Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Лесюк В.М. Основні проблеми та шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
29-10-2013, 17:15

Лесюк В.М. Основні проблеми та шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Лесюк В.М., Екф-43с
ЛНУ імені Івана Франка

Інвестиційний клімат - це система соціальних, політичних, економічних, організаційних, фінансових, соціально-культурних, правових і географічних чинників, властивих тій чи іншій країні, які визначають рівень зацікавленості до неї з боку іноземних інвесторів.
Що стосується масштабної макроекономічної характеристики інвестиційної привабливості в Україні, можна зазначити продовження спаду виробництва в економіці, зниження частки доходів від податків, збільшення неплатоспроможної заборгованості, зменшення банківського кредитування у ВВП , збільшується внутрішній і зовнішній борг , підвищується рівень тіньової економіки, зменшується частка державних інвестицій (щорічно в цілому 5-10%). Окрім того, на інвестиційну привабливість держави впливають:
- Завуальоване безробіття;
- Низький рівень виконання державного соціального страхування;
- Недосконалість проведення процедур банкрутства , захисту прав власності;
- Високим рівнем злочинності;
- Слабка дисципліна реалізації законодавства.
Основні причини послаблення інвестиційної привабливості в Україні: по-перше, політизація економіки, а по-друге, несприятливі наслідки приватизації - змінення мети приватизації зі сприяння розвитку виробництва на отримання швидкого прибутку.
Способи підвищення інвестиційної привабливості
Рівень інвестиційної діяльності знаходиться в прямій залежності від стану економіки , ефективної діяльності фінансово -кредитної системи, рівня дохідності бізнесу , політики щодо надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та рівня заробітку населення.
Покращити інвестиційну діяльність може зниження рівня інфляції, що уможливлює застосування довгострокових інвестиційних кредитів як фундаменту капітального виробництва в умовах ринкової системи, сприяє покращенню фінансового стану підприємств та підвищення виробництва.
Таким чином, основними способами підвищення інвестиційної привабливості України є:
1 . Зміна системи обліку підприємств : дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, здійснення реальної оцінки основних засобів, поліпшення корпоративного менеджменту.
2 . Страхування власності (особливо великих компаній).
3 . Розвиток різних методів і способів залучення заощаджень населення до інвестиційної діяльності.
4 . Сприяння розвитку житлових іпотечних кредитів для залучення до сфери банківського кредитування значних довгострокових фінансовий ресурсів.
З урахуванням гострої нестачі власних коштів, необхідних для реструктуризації економіки, проблеми інтеграції у світову економіку стає важливим залучення в Україну зовнішніх джерел фінансування, у тому числі іноземних інвестицій. Сприяння збільшенню надходжень іноземних інвестицій залежить від покращення макроекономічної ситуації в країні. У першу чергу це відноситься до покращення фінансового становища держави, в тому числі зниження нестачі консолідованого бюджету, скорочення внутрішнього та зовнішнього державного боргу, реформа прав власності, покращення податкової системи, зміцнення економічної стабільності, зростання темпів ВВП. До зростання іноземних інвестицій сприяють заходіи інформаційного, економічного, правового, та організаційного механізмів для залучення іноземного капіталу, які можуть забезпечити стабільні умови для інвестування.
Суттєвим для підвищення процесів іноземного інвестування в економіку України є впровадження ефективних механізмів приватизації підприємств стратегічними іноземними інвесторами, в основному транснаціональними компаніями. Багатонаціональні компанії мають за мету більш широке використання високоресурсного потенціалу країни і досягнення окупності інвестицій в Україну шляхом створення власного виробництва, дилерських мереж і експорту.
Для стимулювання інвестицій велике значення має стимулювання лізингу – гарантованого товарного інвестування . Він має такі переваги: лізинг подібний за характером до довгострокових банківських кредитів, які необхідні бізнесу; лізинг дозволяє забезпечити швидкість і гнучкість у вирішенні виробничих завдань за рахунок використання тимчасового обладнання, не забираючи його у повну власність; лізингові компанії дозволяють підприємствам-користувачам усіх форм власності отримувати доступ до передових технологій і дозволиляють усунути протиріччя між необхідністю їх використання і їх швидким моральним старінням.
Одним з найбільш перспективних напрямків залученняя іноземного капіталу в Україні повинно стати розгортання мережі інвестиційних фондів і компаній. У цьому контексті велике значення має отримання венчурного капіталу, який тісно пов'язаний з фінансуванням інновацій та науково-технічного прогресу. Основними галузями в Україні, які мають потребу у венчурному капіталі, в першу чергу, є сільське господарство, енергетика, транспорт та зв'язок.
Активізує залучення інвестицій в Україну:
- Реформа власності та використання кредитів, наданих Світовим банком та ЄБРР для розвитку приватного сектору, малого і середного бізнесу;
- Створення установ, що забезпечували б контроль і реалізацію інвестиційних рішень на всіх рівнях державного управління;
- Створення мережі інноваційно-інвестиційних інститутів;
- Формування ефективного механізму концентрації науково-технічних ресурсів для пріоритетних областей і масштабне фінансування інноваційних проектів, включаючи залучення іноземних фондів та міжнародних проектів з найбільш капіталомістких напрямів науково-технічного прогресу, космічних досліджень, розвитку енергетики і сектора охорони здоров'я;
- Розробка та впровадження державних комплексних науково-технічних програм та міжгалузевих інноваційних проектів.
Отже, на сьогоднішній день, першочерговим завданням уряду України є усунення несприятливих факторів впливу на інвестиційну привабливість держави та здійснення заходів щодо її поліпшення.

Література:
1. Гаврилюк О.В. / Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України. – 2008.
2. Москін С. / Інвестиційний ринок України : передумови та проблеми формування у контексті світової фінансової кризи / Фінансовий ринок Уркаїни .- 2009.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^