Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Швед Н.В. Переваги факторингу як інструменту підтримки бізнесу
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1153
  • Автор: Швед Н.В.
  • Дата: 25-10-2013, 22:42
 (голосов: 0)
25-10-2013, 22:42

Швед Н.В. Переваги факторингу як інструменту підтримки бізнесу

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

На сьогоднішньому етапі розвитку важливим для України є забезпечення формування конкурентоспроможної економіки. Проте, воно не можливе без належної фінансової підтримки держави, яка б сприяла модернізації виробничого потенціалу вітчизняних підприємств. Оскільки, для забезпечення сталого розвитку підприємництва та конкурентоспроможності продукції національного виробника, необхідно усунути дефіцит обігових коштів у реальному секторі економіки. Тому, держава повинна сприяти розвитку виробничого сектору шляхом зміцнення фінансового потенціалу підприємств на національному ринку, тим самим виводячи їх на шлях економічного зростання.
Для розвитку і звичайного існування в конкурентному ринковому середовищі компаніям недостатньо мати якісну й конкурентоспроможну продукцію, досконалу мережу збуту або сприятливі ринкові умови. Бо,основою будь-якого бізнесу є гроші і одним із способів отримання необхідних обігових коштів є факторинг.
Вагомий внесок у дослідження розвитку факторингових послуг зробили такі українські науковці, як Н. Внукова, І. Бланк, О. Ляхова, А. Савченко, Ю. Скакальський, А. Ткаченко, Л. Матросова тощо. Серед зарубіжних вчених, які займаються дослідженням факторингових операцій, слід зазначити праці П. Роуза, Є.
Доллана, Б. Гвоздьова, Є. Жукова, В. П'ятанової та ін [1].
В Україні початок становлення ринку факторингових послуг розпочався ще в 1988 р., коли Промбудбанк СРСР вперше використав його на практиці. Порядок здійснення факторингових операцій регулювався листом Державного банку СРСР «Про порядок здійснення операцій надходження постачальником банківських прав отримання платежу згідно з платіжними вимогами за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги» від 12 грудня 1989 р.
Так склалося, що на вітчизняному ринку фінансових послуг факторингові операції здебільшого здійснюють банківські інститути, які у своїй діяльності спираються на Закон України «Про банки і банківську діяльність». Згідно з цим документом факторинг визначається як набуття права вимоги що до виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги з узяттям на себе виконання таких вимог і приймання платежів [1].
Таким чином факторингом є договір фінансування під уступку права вимоги боргу або інкасування дебіторської заборгованості. Тобто факторинг є посередницькою діяльністю, що передбачає погашення постачальникові близько 80% вартості боргових зобов’язань у режимі реального часу та решти суми за відрахуванням комісії і відсотка за кредит у термін настання вимог за зобов’язаннями незалежно від оплати їх боржником.
Відповідно до Конвенції про міжнародний факторинг, ухваленої 1988 р. Міжнародним інститутом уніфікації приватного права, факторингом прийнято визнавати операцію, що задовольняє принаймні дві з чотирьох умов:
– кредитування через попередню оплату боргових вимог;
– ведення бухгалтерського обліку постачальника;
– інкасування заборгованості;
– страхування постачальника від кредитного ризику [2].
Факторинг вирішує три основні завдання: позбавляє підприємство від проблем, пов'язаних з касовими розривами і браком фінансування, страхує від ризиків неплатежів за поставлену продукцію, звільняє підприємство від управління портфелем товарних кредитів.
Загальна схема факторингової угоди проста. Постачальник відвантажує продукцію покупцеві (дебітору) на умовах відстрочки платежу. Потім, на підставі відповідного договору він передає накладні факторинговій компанії (фактору), яка виплачує постачальнику авансом до 80% від суми переданих вимог. Розмір авансу залежить від кількості дебіторів у клієнта, від величини угоди, тривалості відстрочки платежу, а також від рівня ризиків, пов'язаних з роботою клієнта. Коли час відстрочки платежу закінчується і дебітор переводить фактору гроші за поставлений товар, то фактор виплачує постачальнику решту суми заборгованості за вирахуванням відсотків за користування авансом і комісії за послуги [3].
Швед Н.В. Переваги факторингу як інструменту підтримки бізнесу

Найчастіше до використання факторингу вдаються оптові продавці (будівельні та оздоблювальні матеріали , меблі , автозапчастини , електрообладнання , комп'ютери , продукти харчування , алкогольні напої), виробники ( харчові продукти , фармацевтика ) , обробні виробництва (металургія ) , так як компаніям саме такого профілю особливо вигідне збільшення робочого капіталу і , крім того , більшість з них мають специфічну структуру активів , основну частку яких складають дебіторська заборгованість і залишки товарно-матеріальних цінностей [3].
Не залишаються осторонь від даного виду фінансування і акціонерні товариства. Вони звертаються до факторингу з тієї ж причини, що і всі інші - для прискорення оборотності грошових засобів. До того ж факторинг є більш дешевим джерелом фінансування, ніж акціонерний капітал . Компанії часто використовують факторинг в тих випадках , коли можливості банківського кредитування вичерпано, а бізнес вимагає додаткової кількості коштів .
Загалом, застосування факторингу несе в собі наступні вигоди для підприємства:
1. Беззаставне фінансування.
2. Підприємство одержує необхідні йому оборотні кошти в короткий термін, що усуває імовірність касових розривів, дозволяє збільшити обсяги виробництва, продажів, дістати додатковий прибуток. Практика показує, що застосування факторингу збільшує обороти підприємства в 6-7 разів за 6 місяців [5].
3. Своїм покупцям постачальник може запропонувати більш вигідні умови постачань, що передбачають відстрочку платежу.
4. Негайне одержання оборотних коштів, не чекаючи оплати по відстрочених платежах, дозволяє здійснювати закупівлю сировини і матеріалів по передплаті або з мінімальною відстрочкою по більш вигідних цінах, таким чином досягається зниження собівартості продукції.
5. Застосування факторингу збільшує оборотність капіталу, підвищує ефективність його використання, прибутковість.
6. Поліпшується структура балансу, оскільки збільшується показник співвідношення власного і притягнутого капіталу.
7. Підприємство перекладає витрати по фінансуванню власних оборотних коштів на своїх дебіторів, що також є для нього позитивним фактором, тобто витрати на факторинг включаються в собівартість продукції [5].
8. Захист від ряду ризиків [4].
9. Економія на оплаті додаткових місць та додаткового робочого часу співробітників, відповідальних за контроль дебіторської заборгованості та залучення фінансових ресурсів.
10. Захист від упущеної вигоди, від утрати клієнтів за рахунок неможливості при дефіциті оборотних коштів надавати покупцям відстрочки платежу і підтримувати достатній асортимент товарів на складі.
11. Захист від утрат, пов'язаних з відсутністю або недостатністю неупередженого контролю продажів і платежів.
12. Співробітництво з банком у рамках факторингового обслуговування не ставить за обов'язок
компанії до відкриття розрахункового рахунка і переходу на повне банківське обслуговування, а
надане фінансування не залежить від розмірів вже отриманих кредитів.
Таким чином факторинг дозволяє вирішити головну проблему малого і середнього бізнесу – дефіцит оборотних коштів. При чому вирішення цієї проблеми відбувається без зростання кредиторської заборгованості компанії.

Примітки:
1. Гриценко В.В. / Факторинг як ефективний механізм підтримки бізнесу [Електронний ресурс].- режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdnuet/econ/2010_3/Gricenko.pdf
2. Гроші та кредит: навчальний посібник/[за ред. д-ра ек. наук проф.. М.І. Крупки]. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка. – 2010. – 408 с.
3. Т.В. Рязанцева, М.Е Ханенко/ Преимущества факторинговых услуг как инструмента повышения конкурентоспособности предприятия и их основополагающие отличия от банковского кредитования [Електронний ресурс].- режим доступу: http://www.orelgiet.ru/81_22_10_12_31.pdf
4. С.С. Іваненко/ Факторинг як інструмент фінансування малого і середнього бізнесу [Електронний ресурс].- режим доступу: http://science.crimea.edu/zapiski/djvu_econom/2006/econ_18_2006/015 _ivanenko.pdf
5. Покаместов И.Е. Факторинг - комплексное решение для роста Вашего бизнеса//Финансовый
менеджмент.- 2009. - №2.- С.29 – 34.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^