Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Бартків О.М. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні:регулювання, проблеми та перспективи розвитку
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1506
  • Автор: oksanochkabartkv
  • Дата: 27-10-2013, 21:59
 (голосов: 0)
27-10-2013, 21:59

Бартків О.М. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні:регулювання, проблеми та перспективи розвитку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Бартків О.М., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Розвиток добровільного медичного страхування в Україні:регулювання, проблеми та перспективи розвитку

Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної допомоги населенню. Вона базується на таких принципах, як економічна і соціальна захищеність середніх і малозабезпечених верств населення, гарантованість прав кожного громадянина на якісну медичну допомогу, обов'язковість внесків як фізичних, так і юридичних осіб. Важливим елементом системи страхової медицини є медичне страхування.
Україні бракує ефективної системи охорони здоров‘я та розвиненого добровільного медичного страхування. Добровільне медичне страхування повинно впроваджуватися серед найбагатших верств населення українського суспільства, оскільки у випадку успішного розвитку воно пошириться і серед середнього класу та верств із нижчими доходами. Успіх добровільне медичного страхування в Україні залежатиме від наявності чіткого регулювання, прозорості та стимулів[1].
Проблеми та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в Україні досліджували наступні вчені: М.І Батужак, [1], Є.І. Богусловський[2], В.М. Корнацький[3], А.О.Троцька [4] та багато інших.
Добровільне медичне страхування обирається за бажанням страхувальника і залежать від його платоспроможності. Крім того, такий вид медичного страхування ґрунтується на принципі страхової солідарності, коли застрахована особа отримує медичну допомогу у випадках та обсягах, що визначаються страховим договором згідно зі сплаченим страховим платежем;є доступним для населення.
Оскільки рівень особистих доходів значно впливає на попит на приватне медичне страхування, довіра до страхових компаній є однією із найголовніших передумов для будь-якого успішного розвитку ринку. В ринкових економіках довіра споживачів до страхових компаній забезпечується через надання якісних продуктів та тривалої присутності на ринку, а також через ефективне регулювання та прозорість ринку. Надання добровільного медичного страхування в Україні регулюється відповідно до Закону “Про страхування” (прийнятого у 1996 році).
Для розвитку добровільного медичного страхування потрібно запровадити ряд заходів[1]:
 Міністерство охорони здоров‘я повинно визначити основний перелік медичного лікування та медичних послуг, безоплатне надання яких має бути гарантоване державою для кожної особи.
 Верховна Рада повинна прийняти закон, який визначає добровільне медичне страхування в Україні.
 Міністерство охорони здоров‘я повинно визначити добровільне медичне страхування в його взаємодії із державним покриттям відповідно до основного переліку медичних послуг.
В усіх розвинутих країнах добровільне медичне страхування відіграє значну роль, незважаючи на тип системи охорони здоров‘я. В Україні частка добровільного медичного страхування у сукупних видатках на охорону здоров‘я залишається незначною. Проте, на думку ряду вчених [2] добровільне медичне страхування не зможе сьогодні набути значного поширення в Україні з декількох причин.
До найважливіших проблем у сфері медичного страхування відносять [3]:
 відсутність у багатьох довіри до фінансових структур, що акумулюють кошти населення;
 низький рівень забезпечення переважної більшості громадян;
 створення умов розвитку добровільного медичного страхування;
 посилення зацікавленості роботодавців у збереженні здоров'я своїх працівників шляхом установлення економічних стимулів;
 підвищення надійності страхових організацій;
 забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма медичними установами.
Добровільне медичне страхування можна вважати повноцінним сегментом національного страхового ринку, і ми маємо всі підстави стверджувати, що його становлення відбулось. На сьогодні воно посідає своє місце у структурі страхового ринку України. Проте динаміка його розвитку є дещо суперечливою. Рівень збитковості ДМС іноді може досягати 80 – 90 %. Нині на страховому ринку України медичне страхування за ступенем дохідності для страховика знаходиться на передостанньому місці серед усіх здійснюваних видів ризикового страхування. За даними опитувань, що проводяться в Україні, доля громадян, застрахованих в системі добровільного медичного страхування, серед дорослого населення (16 років і старше) склала 4,5% в жовтні 2010 року і 4,7% в листопаді 2011 року[2].
Оскільки система державного медичного соціального страхування є важливою і стратегічною для держави, то необхідно погодитись, що до її впровадження необхідно підійти зважено і конструктивно: розробити і у встановленому порядку затвердити закони та підзаконні акти про добровільне медичне страхування громадян; розробити положення про національний і територіальні Фонди добровільного медичного страхування і здійснити їх формування, а також захист прав пацієнта на отримання своєчасної і якісної медичної допомоги.

Список використаних джерел:
1.Батужак М.І., Приступа Л.А. Запровадження страхової медицини в Україні: проблеми,перспективи, зарубіжний досвід//Збірник статтей та доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (14-15 травня 2009р.). – 2009. – Т.2. – С.13-15.
2.Богусловський Є.І., Шибалкіна Ю.С. Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи //Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2011. - №4(39). – С.83-86.
3. Корнацький В. М., Шевченко О. М. Проблеми фінансування медичної допомоги в сучасних умовах України // Тези доповідей X Конгресу Світової федерації українських лікарських товариств: Чернівці - Київ –Чикаго. С. 110-111.
4.Троцька А.О., Русул Л.В. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні// Збірник статтей та доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (14-15 травня 2009р.). – 2009. – Т.2. – С.122-123.

Посилання: медичне страхування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^