Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2013 » Чайковська І.В. Механізм аналітично-інформаційного управління фінансовою стабільністю на підприємстві
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
17-06-2013, 19:02

Чайковська І.В. Механізм аналітично-інформаційного управління фінансовою стабільністю на підприємстві

Категорія: Фінанси підприємств 2013

Чайковська І.В.
Механізм аналітично-інформаційного управління фінансовою стабільністю на підприємстві

Завданням аналітичного забезпечення на підприємстві є надання вищому управлінському персоналу своєчасної, достовірної та неупередженої інформації, що стосується майна підприємства і джерел його утворення; оцінки рівня ліквідності балансової таблиці; оцінки рівня платоспроможності і фінансової стійкості.
З огляду на завдання виділяють комплекс таких аналітичних задач:
• аналіз майна підприємства;
• аналіз джерел утворення майна підприємства ;
• оцінка ліквідності балансової таблиці;
• коефіцієнтний аналіз платоспроможності (у разі необхідності);
• коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості [1, c.34].
У 2010 році загальна вартість майна вітчизняних підприємств зросла на 420837,3 млн. грн. порівняно з 2009 роком, а у 2011році в порівнянні з 2010 роком на 579419,4 млн. грн. У складі активів питома вага мобільних засобів зросла з 51,5% до 54,4 % в період 2009-2010 рр., і з 54,4% до 55,3% відповідно у 2010-2011 рр. У складі мобільних засобів питома вага високоліквідних активів зростала на 0,3 відсоткових пункти протягом кожного року. Питома вага ліквідних активів в період з 2009 до 2010 зросла з 38,4 % до 39,2 %, проте вже у 2011 році знизилася до 38,5 %. Питома вага низьколіквідних активів зростала з 10,3 % до 12,1 % у 2009-2010 рр., і з 12,1 % до 13,4 % у 2010-2011рр.
Протягом 2009-2010 рр. загальна сума джерел утворення майна зросла на 420837,3 млн. грн., а у 2011році порівняно з 2010 також збільшилася на 579419,4 млн. грн. У складі джерел питома вага власних коштів збільшувалася у 2009 і 2010 рр. з 36,5 % до 36,9 %, проте у 2011 році в порівнянні з 2010 знизилася з 36,9 % до 36,1%. У структурі зобов’язань в аналізованому періоді домінують поточні зобов’язання, але підприємства також використовують для фінансування своєї фінансово-господарської діяльності короткотермінові і довготермінові зобов’язання.
Питома вага оборотних активів на період 2009-2011 рр. підвищувалася на підприємствах таких галузей: сільське господарство, мисливство та лісове господарство (+11,9 %), промисловість (+4,22 %), будівництво (+0,12 %), діяльність готелів та ресторанів (+9,45 %), діяльність транспорту та зв’язку (+1,43 %), фінансова діяльність (+9,21 %), операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг підприємцям (+12,24 %). Відбулося збільшення частки мобільних активів, що позитивно вплинуло на ліквідність підприємств.
В принципі можна говорити про високий рівень забезпеченості як економіки в цілому, так і окремих видів економічної діяльності, основними засобами. В цілому за підприємствами України питома вага основних засобів у складі необоротних активів у 2009-2011 рр. становила близько 64,0 %.
Нижче середнього для України в цілому рівень забезпеченості основними засобами спостерігається в таких видах економічної діяльності, як торгівля (питома вага в необоротних активах у 2009-2011 рр. в межах 40,1– 46,7 %), будівництво (46,0 – 47,0 %), фінансова діяльність (8,3 – 10,8 %), операції з нерухомістю та надання послуг підприємцям (57,8 – 58,5 %), що є традиційно низько фондоємними.
Більш високий рівень присутності основних засобів в структурі необоротних активів демонструють сільське господарство (79,9 – 81,3 %), промисловість (71,1 – 72,4 %), діяльність готелів та ресторанів (71,3 –73,3 %), транспорт та зв'язок (82,7 – 83,7 %), освіта (87,3 – 88,3 %), охорона здоров’я (77,6 – 79,6 %) та надання комунальних послуг (78,5 – 79,6 %) [2].
Список використаних джерел:
1.Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / І. О. Школьник, С.В. Лєонов; І. М. Боярко та ін. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». –Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. –69 с.
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики. [Електронний ресурс.]—Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Посилання: ЕкфС-53с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^