Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Гірна М.В. Факторинг як засіб фінансування суб’єктів господарювання
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1367
  • Автор: Гірна М.В.
  • Дата: 29-10-2013, 13:51
 (голосов: 0)
29-10-2013, 13:51

Гірна М.В. Факторинг як засіб фінансування суб’єктів господарювання

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Гірна М.В., 2013
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с.

Факторинг як засіб фінансування суб’єктів господарювання

Вітчизняні корпорації, що мають гострий дефіцит фінансових ресурсів, не можуть забезпечити свого стабільного економічного зростання без серйозного реформування своєї діяльності. Досить гострою вважається проблема неплатежів, нестачі обігових коштів підприємств, про що свідчить питома вага дебіторської і кредиторської заборгованостей. У цих умовах потрібен пошук нових механізмів залучення коштів, адаптованих до конкретних умов господарювання. Зіткнувшись із подібними проблемами 20—30 років тому, компанії західноєвропейських країн знайшли вихід, використавши новий тоді фінансовий продукт, який дістав назву факторинг.
Зважаючи на те, що фінансове ресурсозабезпечення економічного розвитку в умовах функціонування ринкових відносин неможливе без використання сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних взаємозв'язків, аналіз перспектив розвитку факторингу в Україні сьогодні є надзвичайно важливим.
Факторинг — це комплекс фінансових послуг, що надаються компаніям, — оптовим постачальникам товарів і послуг, котрий має безстроковий характер і стратегічний інтерес як для останніх, так і для сторони, що фінансує. Законодавством України факторинг віднесено до фінансових послуг. У Податковому Кодексі України дається наступне визначення: Факторинг - операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору. [2]
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» факторинг – це придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги із взяттям на себе виконання таких вимог і приймання платежів. [3]
Факторинг - унікальний фінансовий інструмент, який може ефективно вирішувати велику кількість завдань та проблем, що стоять перед підприємством, у тому числі: економічні, фінансові, продажу та маркетингові.
Економічні проблеми: збільшення оборотності обігових коштів і, як наслідок, зменшення потреби в них; захист від втрат; одержання додаткового прибутку за рахунок можливості збільшення обсягів продажу; значно зменшуються ступінь залежності від дотримання дебіторами платіжної дисципліни, ймовірність виникнення касового розриву та застосування штрафних санкцій кредиторами через несвоєчасні розрахунки; потік готівки виникає негайно, при цьому не потрібні проекти чи бізнес-плани, процедура надання факторингової послуги набагато простіше, ніж процедура надання кредиту. [4]
Проблеми продажу: розв’язання проблеми взаємозалежності між одержанням коштів продавцем і оплатою покупцем; необхідність збільшення обсягів продажів; знизити ризики при продажах в кредит; наведення порядку в платіжній дисципліні дебіторів ; можливість підтримки більших складських запасів і розширення асортименту у покупців і дилерів.
Маркетингові проблеми: захист своєї ринкової частки; розвиток бізнесу (сегмент, ринок, галузь); утримання свого ринку й недопущення на нього конкурентів; одержання конкурентних переваг; виведення на ринок нових продуктів, торговельних марок; не втратити потенційного покупця; розвити нові сегменти для своїх товарів; поліпшення іміджу у свого постачальника завдяки регулярності та точності в розрахунках; можливість забезпечення товаром свого покупця незалежно від строку платежу (наприклад, якщо у покупця тимчасовий дефіцит обігових коштів).
Фінансові проблеми: отримати довгострокове необмежене беззаставне фінансування; поліпшення ліквідності балансу, зменшення кредитного навантаження; прогнозованість та стабільність грошових надходжень; гарантія надходжень коштів від покупців у встановлений строк; зменшення дефіциту обігових коштів; зниження вартості обігових коштів; оптимізація сплати ПДВ.
Основні переваги факторингового фінансування для клієнта:
•фінансування надається на строк фактичного відстрочення платежу;
•сума фінансування не збільшує заборгованість за кредитами у балансі клієнта при тому, що зменшується обсяг дебіторської заборгованості;
•фінансування погашається з коштів, що надходять від дебіторів;
•фінансування супроводжується сервісом, який включає кредитний менеджмент, захист від ризиків, консалтинг;
•фінансування не потребує надання заставного забезпечення;
•розмір фінансування може збільшуватися в міру зростання обсягів продажу клієнта. [5]
Вигоди постачальника, який користується факторинговими послугами:
додатковий прибуток від збільшення обсягу продажу;
економія на невиправданих витратах, пов‘язаних з отриманням банківського кредиту.
Тобто, факторинг – єдине джерело фінансування, яке зростає разом з продажами. При цьому компанії не обов'язково відповідати вимогам, які виникають при наданні кредиту і не вимагається ніякої застави, заставою виступає дебіторська заборгованість сама по собі.
Розвитку факторингу в Україні перешкоджають в основному такі проблеми:
1)нестача кваліфікованих фахівців, які могли б грамотно і професійно здійснювати факторингові операції;
2)дефіцит інформації – далеко не всі підприємства знають про факторинг і його вигоди;
3)невизначеність в законодавстві;
Розвиток факторингу стримується в Україні також через існування певних перешкод у національному законодавстві. У різних законодавчих актах тлумачення факторингу відрізняється, що призводить до небажання компаній-факторів впроваджувати цю послугу. Подальше удосконалення нормативної бази у цій сфері може дати значний поштовх розвиткові ринку факторингу в Україні.
У 2006 р. Україна приєдналася до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг, яка регулює питання застосування договорів факторингу і переуступлення права грошової вимоги, що має полегшити ухвалення законів, які б чітко регулювали надання факторингових послуг.
Отже, факторингові операції можна визначити як гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних відносинах покупців та постачальників, який максимально враховує інтереси сторін і є перспективним напрямом розвитку як для фінансових компаній, що ним займаються, так і для їх клієнтів.
Список використаних джерел:
1.Цивільний Кодекс України зі змінами від 11.10.2013
2.Податковий Кодекс України від 01.10.2013
3.Закон України «Про банки та банківську діяльність» зі змінами від 11.10.2013
4.Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Х.: ВД «Інжек», 2010. – 276с.
5.Сич Є. М. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 428с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^