Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Чайковська І.В. Механізм аналітично-інформаційного управління фінансовою стабільністю на підприємстві
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-06-2013, 19:02

Чайковська І.В. Механізм аналітично-інформаційного управління фінансовою стабільністю на підприємстві

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Чайковська І.В.
Механізм аналітично-інформаційного управління фінансовою стабільністю на підприємстві

Завданням аналітичного забезпечення на підприємстві є надання вищому управлінському персоналу своєчасної, достовірної та неупередженої інформації, що стосується майна підприємства і джерел його утворення; оцінки рівня ліквідності балансової таблиці; оцінки рівня платоспроможності і фінансової стійкості.
З огляду на завдання виділяють комплекс таких аналітичних задач:
• аналіз майна підприємства;
• аналіз джерел утворення майна підприємства ;
• оцінка ліквідності балансової таблиці;
• коефіцієнтний аналіз платоспроможності (у разі необхідності);
• коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості [1, c.34].
У 2010 році загальна вартість майна вітчизняних підприємств зросла на 420837,3 млн. грн. порівняно з 2009 роком, а у 2011році в порівнянні з 2010 роком на 579419,4 млн. грн. У складі активів питома вага мобільних засобів зросла з 51,5% до 54,4 % в період 2009-2010 рр., і з 54,4% до 55,3% відповідно у 2010-2011 рр. У складі мобільних засобів питома вага високоліквідних активів зростала на 0,3 відсоткових пункти протягом кожного року. Питома вага ліквідних активів в період з 2009 до 2010 зросла з 38,4 % до 39,2 %, проте вже у 2011 році знизилася до 38,5 %. Питома вага низьколіквідних активів зростала з 10,3 % до 12,1 % у 2009-2010 рр., і з 12,1 % до 13,4 % у 2010-2011рр.
Протягом 2009-2010 рр. загальна сума джерел утворення майна зросла на 420837,3 млн. грн., а у 2011році порівняно з 2010 також збільшилася на 579419,4 млн. грн. У складі джерел питома вага власних коштів збільшувалася у 2009 і 2010 рр. з 36,5 % до 36,9 %, проте у 2011 році в порівнянні з 2010 знизилася з 36,9 % до 36,1%. У структурі зобов’язань в аналізованому періоді домінують поточні зобов’язання, але підприємства також використовують для фінансування своєї фінансово-господарської діяльності короткотермінові і довготермінові зобов’язання.
Питома вага оборотних активів на період 2009-2011 рр. підвищувалася на підприємствах таких галузей: сільське господарство, мисливство та лісове господарство (+11,9 %), промисловість (+4,22 %), будівництво (+0,12 %), діяльність готелів та ресторанів (+9,45 %), діяльність транспорту та зв’язку (+1,43 %), фінансова діяльність (+9,21 %), операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг підприємцям (+12,24 %). Відбулося збільшення частки мобільних активів, що позитивно вплинуло на ліквідність підприємств.
В принципі можна говорити про високий рівень забезпеченості як економіки в цілому, так і окремих видів економічної діяльності, основними засобами. В цілому за підприємствами України питома вага основних засобів у складі необоротних активів у 2009-2011 рр. становила близько 64,0 %.
Нижче середнього для України в цілому рівень забезпеченості основними засобами спостерігається в таких видах економічної діяльності, як торгівля (питома вага в необоротних активах у 2009-2011 рр. в межах 40,1– 46,7 %), будівництво (46,0 – 47,0 %), фінансова діяльність (8,3 – 10,8 %), операції з нерухомістю та надання послуг підприємцям (57,8 – 58,5 %), що є традиційно низько фондоємними.
Більш високий рівень присутності основних засобів в структурі необоротних активів демонструють сільське господарство (79,9 – 81,3 %), промисловість (71,1 – 72,4 %), діяльність готелів та ресторанів (71,3 –73,3 %), транспорт та зв'язок (82,7 – 83,7 %), освіта (87,3 – 88,3 %), охорона здоров’я (77,6 – 79,6 %) та надання комунальних послуг (78,5 – 79,6 %) [2].
Список використаних джерел:
1.Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / І. О. Школьник, С.В. Лєонов; І. М. Боярко та ін. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». –Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. –69 с.
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики. [Електронний ресурс.]—Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Посилання: ЕкфС-53с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^