС.
За результатами січня-березня 2013 року індекс ФБ ПФТС зменшився порівняно з початком року на 0,06 пункту, або на 0,02% і на 01 квітня 2013 року становив 328,63 пункту. Максимальне значення індексу ФБ ПФТС у березні поточного року становило 364,50 пункту (07 березня 2013 року), мінімальне – 328,63 пункту (29 березня 2013 року).
Обсяг торгів ОВДП, корпоративними облігаціями, акціями та муніципальними цінними паперами на ФБ ПФТС у січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зменшився більше, ніж в 1,3 раза і становив 16 241,54 млн. грн. (у січні-березні 2012 року – 21 487,21 млн. грн.).
Обсяг торгів у січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року на ФБ ПФТС мав таку динаміку :
- за корпоративними облігаціями збільшився більше, ніж в 2,1 раза і становив 8 572,85 млн. грн. (у січні-березні 2012 року – 4 024,07 млн. грн.);
- за ОВДП зменшився більше ніж в 2,4 раза і станови 7 186,75 млн. грн.. (у січні-березні 2012 року – 17 265, 90 млн. грн.);
- за акціями збільшився збільшився більше ніж в 2,5 рази і становив 481,94 млн. грн. (у січні-березні 2012 року – 192,03 млн. грн.);
- за даними ФБ ПФТС операції з муніципальними цінними паперами в січні-березні 2013 року не проводилися (за січень-березень 2012 року обсяг торгів становив 5,30 млн. грн.).
Аналіз обігу цінних паперів на ФБ ПФТС свідчить про те, що у січні-березні 2013 року найбільша частка операцій припадала на корпоративні облігації, їх частка в загальних торгах ФБ ПФТС – 51,04% (рис. 4 ).
Лідером за обсягами торгів були облігації компанії ТОВ «Євро Лістинг» (серія В) (обсяг торгів – 3 250,95 тис. грн., кількість угод – 2).
За всіма облігаціями, які брали участь у торгах ФБ ПФТС у січні-березні 2013 року, було укладено від двох до трьох угод.
Ринок державних облігацій зайняв друге місце в торгах ФБ ПФТС. У січні – березні 2013 року в загальних торгах ФБ ПФТС їх частка становила 42,78%.
Ринок акцій зайняв третє місце в торгах ФБ ПФТС, частка операцій з ними становила 2,87% від загальних торгів ФБ ПФТС.

Голець О.М. Аналіз біржових операцій з цінними паперами вітчизняних емітентів


Рис. 4. Обсяги торгів на ФБ ПФТС за акціями та облігаціями підприємств і місцевих органів влади у 2007-2013 роках
Джерело : [за даними ФБ ПФТС]

Найбільшим попитом користувалися акції таких емітентів :
• ВАТ «Центренерго» (обсяг торгів – 9 514,08 тис. грн.., кількість угод – 125);
• ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (обсяг торгів – 7 459,04 тис. грн., кількість угод 2);
• ВАТ «МК «Азовсталь» (обсяг торгів – 7 428,30 тис. грн.., кількість угод – 136);
• ПАТ «Суднобудівний завод «Залив» (обсяг торгів – 7 365,89 тис. грн., кількість угод – 5);
• ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (обсяг торгів – 5 558,25 тис. грн., кількість угод – 108);
• ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (обсяг торгів – 2 842,19 тис. грн., кількість угор – 114);
• ПАТ «КРЕДОБАНК» (обсяг торгів – 2 077,55 тис. грн.., кількість угод – 24);
• ВАТ «Мотор Січ» (обсяг торгів – 2 075,89 тис. грн.., кількість угод – 104);
• ПАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (обсяг торгів – 1 799,32 тис. грн.., кількість угод – 33);
• ПАТ «НВКІФ «Європейські технології» (обсяг торгів – 1 664,69 тис. грн.., кількість угод – 5);
• АТ «Райффайзен Банк Аваль» (обсяг торгів – 1 370,48 тис. грн.., кількість угод – 126);
• ПАТ «Дніпровагонмаш» (обсяг торгів – 1 370,48 тис. грн., кількість угод – 46);
• ВАТ «Єнакієвський металургійний завод» (обсяг торгів – 1 365, 68 тис. грн.., кількість угод – 99);
• ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (обсяг торгів 1 365,68 тис. грн.., кількість угод – 1);
• ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» (обсяг торгів – 1 064,35 тис. грн., кількість угод – 42);
• ПАТ «Закрпаттяобленерго» (обсяг торгів – 1 055,67 тис. грн., кількість угод – 32).
Найбільшу кількість угод укладено за акціями таких емітентів :
 ПАТ «Західенерго» - 261 угода;
 ПАТ «Донбасенерго» - 207 угод;
 ПАТ «Шахта «Красноармійська-Західна №1» - 165 угод;
 ВАТ «Луцький автомобільний завод» - 162 угоди;
 ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Ф.Е. Дзержинського» - 161 угода;
 ПАТ «Концерн Стирол» - 156 угод;
 ВАТ «Ясинівський коксохімічний завод (ЯКХЗ)» - 155 угод;
 ПАТ «Укрсоцбанк» - 147 угод;
 ВАТ «Укрнафта» - 141 угода;
 ВАТ «Дніпроенерго» - 141 угода;
 ПАТ «Укртелеком» - 137 угод;
 ВАТ «МК «Азовсталь» - 136 угод;
 ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» - 136 угод;
 ПАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» - 130 угод;
 АТ «Райффайзен Банк Аваль» - 126 угод;
 ВАТ «Центренерго» - 125 угод;
 ПАТ «Харцизький трубний завод» - 118 угод;
 ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - 114 угод;
 ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» - 113 угод;
 ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» - 110 угод;
 ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - 108 угод;
 ВАТ «Луганськтепловоз» - 108 угод;
 ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування» - 108 угод;
 ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» - 105 угод;
 ВАТ «Мотор Січ» - 104 угоди.
У січні-березні 2013 року на ринку муніципальних облігацій не було укладено жодної угоди.
Динаміка показників економічного розвитку України в 2010 році, зокрема і ринку цінних паперів, свідчить про закріплення позитивних тенденцій. Серед головних позитивних змін, які були характерні для економіки України в цей період та сформували надійну основу для подальшого зміцнення ринку цінних паперів, а також сприяли відновленню її інвестиційної функції, можна виділити такі:
• подальше уповільнення споживчої інфляції, приріст якої за підсумками становив 9,1% порівняно з 12,3% у 2009 році;
• зростання індексу промислової продукції, який за підсумками 2010 року становив 11,0%, тоді як за 2009 рік він знизився на 21,9%.
Незважаючи на певне збільшення частки операцій з цінними паперами, що здійснюються на біржовому ринку, є підстави вважати, що:
- фондовий ринок продовжує бути надзвичайно закритим : приблизно 89,0% усіх операцій на ньому здійснюються в так званому приватному режимі;
- дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з ними, перешкоджає встановленню об’єктивної вартості та дохідності вітчизняних цінних паперів.
У зв’язку з вищезазначеним знижується активність використання цінних паперів як інструменту ліквідної застави, а отже, і можливості Національного банку України під час рефінансування банків та здійснення операцій на відкритому ринку. Це пояснює недостатньо високу чутливість грошової маси та реальної економіки до змін відсоткових ставок.
Зазначені обмеження можна було б нівелювати завдяки законодавчому врегулюванню низки питань. Національний банк України сприяє розвитку ринку корпоративних облігацій, зберігаючи за ними статус фінансових інструментів, з якими він може працювати під час здійснення рефінансування банків.

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] // Офіційний сайт – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/
2. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 341 с.
3. Мозговий О.М. Фондовий ринок України // Фінанси України. – 1996. –№5.
4. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. – К.: КНЕУ, 2000.
5. Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004.
6. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.
7. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV ВР [Електронний ресурс] // Законодавство України : [сайт] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
8. Фондова Біржа ПФТС [Електронний ресурс] // Офіційний сайт – Режим доступу : http://www.pfts.com.ua/
9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 535 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^