Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2013 » Дума І.І. Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1288
  • Автор: ІРА
  • Дата: 30-10-2013, 18:54
 (голосов: 0)
30-10-2013, 18:54

Дума І.І. Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2013

УДК 336
© Дума.І.І.,2013
ЛНУ імені Івана Франка,ЕкфС-51

Місце та роль інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України

Інститути спільного інвестування займають особливе місце на фінансовому ринку. Вони є могутнім механізмом залучення інвестиційних ресурсів в економіку.
Спільне інвестування акумулює великі інвестиційні ресурси, які в подальшому стають основним двигуном для розвитку новітніх та пріоритетних галузей економіки. Спільне інвестування має можливість стати основним джерелом інвестиційних ресурсів для країни. Все залежить від наявності організаційно-правових основ та практичного досвіду професійних учасників фондового ринку. Вдосконалення інститутів спільного інвестування передбачає вирішення проблем з якими стикаються, як інвестори, так і управлінці активами. Окремі аспекти з вказаної проблематики досліджувались такими авторами: Галенко Т.В, Дороніна М.С., Лєонов Д.А., Нагребельний В.П., Назарчук І.Р., Пересада А.А, Радкевич О.Д., Смірнова О.О., Омельченко А.В., Федоренко А.В., Хасан-Бек Л.М. Юркевич О.М., та іншими.
Інститути спільного інвестування в Україні почали активно розвиватись після прийняття Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)” № 2299 від 15.03.2001р. Відповідно до даного закону, інститут спільного інвестування — корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов’язану з об’єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість [1].
Основна мета діяльності ІСІ – надання фінансових послуг з розміщення капіталу приватних інвесторів, головним чином вкладаючи його в цінні папери [4]. До основних досягнень розвитку ринку ІСІ в Україні слід віднести: поступове зростання загального рівня інвестиційної культури серед населення, загострення конкуренції на ринку публічних ІСІ, поступове зміщення інтересу покупців від закритих фондів до інтервальних та відкритих.
Сутність та роль ринку ІСІ, як частини фінансового ринку найбільш повно розкривається в його основних функціях, основними з яких є:
- мотивована мобілізація заощаджень приватних осіб, приватного бізнесу, державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів у інвестиційний капітал;
- перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх ефективнішого використання;
- фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та дольової участі на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері;
- вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів;
- страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків;
- операції, пов’язані з експортом-імпортом інвестиційних активів; інші інвестиційні операції, пов’язані із зовнішньоекономічною діяльністю, тощо.
В Україні інститути спільного інвестування поки що відіграють надзвичайно малу роль в сфері залучення інвестицій в реальний сектор економіки [3]. Ситуація ускладнюється катастрофічними наслідками світової фінансової кризи для вітчизняного фондового ринку. Проте за два після кризових роки фондовий ринок України разом зі світовими ринками все таки підіймається. Про це свідчать дані Української асоціації інвестиційного бізнесу. Так якщо падіння індексу ПФТС у 2008 році за рік становило -74,33% (з 1174,02 пунктів до 301,42 пункти) , то зростання цього індексу за 2009 рік склало 90,07 (з 301,42 пункти до 572,91 пунктів), зростання ледве дотягло до половини рівня початку 2008 року [2]. У 2010 році зростання індексу ПФТС становило 70,20% до попереднього року і у абсолютному виразі цей показник становив 975,08 пункти. Ситуація на фондовому ринку, який є основним об’єктом інвестування коштів невенчурних ІСІ, у 2008 році обумовила подальший спад на ринку спільного інвестування як за обсягами коштів в управлінні КУА, так і за прибутковістю ІСІ під їхнім управлінням. Під впливом кризових явищ тенденцію до скорочення кількості мають і самі компанії з управління активами. Скорочується кількість КУА проте кількість фондів які приходяться на 1 КУА збільшується. Отже, з ринку зникають малі КУА які не здатні ефективно управляти фондами. За даними річних та квартальних звітів УАІБ станом на 01.01.2011 року кількість КУА в Україні становило 339. Кількість ІСІ, що припадають на одну КУА становить 3,62 , що на 14,6% більше ніж у 2009 році.
Отже можна зробіти висновок, що фінансово-економічна криза, безумовно, дуже суттєво вплинула на дільність відкритих інститутів спільного інвестування в Україні. Український фондовий ринок зараз знаходиться на надзвичайно низьких цінових рівнях із значним відхиленням від своєї справедливої (внутрішньою) вартості. Як тільки світова економіка почне показувати перші ознаки відновлення, Україна теж почне відновлювати свій економічний потенціал, що повною мірою відіб'ється на цінах акцій вітчизняних підприємств, та розвитку галузі відкритих ІСІ. По-друге, криза підготувала грунт для майбутнього якісного розвитку інститутів спільного інвестування. На ринку публічних ІСІ з'являться фонди з новими стратегіями, напрямами інвестування, термінами діяльності, відношенням до ліквідності, галузевою диверсифікацією і тому подібне. Можна чекати активізації вітчизняного інвестора через Інтернет-трейдінг. Поліпшенню ситуації сприяє й прийнятий наприкінці 2008 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», який, зокрема, дозволить управляючим відкритими фондами формувати більш гнучку структуру їхніх активів та розширити можливості для уникнення втрат.
СПИСОК ВИКОРИСТAНИX ДЖЕРЕЛ
1. Закону України „Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди)” № 2299 від 15.03.2001р.
2. Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" № 693-VI від 18.12.2008р.
3. Портфельне інвестування: підручник/ О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова, О.М. Юркевич, С.В. Урванцева. - К.:КНЕУ,2010. – 407с.
4. Рудой В.М. Міжнародний досвід розвитку управління активами інституційних інвесторів// Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^