Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Аблязова Е. Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1847
  • Автор: есма
  • Дата: 30-10-2013, 12:53
 (голосов: 0)
30-10-2013, 12:53

Аблязова Е. Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації

Ринок фінансових послуг вважається одним з найдієвіших механізмів забезпечення конкурентоспроможності країни, оскільки він дозволяє спрямовувати інвестиції у найбільш привабливі галузі економіки, і, таким чином, забезпечує економічне зростання країни.
Як свідчить світова економічна практика ринок фінансових послуг є головним серед чинників визначення рівня конкурентоспроможності країни та забезпечення економічного зростання, оскільки він виступає механізмом накопичення та перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів. Однак рівень розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг не є достатньо розвиненим, тому не може забезпечити ефективне функціонування механізму залучення капіталу, що вказує нам на актуальність дослідження.
Дослідженням проблем розвитку ринку фінансових послуг займаються як вітчизняні, так і зарубіжні вченні. До українських науковців, які займаються дослідженням цієї теми належать О.І. Барановський, В.М. Лютий, В.М. Шелудько, О.А. Деревко, О.М. Кириченко, О.К. Малютін та інші. До зарубіжних вчених належать: Ф. Ален, Р. Бернард, А. Бут, М. Квинтина, А.Бут.
Ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.[1]
В Україні ринкові процеси відбуваються на фоні гострої нестачі інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку економіки. Питання гарантування прав і визначення законодавчих рамок інвестиційної діяльності повинно бути однією з пріоритетних функцій держави й суспільства.[2]
Вітчизняний ринок фінансових послуг на даному етапі знаходиться на етапі глобалізаційних і інтеграційних процесів.
Сучасна глобалізована економіка – це, перш за все, фінансова економіка у вигляді взаємопов’язаної та взаємозалежної системи фінансових ринків країн світу, які поділяються на розвинуті ринки та ті, які розвиваються. Світовий ринок фінансових послуг є складовою частиною світової фінансової системи, у який інтегровані національні ринки фінансових послуг країн з відкритою економікою. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг, зокрема, за своєю природою завжди були інтернаціональними – інвестори завжди шукали найкращі варіанти застосування капіталу в усіх країнах світу. Отже, найважливішою тенденцією розвитку сучасного ринку фінансових послуг є його глобалізація [2]
Україна поступово інтегрується до міжнародних фінансових ринків і наслідки глобалізаційних процесів стають дедалі відчутнішими для української фінансової системи та ринку фінансових послуг зокрема. Позитивні чи негативні зміни в економіці країни від глобалізаційних процесів залежать від рівня розвитку економіки країни та ринку фінансових послуг зокрема. Чим більш стабільнішою та ефективнішою буде вітчизняна фінансова система та фінансовий ринок, тим більш ефективнішим буде процес глобалізації для економіки. В Україні потрібно розробити таку економічну політику, яка буде здатною протистояти викликам фінансової глобалізації та дозволить уникнути негативні наслідки цього процесу.
У стратегічній перспективі Україна має повністю інтегруватися до глобальної фінансової системи та стати її повноправним учасником, але це створює нові умови функціонування внутрішнього фінансового ринку, нові правила поведінки українського бізнесу, нові принципи державного управління тощо. У таких умовах необхідна розгорнута, цільова підготовка України, її фінансової системи, а також окремих учасників ринків фінансових послуг до глобальних правил функціонування. Зауважимо, що це має відбуватися з урахуванням національних інтересів та інтересів українського бізнесу в цілому, без загрози економічній та фінансовій безпеці держави [3].
Для оптимізації роботи ринку фінансових послуг необхідно здійснити такі перетворення:
- удосконалити законодавчу базу діяльності ринку фінансових послуг України;
- покращення рівня організованості фондового ринку;
- забезпечення комп’ютеризації ринку цінних паперів, тобто перетворення фондових бірж та торгово-інформаційних систем на комп’ютеризовані центри, які мають засоби оперативного зв’язку з усім світом[4];
- створення умов для інтеграції банківської системи в світовий фінансовий простір шляхом адаптації вимог ринків фінансово-банківських послуг[2];
- запровадження нововведень, наприклад, Інтернет-трейдинг, який дає змогу учасникам особисто укладати угоди купівлі-продажу в режимі реального часу та інші.
Отже, в процесі активної глобалізації світових ринків фінансових послуг Україні необхідно забезпечити роботу даного сектору на достатньому конкурентоспроможному рівні. Підвищення уваги до проблем розвитку даної сфери та визначення шляхів щодо оптимізації роботи ринку фінансових послуг сприятимуть залученню інвестиційних ресурсів, які призведуть до ефективного функціонування національної економіки.
Список використаних джерел:
1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України (від 12.07.2001 №2664-111). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2664-14
2. Болдова А.А., Мойко В.Ю. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ znpnudps /2012_1/pdf/12baauga.pdf
3. Кушнірюк В.К., Петрук О.Ф. Ринок фінансових послуг в Україні: проблеми та перспективи розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 9_NND_2012/Economics/3_103227.doc.htm
4. Приходько Б.В. Фінансові ринки в умовах глобалізації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1165

Посилання: ЛНУ імені Івана Франка ЕкфМ-52с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^