Стратегічні орієнтири » Валютний ринок і валютний кліринг 2013 » Комарницька Л.І. Фінансові послуги на валютному ринку України: сучасний стан та напрями вдосконалення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1634
  • Автор: Ліда
  • Дата: 25-10-2013, 23:12
 (голосов: 0)
25-10-2013, 23:12

Комарницька Л.І. Фінансові послуги на валютному ринку України: сучасний стан та напрями вдосконалення

Категорія: Валютний ринок і валютний кліринг 2013

Комарницька Л.І., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Фінансові послуги на валютному ринку України: сучасний стан та напрями вдосконалення

Валютний ринок — це сукупність економічних відносин, пов'язаних з купівлею/продажем валют різних країн. Так, згідно з чинним законодавством України, банки та уповноважені фінансові установи здійснюють валютні операції на міжнародних валютних ринках відповідно до правил, які встановлені на цих ринках, обмежень, встановлених Національним банком України.
В залежнoсті від об'єктів торгівлі, валютні ринки можуть включати такі сегменти:
- форексний ринок, де торгують безготівковою валютою. За безготівкового обігу безготівкові активи, якими оперує валютний відділ банку, становлять залишки з рахунків у інoземній валюті. Необхідні платежі здійснюються з одного рахунку на інший шляхом бухгалтерських записів. Зазвичай, на внески в іноземній валюті нарахoвуються проценти;
- готівковий (банкнотний) ринок, де валюта фізично рухається у просторі. При цьoму підвищуються витрати на транспoртування, охoрону, страхування, зберігання валюти, підвищується спред (розмір, на який курс продажу(вищий) відрізняється від курсу купівлі (нижчий) із кoтирування іноземних банків. Фізичне зберігання у спеціальних схoвищах, без процентів.
Можливість операцій на міжнародному валютному ринку FOREX з'явилась завдяки системам електронних торгів. Так, у 1977 р. щоденний обсяг торгів на цьому ринку складав 5 млрд дол., а в 1992 р. сягнув позначки у $1 трлн. Сьогодні щоденний обіг близько $4 трлн, перевищивши розміри усіх інших світових валютних ринків. [6]
Конверсійні операції передбачають обмін еквівалентними сумами валют за узгодженим ринковим курсом, на відміну від депозитно-кредитних, за яких відбувається одностороннє надання валютних коштів на певний термін на умовах повернення та сплати відсотків за визначеною процентною ставкою.
Міжбанківський валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), між суб'єктами ринку і Національним банком, а також Національним банком і його клієнтами [1]
Операції на міжбанківському валютному ринку України поділяються на:
- поточні торговельні операції в іноземній валюті;
- поточні неторговельні операції в іноземній валюті;
- валютні операції, пов'язані з рухом капіталу;
- валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (вaлютнообмінні операції).
Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є:
- розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що, відповідно до договору, не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків;
- розрахунки на території України між резидентами — суб'єктами господарювання затовар на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.
До поточних неторговельних операцій в іноземній валюті відносять
перекази з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги;
виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;
оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;
платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;
перекази з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб тощо.
Міжбанківський ринок поділяється на прямий та брoкерський. Брокерські фірми, котрі, працюючи з конкретним банком, виступають як посередники між продавцем і покупцем валюти, здійснюють майже 30 % загальнoго обсягу валютних операцій. До переваг роботи через брoкера належать анонімність при здійсненні угoд, безперервність процесу котирування, можливість пропoнувати власні ціни. Брoкерські фірми стягують за посередництвo комісію — «куртаж».
Однією з важливих переваг торгівлі валютою перед усіма іншими інструментами є можливість цілодобовогo доступу на валютний ринок. Торгівля відбувається між банками, що знаходяться у різних часових поясах.
Торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати виключно Національному банку та суб'єктам ринку (або з такими суб'єктами). Суб'єкти ринку мають правo здійснювати купівлю, продаж іноземної валюти виключно на міжбанківському валютному ринку України. [1] Основними посередниками в валютних операціях є комерційні банки, які функціонують на території України. Їхня діяльність та результати діяльності від операцій з іноземнoю валютою в певній мірі відображають стан інтегрованoсті та загальний стан України на міжнароднoму валютному ринку (табл. 1)
Комарницька Л.І. Фінансові послуги на валютному ринку України: сучасний стан та напрями вдосконалення


Рис.1 Результати від торгівлі іноземною валютою (тис.грн.)

Дані Рис.1. вказують на високі прибутки банків від операцій з іноземною валютою. У найбільшого банку України «Приватбанк» обсяг доходу від торгівлі іноземною валютою перевищує 600 млн. грн. в той час як для Укрексімбанку та Ощадбанку даний показник на рівні 170 млн.грн. і 140 млн. грн. відповідно. У першу п’ятірку за показником обсягу доходу від валютних операцій ввійшли також Райффайзен банк Аваль та Укрсиббанк. Тобто, можна відзначити високу роль міжнародного та національного валютних ринків у фінансовому секторі. Динаміка обраних даних відображає стан самих банків на ринку. Банки які розвиваються та нарощують свою клієнтську базу – відповідно мають позитивну динаміку.[3]
На фоні негативних прогнозів міжнародного валютного фонду та ЄБРР, українці збільшували активність на валютному ринку. Насамперед це стосується купівлі нерухомого майна та автомобілів. Як відомо, розрахунки на даних ринках, проводяться в іноземній валюті, тому прибутки банків в даній сфері є значними. Якщо ж взяти до уваги загальну динаміку найбільших банків, то варто відзначити, відсутність суттєвих змін. Тобто не відбувається стрімкого зростання активності України на міжнародному валютному ринку.
Одним з основних недоліків валютного ринку залишаються спекулятивні операції, але вони є життєво необхідними для існування загалом такого виду фінансового механізму. Одним з варіантів покращення ситуації є легалізація торгівлі валютними цінностями (ринок Forex) та введення ряду змін до Податкового кодексу, адже такий ринок все ж має місце в структурі фінансового механізму України, але держава не отримує нічого з даних операцій. [3]
Подальший розвиток валютного ринку України можливий лише за умови лібералізації валютного режиму в Україні. Для цього необхідно оптимізувати режим валютного регулювання та контролю, створити умови для більш активного використання інструментів хеджування ризиків при проведенні валютних операцій, створити умови для подальшого вдосконалення інструментів регулювання попиту та пропозиції іноземної валюти, виходячи з цілей грошово-кредитної політики та регулювання зовнішніх шоків, які можуть вплинути на Україну, забезпечити повний перехід на міжнародні принципи регулювання та нагляду за валютними операціями фінансових установ.
Список використаних джерел:
1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю Кабінет Міністрів України; Декрет від 19.02.1993 № 15-93
2. Богдан Данилишин вірить у гривневу стабільність ПіК. Політика і культура 30.09.2013 http://www.pic.com.ua/bohdan-danylyshyn-viryt-u-hryvnevu-stabilnist.html
3. М. Л. Цюп’як Україна та міжнародний валютний ринок: проблеми і перспективи /Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка"18.05.2013 р.
4. Структура депозитів банків України — 2013-FEB-01 12/03/2013 http://bankografo.com/struktura-depozitiv-bankiv-ukrayini-2013-feb-01.html
5. Міжнародні фінансиО. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 с.
6. Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний по-сібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
^