Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Сак М.П. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку фінансових послуг України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1677
  • Автор: Сак Марія
  • Дата: 29-10-2013, 00:47
 (голосов: 0)
29-10-2013, 00:47

Сак М.П. Сучасний стан і тенденції розвитку ринку фінансових послуг України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Сак М.П., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с, 29.10.2013

Сучасний стан і тенденції розвитку ринку фінансових послуг України

Необхiдною умовою становлення нової економiчної iнфраструктури в Українi стало створення та розвиток фінансового ринку і його складових - ринків фінансових послуг. Виникнення ринку фінансових послуг пов’язане із виникнення потреб в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави, але, крім того, він також є певним фінансовим барометром економіки, який ефективно працює при низьких темпах інфляції, стабільній законодавчій і нормативній базі, сприятливому політичному кліматі та певному балансі інтересів у суспільстві [1].
На даний час на фінансовому ринку України ефективно функціонують спеціалізовані фінансові установи - банки та кредитні спілки, інвестиційні фонди, біржі, страхові, лізингові компанії та пенсійні фонди тощо.
В економічній лiтературi, приділяється значна увага розвитку ринку фінансових послуг в Україні, як зарубіжними та і вітчизняними економістами, зокрема: А. Болдова, В. Мойко, О. Деревко, О. Моргулець, Ф. Алена, Р. Бернарда, Б. Борна, та інші.
Ринок фінансових послуг є одним з механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни, оскільки він дозволяє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти економіки і тим самим сприяти економічному зростанню. Сектори ринку фінансових послуг охоплюють усі сфери фінансової діяльності, необхідні суспільству на кожному етапі його розвитку. Інтеграційні процеси зумовлюють формування нових форм взаємодії між банками, страховими компаніями, промислово-фінансовими групами, завдяки чому створюються нові комплексні фінансові послуги.
Виділяють такі основні напрями покращення роботи ринку фінансових послуг [2, с.79]:
- удосконалення законодавства, що регулює ринок фінансових послуг;
- формування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг в Україні;
- підвищення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності ринків фінансових послуг;
- удосконалення інфраструктури ринків фінансових послуг;
- формування сприятливого податкового клімату для учасників ринків із метою збільшення обсягів інвестицій;
- створення інформаційної бази для потенційних учасників ринку;
- сприяти тісній співпраці учасників ринку;
- розвиток інститутів колективного інвестування.
Щодо вирішення проблеми мобілізації заощаджень населення і спрямування їх на задоволення інвестиційних потреб економіки існує декілька шляхів. Залучати кошти населення можна через банківські установи, через створення пенсійних фондів та шляхом розвитку системи спільного інвестування.
На нашу думку, досить ефективний способів залучення в економічний обіг грошових нагромаджень населення, є використання схем колективного інвестування, що дозволить:
- зменшити витрати інвесторів без шкоди для надійності інвестицій;
- створити на базi дiючих iнфраструктурних органiзацій простий та прозорий механiзм функцiонування колективних iнвестицій, доступний широким верствам українських iнвесторiв;
- зменшити ризики приватних інвесторів;
- доцільно вивести на фондовий ринок нові фінансові інструменти і надати потужний імпульс для прискореного відновлення і розвитку системи приватних заощаджень.
Отже, за умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг основним завданням кожної країни є ефективне забезпечення функціонування конкурентоспроможного ринку фінансових послуг, а також, і, фондового ринку. Розвиток ринку фінансових послуг передбачає стратегічної постановки завдань їх виконання а також підтримки, як неурядових, так і урядових організацій.
Список використаних джерел
1. Болдова А.А., Мойко В.Ю. Ринок фінансових послуг України: Глобалізаційний аспект / А.А. Болдова, В.Ю. Мойко;
2. Деревко О.А. Шляхи підвищення рівня капіталізації банківського сектору // Банківська справа. - 2011. - №1. - С. 76-83.
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України (від 12.07.2001 №2664-111). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^