Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Онищак В.І. Суть та роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1775
  • Автор: Vita
  • Дата: 27-10-2013, 18:16
 (голосов: 0)
27-10-2013, 18:16

Онищак В.І. Суть та роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

УДК 336
© Онищак В.І., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Суть та роль фінансових посередників на ринку фінансових послуг

Постановка проблеми. У суспільстві з розвинутою ринковою економікою надзвичайно важливу роль на ринку фінансових послуг відіграють фінансові посередники. Вони є ключовою фігурою на всіх сегментах ринку.
Створення ефективного ринку фінансових послуг здійснюється шляхом створення і розвитку фінансових посередників. До них належать банки і небанківські фінансово-кредитні установи.
За незначний проміжок часу ринок фінансових послуг демонструє позитивну динаміку.
Аналіз та напрямки дослідження. Досліджували проблеми функціонування фінансових посередників такі науковці: З. Ватаманюк, Г. Партин, О. Тимончук, В. Ільчук, В. Кремень, Н. Гавриленко, І. Школьник, О.Барановський, Є. Сич та інші.
Ринок фінансових послуг поділяють на два сектори: прямого фінансування і опосередкованого. У першому з секторів зв’язки між покупцями і продавцями фінансових активів здійснюються безпосередньо. Питання купівлі і продажу вони вирішують самостійно між собою. Тут можуть функціонувати брокери і дилери. При опосередкованому секторі фінансування зв’язки між покупцями і продавцями фінансових активів здійснюється через фінансових посередників[2].
Фінансові посередники — фінансові установи (банки, пенсійні фонди, страхові компанії і т. ін.), які акумулюють кошти юридичних та фізичних осіб, а в подальшому надають їх на комерційних засадах позичальникам.
Є багато класифікацій фінансових посередників. Однією з них є поділ їх за характером проведення фінансових операцій:
1) депозиторські установи, що включають класичні комерційні банки, ощадні установи, кредитні спілки;
2) ощадні установи контрактного типу, до яких належать страхові компанії зі страхування життя, страхові компанії, що забезпечують інші види страхування, недержавні пенсійні фонди;
3) інвестиційні посередники, що включають інвестиційні банки, інвестиційні компанії, компанії з управління активами [3].
Діяльність фінансових посередників пов’язана зі створенням фінансових інструментів. Провідна роль на ринку фінансових послуг належать банкам. На них припадає найбільша частка в перерозподілі позичкових капіталів. Вони беруть участь у формування пропозиції грошей, здійснюють вплив на кон’юнктуру ринку й економічне зростання. В них великий спектр фінансових послуг, за якими в інших посередників можливі обмеження. Натомість діяльність небанківських фінансово-кредитних установ є вузькоспеціалізованою [2].
Щоб визначити роль фінансових посередників у розвитку і функціонування ринку фінансових послуг і в цілому в економіці необхідно зрозуміти роль самого ринку в економіці. Є дві точки зору розуміння сутності ринку фінансових послуг. Одна з них, що цей ринок тотожний з фінансовим ринком. А інша, що це різні поняття. Більшість науковців притримуються другої точки зору. Але з іншого боку існування одного ринку без іншого неможливе.
Метою діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг є з одного боку акумулювати розрізнений капітал домогосподарств і суб’єктів господарювання та перетворити його в потужні інвестиційні ресурси для розвитку економіки, а з іншого задовольнити економічні і соціальні потреби споживачів, надаючи їм весь спектр фінансових послуг [1].
Економічне призначення фінансових посередників полягає в забезпеченні базовим суб'єктам ринку максимально сприятливих умов для їх успішного розвитку і функціонування.
Переваги фінансового посередництва виявляються в такому:
1) кредитор може розмістити вільні кошти, а позичальник мобілізувати додаткові вільні фінансові ресурси. Для цього потрібно звернутися до фінансового посередника. Потрібен лише достатній розвиток мережі фінансових посередників;
2) не потрібно багато часу на пошук кредиторові і позичальнику один одного;
3) збільшення дохідності позичкових капіталів;
4) послаблення фінансових ризиків для суб’єктів ринку фінансових послуг. Досягається за допомогою диверсифікації діяльності посередників, створення систем захисту [2].
Висновки. Фінансове посередництво відіграє важливу роль на ринку фінансових послуг. Держава повинна сприяти розвитку фінансового посередництва, яке в свою чергу сприятиме розвитку ринку фінансових послуг. Потрібно приймати нормативно-правові акти, які будуть регулювати діяльність фінансових посередників, формувати сприятливе середовище для їх розвитку, обмінюватися міжнародним досвідом.
Найбільшого розвитку серед фінансових посередників набули банки.
Фінансові посередники сприяють швидкому перерозподілу фінансових ресурсів, зменшують фінансові ризики. Загалом фінансові посередники надають 3 групи послуг, які не надає фінансовий ринок: послуги зі зменшення ризику, збільшення ліквідності, надання інформації. Фінансові посередники сприяють швидкому перерозподілу фінансових ресурсів, зменшують фінансові ризики.
Список використаних джерел
1. Левченко В.П. Діяльність фінансових посередників на ринку фінансових послуг [ Електронне джерело] Доступний з http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUABS/2010_2/29_02_03.pdf.
2. Сич Є.М. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник / Є. М. Сич,. В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко – К. : «Центр учбової літератури», 2012. – 428 с.
3. Школьник І.О. Ш67 Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: Монографія. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^