Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Мудрик М.І. Ринок фінансових послуг в Україні: основні проблеми розвитку на сучасному етапі
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-10-2013, 12:05

Мудрик М.І. Ринок фінансових послуг в Україні: основні проблеми розвитку на сучасному етапі

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Мудрик М.І., 29.10.2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Ринок фінансових послуг в Україні: основі проблеми розвитку на сучасному етапі

Зарубіжна практика свідчить, що добре налагоджена банківська система, розвиток небанківських фінансових установ та інших фінансових посередників, які безпосередньо задіяні в фінансовій діяльності, сприяють стабільності фінансових систем і вирішенню соціальних проблем. У багатьох економічно розвинених країнах саме ринок фінансових послуг та його високий рівень розвитку виступає тим елементом економічної системи, який свідчить про досконалість та зрілість ринкових відносин.
Актуальність питання посилюється ще й тим, що економіка України знаходиться в постійному взаємозв’язку з економіками інших країн, де особливе місце відводиться функціонуванню ринку фінансових послуг, оскільки вони мають суттєвий вплив на розвиток зовнішньо-економічної діяльності нашої держави.
Теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку фінансових послуг досліджували такі відомі зарубіжні економісти, як М.Фрідман, Дж.Маршалл, Ф.Мишкін, Є.Брігхем, Л.Дж.Гітман, Дж. М.Кейнс, Дж.Сорос, І.Фішер, Р.Гарод, У.Шарп, Й.Шумпетер та інші.
Проблемам розвитку ринку фінансових послуг присвячено багато робіт видатних вітчизняних науковців, таких як: Л.Борщ, Н.Внукова, А.Дука, О.Ковалюк, М.Крупка, І.Михасюк, І.Мітюков, О.Підхомний, Ж.Поплавська, С.Реверчук, Л.Співак, В.Ходаківська та інші.
Ринок фінансових послуг у функціональному розумінні - це сукупність економічних відносин, які виникають між його прямими учасниками при формуванні попиту і пропозиції на послуги, пов'язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, що перебувають у власності економічних суб'єктів регіональної, національної та світової економіки [1].
Сучасний стан розвитку ринку фінансових послуг в Україні неповною мірою відповідає загальносвітовим тенденціям, що призводить до його суттєвого відставання, неконкурентоспроможності, ізольованості та неготовності увійти у глобальну фінансову систему. А це може негативно вплинути на розвиток національної економіки, місце України у світовому економічному просторі.
Основними проблемами українського ринку фінансових послуг є:
• відсутність належних правових засад для повноцінного розвитку ринку фінансових послуг;
• розбіжності в законодавчих актах, які регулюють діяльність як самого фінансового ринку, так і окремих фінансових установ;
• постійні зміни в законодавчих актах;
• неефективне державне регулювання;
• високий рівень корупції та тінізації економіки;
• нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових послуг;
• недосконалість правової бази;
• відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття інформації щодо діяльності фінансових установ в Україні;
• наявність великих ризиків для інвесторів, позичальників і інших користувачів фінансових послуг.
Для вирішення цих проблем насамперед необхідно забезпечити проведення активної державної політики, яка повинна бути направлена на подальший розвиток системи регулювання фінансового ринку та нагляду[2].
Отже, для ефективного функціонування ринку фінансових послуг необхідно мати розвинену інфраструктуру, розгалужену мережу фінансових посередників, інформаційне забезпечення, досконалу законодавчу базу, що створює належні умови для надання якісних фінансових послуг і для подальшого розвитку.

Список використаних джерел:
1. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник/ Є.М. Сич, В.П. Ільчук, Н.І. Гавриленко – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 426 с.
2. Фандєєва Н.В. Основні проблеми розвитку ринку фінансових послуг України. – : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/Economics/22976.doc.htm
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^